Clicks364
Stylita
19

Boží slovo na den 19.10. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: „Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče. Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím vám: Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci nebo při rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení.“
Lk 12,35-38
Zedad Z
.....Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí......
Stylita
Večer 19. októbra 1984 sa vracal do Varšavy zo omše, ktorú slúžil v Bydgoszczi, keď jeho auto zastavili na ceste traja príslušníci zo 4. správy poľského ministerstva vnútra, ktorá sa zaoberala bojom s katolíckou cirkvou. Grzegorz Piotrowski, Waldemar Chmielewski a Leszek Pękala prezlečení za milicionárov duchovného zbili, spútali a vhodili do kufra ich Fiata 125p. Popiełuszkovmu vodičovi …More
Večer 19. októbra 1984 sa vracal do Varšavy zo omše, ktorú slúžil v Bydgoszczi, keď jeho auto zastavili na ceste traja príslušníci zo 4. správy poľského ministerstva vnútra, ktorá sa zaoberala bojom s katolíckou cirkvou. Grzegorz Piotrowski, Waldemar Chmielewski a Leszek Pękala prezlečení za milicionárov duchovného zbili, spútali a vhodili do kufra ich Fiata 125p. Popiełuszkovmu vodičovi Waldemarovi Chrostowskému sa podarilo vyskočiť z milicionárskeho auta a utiecť. Vďaka nemu sa verejnosť o únose dozvedela. Kedy Popiełuszko zomrel, nie je známe. Pravdepodobne bol už mŕtvy, keď mu páchatelia priviazali k telu závažie, s ktorým ho potom vhodili do priehrady na rieke Visla u mesta Włocławek. Telo bolo nájdené 30. októbra 1984 v tak zúboženom stave, že ho rodina spoznala len podľa zvláštnych znamení.

zivotopisysvatych.sk/jerzy-popieluszko-knaz-mucenik/
Martina Bohumila Lutherová
Milý Stylito, nebyli jsem u toho.
Mám na tyto události jiný názor.
Neměli dělat záškonickou protistátní
činnost. t.j. pachtovat se z Vatikánem.
Nestačilo jim ,že je Kristus mezi nimi
potřebovali papeže a červenočepičkáře,
jinak řečeno černoprdelníky-latiníky.
Za vlastizradu se platí.
Martina Bohumila Lutherová
Toto měli dělat a v tom pokračovat:
20Vy však, milovaní, budujte se ve své nejsvětější víře, modlete se v Duchu Svatém,
21zachovejte se v Boží lásce a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu.


To byli všichni ti páni Vlkové, kteří náš V4 nahnali do náručí nevěstky antikrista.
16Tito jsou reptalové, nespokojenci, kteří žijí podle svých vlastních žádostí, jejich ústa …More
Toto měli dělat a v tom pokračovat:
20Vy však, milovaní, budujte se ve své nejsvětější víře, modlete se v Duchu Svatém,
21zachovejte se v Boží lásce a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu.


To byli všichni ti páni Vlkové, kteří náš V4 nahnali do náručí nevěstky antikrista.
16Tito jsou reptalové, nespokojenci, kteří žijí podle svých vlastních žádostí, jejich ústa honosně mluví a lichotí lidem kvůli vlastnímu prospěchu.
One more comment from Martina Bohumila Lutherová
Martina Bohumila Lutherová
V té době nebylo běžné, že měl někdo auto.
A už vůbec ,aby měl osobního řidiče.
TO už musel být pořádné kápo pro Vatikán.
Stylita
Nelži. V osmdesátých letech měl v Polsku auto každý druhý. Obhajovat vraždu blah. Jerzyho Popiełuszka to je úplné dno Bohumilo.
Pachatelé vraždy jednali na svou pěst a byli po právu odsouzeni ještě v komunistickém režimu.
Martina Bohumila Lutherová
Žádám o veřejnou omluvu, nazval jsi mě lhářem.
Stylita
Stylita
Omlouvat se nebudu. Tvrdíš tu,že v půlce osmdesátých let nebylo běžné, aby měl někdo auto. To je lež. Musíš moc dobře vědět, že tenkrát již bylo dosti aut i v komunistických zemích. I naše rodina byla majitelem embéčka a nebyli jsme nijak zámožní.
Celé to na mě dělá dojem, že tu děláš z blah. Popieluszka jakéhosi zbohatlíka a záškodníka,kterého po právu svázali ubitého do kozelce a hodili do řeky. …More
Omlouvat se nebudu. Tvrdíš tu,že v půlce osmdesátých let nebylo běžné, aby měl někdo auto. To je lež. Musíš moc dobře vědět, že tenkrát již bylo dosti aut i v komunistických zemích. I naše rodina byla majitelem embéčka a nebyli jsme nijak zámožní.
Celé to na mě dělá dojem, že tu děláš z blah. Popieluszka jakéhosi zbohatlíka a záškodníka,kterého po právu svázali ubitého do kozelce a hodili do řeky.
Otec Popieluszko byl velmi známý a měl řadu přátel, kteří mu pomáhali.
Zedad Z
Martina Bohumila Lutherová Martinko neotírej se jedovatou slinou o P. Jerzyho Popieluszka
Martina Bohumila Lutherová
Stylito odpusť, že jsem tě žádala o omluvu.
Stylita
Martino, nechme to už být.
Martina Bohumila Lutherová
To neznamená, že beru zpět kterékoliv slovo,
vyjma věty s žádostí o veřejnou omluvu.
Martina Bohumila Lutherová
Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří...

Nádhera to domyslet ,sle horší vykonat.....
Stylita
Dnes svátek slaví sv. Izák Jogues a druhové

Světci, jejichž památku si dnes připomínáme, byli jezuitskými misionáři v Severní Americe, na území dnešní Kanady a Spojených států. Sluší zmínit jejich jména: Jan de Brébeuf, Izák Jogues, René Goupil, Jean de la Lande, Antoine Daniel, Gabriel Lalement, Charles Garnier a Noël Chabanel.
Izák Jogues se narodil roku 1607 ve francouzském Orleánsu. Roku …More
Dnes svátek slaví sv. Izák Jogues a druhové

Světci, jejichž památku si dnes připomínáme, byli jezuitskými misionáři v Severní Americe, na území dnešní Kanady a Spojených států. Sluší zmínit jejich jména: Jan de Brébeuf, Izák Jogues, René Goupil, Jean de la Lande, Antoine Daniel, Gabriel Lalement, Charles Garnier a Noël Chabanel.
Izák Jogues se narodil roku 1607 ve francouzském Orleánsu. Roku 1636 byl poslán jako misionář do Kanady.Působil mezi Mohawky, jako první Evropan dorazil až k východnímu cípu Hořejšího jezera; urazil tak vzdálenost přes tisíc mil. Několik let pak také působil v misii u Hurónů u Hurónského jezera, kterou založil sv. Jan de Brébeuf. V roce 1642 byl zajat pohanskými Irokézy, rok vězněn a tak krutě mučen, že nemohl pohnout rukama. Ale i v tomto zajetí konal misie a pokřtil mnoho Irokézů. Jeden Holanďan mu nakonec pomohl uniknout a Izák se za dobrodružných okolností vrátil zpět do Francie, kde jeho práci vysoce ocenil papež i král.
Izáka to ale stále táhlo zpět. a tak už za necelé tři roky se opět objevil v Kanadě jako misionář. Podařilo se mu vyjednat mír mezi Francouzi a Mohawky, ten trval však jen krátkou dobu. Rod Medvědů začal věřit, že je čaroděj, a dával mu za vinu vypuknutí epidemie a neúrodu. Jednoho odpoledne – 18. října 1646 – byl spolu se sv. Janem Lalandem chycen. Byli zbiti a rozdrásáni noži a ještě téhož večera byl Izák zabit tomahavkem. Psal se rok 1646. Druhého dne zahynul stejným způsobem i Laland. Jejich uříznuté hlavy byly naraženy na kůly palisády a těla byla vhozena do řeky Mohawku.
Jan de Brébeuf se narodil roku 1593. Byl jedním ze tří jezuitů, kteří byli roku 1625 vysláni z Francie do Kanady, kde v té době vznikla první jezuitská misie. Jako první hlásal slovo Boží mezi Huróny, pro které v jejich hurónské řeči napsal katechismus, slovník a gramatiku.
Po mnoha pohnutých letech, kdy byl také jednou unesen anglickými námořními lupiči, začínal mít u Hurónů úspěch. Právě tehdy ale zesílily nájezdy nepřátelských Irokézů; Jan byl se svými druhy Irokézy zajat, ve vesnici Saint-Ignace v Ontariu byli podrobeni nelidsky krutému mučení a nakonec skonali r. 1649 u mučednického kůlu.
zdroj: proglas.cz/svatek/?date=10_19
Martina Bohumila Lutherová
A jejda, o genocidě indiánů se tam nezmiňují ...
U.S.C.A.E.
a aký boli neekumenickí tí by adventistku whiteovú nenazvali inšpirujúcou ale heretičkou čiže po pravde 😊
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_02.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili. Ale ještě tím hojněji se celému množství lidí dostalo Boží přízně a milostivého daru prostřednictvím jednoho člověka, Ježíše Krista. Jestliže …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_02.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili. Ale ještě tím hojněji se celému množství lidí dostalo Boží přízně a milostivého daru prostřednictvím jednoho člověka, Ježíše Krista. Jestliže kvůli provinění jednoho člověka začala skrze toho jednoho (člověka) vládnout smrt, tím spíše v síle nového života budou kralovat skrze jednoho, totiž Ježíše Krista, ti, kdo v hojnosti dostávají milost a dar ospravedlnění. Nuže tedy: jako provinění jednoho člověka přineslo odsouzení celému lidstvu, tak zase spravedlivý čin jednoho člověka přinesl celému lidstvu ospravedlnění, které dává život. Jako se totiž celé množství stalo neposlušností jednoho člověka hříšníky, tak zase poslušností jednoho se celé množství stane spravedlivými. Kde se však rozmnožil hřích, (tam) se v míře ještě daleko štědřejší ukázala milost. Jako hřích projevoval svou vládu tím, že působil smrt, tak zase milost začala uplatňovat svou moc tím, že dávala ospravedlnění, které vede k věčnému životu skrze Ježíše Krista, našeho Pána.
Rim 5,12.15b.17-19.20b-21

Žalm:
Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

V obětních darech si nelibuješ,
zato jsi mi otevřel uši.
Celopaly a smírné oběti nežádáš,
tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím.

Ve svitku knihy je o mně psáno.
Rád splním tvou vůli, můj Bože,
tvůj zákon je v mém nitru.“

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,
svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!

Nechť jásají a v tobě se radují
všichni, kteří tě hledají,
ti, kteří touží po tvé pomoci,
ať mohou stále říkat: „Buď veleben Hospodin!“
Zl 40

Evangelium:
Lk 12,35-38
Martina Bohumila Lutherová
Nechť jásají a v tobě se radují
všichni, kteří tě hledají,
ti, kteří touží po tvé pomoci,
ať mohou stále říkat: „Buď veleben Hospodin!