CÓRKA MARYI
413

JEZUS: Powitajcie zatem Dar czyśćca ofiarowany wam podczas Ostrzeżenia – podczas którego będziecie musieli zostać oczyszczeni – jako pokutę za swoje grzechy

JESUS: Welcome, therefore, the Gift of Purgatory presented to you during The Warning when you must be purified as penance for your sins

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

sobota, 12 listopada 2011 roku, godz. 16.00

Moja szczerze umiłowana córko, rozłąka ze Mną jest bolesna, zwłaszcza dla tych, którzy Mnie znają. Dusze, gdy tylko raz ujrzą Miłość, którą mam dla nich, będą uważać potem ból rozstania za trudny do zniesienia.

Jest to jeszcze bardziej wyraźne, gdy dusze, które wyznają, że Mnie kochają, z powodu grzechu znajdują się po śmierci w czyśćcu. Chociaż wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu pójdą ostatecznie do Nieba, ból rozłąki ze Mną jest bolesny i przygnębiający.

Dla wielu dusz, które wierzą w Boga, sama wzmianka o piekle przynosi udrękę ich sercom. Z kolei ci, którzy sądzą, że ich dusze potrzebują oczyszczenia w stanie czyśćca, także czują nędzę, która jest trudna do zrozumienia przez osoby dzisiaj żyjące.

Dzieci, wasz czas na ziemi jest tak ważny, bo to w tym okresie powinniście dążyć do oczyszczenia waszych dusz przez post i pokutę. Wykorzystajcie ten czas, gdy jeszcze możecie, aby ratować swoje dusze. Aby to czynić, musicie zawsze szukać pokory, by mieć pewność, że stajecie się mali w Moich Oczach. Tylko mały może przejść przez najwęższe Bramy Raju.

Powitajcie zatem Dar czyśćca ofiarowany wam podczas Ostrzeżenia – podczas którego będziecie musieli zostać oczyszczeni – jako pokutę za swoje grzechy. Nie będziecie musicie czekać na śmierć, dzieci, aby stanąć w obliczu tego oczyszczenia. Jesteście błogosławieni, dzieci, bo żadne piętno grzechu nie pozostanie w waszych duszach. Będziecie mogli następnie uzyskać natychmiastowy dostęp do Nowej Ery Pokoju, o której mówiłem. Tam zabrane będą wszystkie Moje dzieci, które podczas Ostrzeżenia będą szukać przebaczenia za swoje grzechy.

Otwórzcie swoje serca i powitajcie Mnie, gdy przyjdę do was podczas nadchodzącego Ostrzeżenia, kiedy będziecie mogli Mnie przyjąć. Pozwólcie Mi przytulić was i przebaczyć wam wasze grzechy. Wtedy w końcu staniecie się Moi ciałem, umysłem i duszą, z całkowitym oddaniem, którego od was potrzebuję.

Będzie to wasz moment chwały przed Moimi Oczami. Staniecie się wtedy gotowi do drugiego etapu, kiedy będziecie mogli dołączyć do waszych braci i sióstr w Nowym Raju na ziemi, tak jak został stworzony na początku przez Boga, Stworzyciela wszystkich rzeczy. Stanie się on waszym nowym i prawowitym domem na tysiąc lat.

Oczekujcie Mojego przybycia z miłością, nadzieją i radością. Nie macie się czego obawiać. Cieszcie się. Przyjdę ponownie, aby uratować was przed wrogiem ludzkości. Tym razem jego moc jest tak słaba, że trudno mu będzie porwać dusze tych, którzy przyjmą Mnie z otwartymi ramionami podczas Ostrzeżenia.

Wasz Jezus
Odkupiciel ludzkości

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…ent-chwaly-przed-moimi-oczami-wasz-moment-ocalenia
Your moment of glory before My Eyes – your moment of salvation

________________________________________________________________________

Orędzia o Ostrzeżeniu czyli Oświetleniu sumień

05.06.2011, 16:30 - Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie

22.06.2011, 19:00 - JEZUS: Nie wracajcie po Ostrzeżeniu do waszych starych zwyczajów

08.06.2011, 16:45 - Przygotujcie swoje rodziny, że będą świadkami Mojego Krzyża na niebie

09.01.2012, 08:10 - Po Światowej Spowiedzi przygotuję Swoje Powtórne Przyjście

25.03.2012, 15:30 - Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wszystkich niewierzących

14.06.2012, 18:15 - Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać, to jednak spowoduje ono ból u osób, które nie będą w stanie łaski

09.07.2012, 23:00 - Wszyscy ludzie, który żyją na świecie zobaczą swoją duszę i dowiedzą się, wielu po raz pierwszy, że ją mają

03.12.2012, 19:05 - Wzywam ludzkość, aby przygotowała się na Moje Wielkie Miłosierdzie

09.12.2012, 19:00 - Ogień Ducha Świętego, będzie odczuwalny w sercach wszystkich

11.12.2012, 17:00 - Maryja Panna: On, tak pokorny, przyjdzie w chwale pełnej blasku, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię

20.02.2013, 19:30 - To Wielkie Oświetlenie Sumienia nastąpi po tym, gdy Mój Święty Wikariusz opuści Rzym

01.04.2013, 17:22 - Bóg Ojciec: Ja, wasz Ukochany Ojciec, ustaliłem ostatecznie dzień Ostrzeżenia. Tylko Ja znam jego datę

06.04.2013, 17:00 - Zbliża się czas pojawienia komety, kiedy ludzie będą sądzić, że są to dwa słońca, o czym już wcześniej mówiłem

20.11.2013, 14:15 - Kiedy przychodzę, jako Król Miłosierdzia, żadna dusza nie będzie miała jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, kim Ja Jestem i czym Ja Jestem

__________________________________________________________________