Kamil Horal
1643

Svätý Mikuláš,biskup v Myre-6.december

Svätý Mikuláš /Nikolaos/
Svätý Mikuláš,biskup v Myre- 6.december

Svätý Mikuláš je asi najznámejší svätec,ktorého poznajú hlavne deti a tešia sa na darčeky.Deti verili,že v tajomnú noc z 5 na 6.decembra zletuje z neba Mikuláš na saniach ťahaných sobmi a chodí po zemi a roznáša dobrým deťom darčeky.
Mikuláš /Nikolaos-značí ako panovník ľudu/žil v búrlivej dobe prenasledovania kresťanov na začiatku 3 storočia a dožil sa slobody a zomrel za vlády cisára Konštantína.

Mikuláš z Myry, biskup

Svätý

Sviatok:
6. december

* okolo 280/286 Patara (?), dnes ruiny pri Kalkane, Turecko
† medzi 345 a 351 Myra, dnes Demre, Turecko

Atribúty: odev biskupa, tri mešce peňazí, tri chleby, tri jablká, tri kamene, loď, kormidlo, kotva

Patrón detí, pekárov, námorníkov, majiteľov záložní, lekárnikov, rybárov


Aleksa Petrov: sv. Mikuláš, ruská ikona, 1294

Svätý Mikuláš bol biskupom v Myre. Patrí k svätým, ktorí požívajú úctu po celom svete. Svedčia o tom mnohé kostoly a oltáre, postavené na jeho česť. Narodil sa pravdepodobne v Patare v Lýcii (Malá Ázia). V meste Myra, ktoré ležalo neďaleko mora, sa stal biskupom. Bol známy vďaka svojej mimoriadnej zbožnosti, nadšeniu a zázrakom. Zomrel v Myre. Pochovali ho v biskupskej katedrále.

Doma dostal dobrú výchovu. Zachovával pôst. Hovorí sa, že v stredu a piatok jedol iba raz, aj to až večer. Rodičia zomreli, keď bol ešte mladým mužom. Po sebe však zanechali taký majetok, že Mikuláš sa nemusel báť o svoje živobytie. On sa však rozhodol všetko venovať chudobným. A tu sa spomína azda najznámejšia príhoda z jeho života.

Jeden občan Patary prišiel o všetky svoje peniaze. Mal tri dcéry. No nemohol ich vydať, pretože nemal pre ne veno. A tak sa rozhodol pre zúfalý čin. Chcel ich dať na prostitúciu. Mikuláš sa to dozvedel, a tak zobral mešec zlata a v noci pod rúškom tmy ho dal mužovi do okna. Malo to byť na veno najstaršej dcéry. To sa opakovalo druhý aj tretí raz, zakaždým pre ďalšiu dcéru. Muž ho na tretí raz spozoroval a bol mu veľmi vďačný.

Za čias prenasledovania kresťanov, začiatkom 4. storočia bol Mikuláš ustanovený za biskupa v Myre. Pretože bol veľmi horlivý, aj jeho chytili, mučili a hodili do väzenia. Potom však prišiel cisár Konštantín a jeho slávny Milánsky edikt, vďaka ktorému boli kresťanskí väzni – teda aj sv. Mikuláš – prepustení na slobodu. Vrátil sa do Myry a pokračoval vo svojej práci. Neúnavne bojoval proti bludu tej doby – arianizmu. Zdá sa, že bol prítomný aj na koncile v Nicei r. 325, ale to nie je isté.

Sv.Mikuláš sa preslávil aj zázrakmi: ked sa plavil do sv.Zeme a modlitbou sa lod zachránila počas silnej búrky.Zastal sa 3 nevinne odsúdených mešťanov,ktorí boli odsúdení nespravodlivo na smrť.Ked sa Mikuláš dozvedel,že sa koná poprava šiel na popravisko a katovi vytrhol meč z ruky a predniesol pravdu a dôvody,že sú títo 3 muži nevinní. /výjav zachovaný v starej maľbe/

Po smrti Mikuláša boli odsúdení nespravodlivo na smrť za sprisahanie proti cisárovi Konštantínovi 3 stotníci z cisárskej stráže.Čakali vo väzení na smrť,mali už len poslednú noc svojho života,v strachu pred rannou popravou vzývali o pomoc sv.Mikuláša.Cisár Konštantín spal a mal sen,že sa pred neho postavil zosnulý Mikuláš a biskupskou berlou hrozil cisárovi,že stotníci sú nevinní,aby odvolal rozkaz smrti.Vo sne mu Mikuláš zjavil pravdu a presvedčil cisára,aby zmenil rozsudok.Cisár naľakaný nočným snom,hned ráno poslal posla do väzenia,že stotníkom dáva milosť.Zo starých kroník sa spomínajú viaceré zázraky,vzkriesil k životu 3 deti ktoré boli smrteľne zranené počas vojny a zomreli.

Zomrel v pokročilom veku a životopisy jednomyseľne tvrdia, že bol pochovaný vo svojom biskupskom sídle Myra. 11. storočí však Myru obsadili moslimovia, a tak roku 1087 boli pozostatky sv. Mikuláša prenesené do talianskeho prístavného mesta Bari. Tam postavili chrám, zasvätený jemu. Za čias cisára Justiniána bol aj v Konštantínopole postavený chrám na počesť sv. Mikuláša. Jeho sviatok si uctievali v celom vtedajšom známom kresťanskom svete. Na byzantských pečatiach sa jeho obraz objavuje častejšie než obraz kohokoľvek iného. V neskoršom stredoveku mu bolo iba v Anglicku zasvätených skoro štyristo kostolov.

Zvláštne je to, že najväčšiu popularitu má sv. Mikuláš v Rusku. Spolu so sv. Ondrejom apoštolom je patrónom národa. Ruská pravoslávna cirkev dokonca má sviatok jeho prenesenia. Sv. Mikuláš je tiež patrónom Grécka, Apúlie, Sicílie a Lotrinska.

Vyobrazuje sa -ako biskup s berlou a knihou na ktorej sú 3 zlaté jablka /symbol darov/,ktorými zachránil 3 panny od potupnej poškvrny.Alebo na lodi s rozbúreným morom.
A z čias školy- Na svätého Mikuláša,neučí sa neskúša....proti moci Mikuláša boli bezmocné aj dotieravé učiteľky...

agnesino
Svätemu Mikulášovi je venovaný krásny kostolík v Novakoch