Clicks4.2K
gattolino
3
KLENOTY BOHEM INSPIROVANÉ HUDBY 8: Genesis - Afterglow. Úchvatná píseň o Lásce přesahující lidské chápání, o Lásce pramenící z vroucího božího srdce. o Lásce, jež je majákem v moři světských …More
KLENOTY BOHEM INSPIROVANÉ HUDBY 8: Genesis - Afterglow.

Úchvatná píseň o Lásce přesahující lidské chápání, o Lásce pramenící z vroucího božího srdce. o Lásce, jež je majákem v moři světských zmatků, o Lásce, jež je průsečíkem obzorů lidského chápání, o Lásce, která zachvátí srdce jako bouře i jako klid tichého souznění modlitby k Pánu, o Lásce, která neomylně vede člověka zpět do Jeho království, o Lásce, která, ač tisíckrát ponížená a zhanobená, znovu povstává do krásy a slávy Věčnosti.
gattolino
Gorgeous song of Love beyond human understanding, of Love of flowing from the God's boilingheart, of Love, which is a light-house in a sea of secular confusions, of Love which is the intersectionof horizons of human understanding, of Love that engulfs the heart as well as quiet storm and as a quietharmony of prayer to the Lord, of Love, which unerringly leads man back into His kingdom,of Love, …More
Gorgeous song of Love beyond human understanding, of Love of flowing from the God's boilingheart, of Love, which is a light-house in a sea of secular confusions, of Love which is the intersectionof horizons of human understanding, of Love that engulfs the heart as well as quiet storm and as a quietharmony of prayer to the Lord, of Love, which unerringly leads man back into His kingdom,of Love, which, though a thousand times humiliated and ravished, again rise to the beauty and gloryof Eternity.
gattolino
Splendida canzone d'Amore di là della comprensione umana, d'Amore che fluisce dall ebollizionecuore do Dio.dell'Amore, che è un faro in un mare di confusioni secolari, di Amore che è l'intersezione degli orizzonti della comprensione umana, un Amore che avvolge il cuore così come tempesta e paralellamente come tranquillaarmonia di preghiera al Signore d'Amore, che conduce infallibilmente uomo …More
Splendida canzone d'Amore di là della comprensione umana, d'Amore che fluisce dall ebollizionecuore do Dio.dell'Amore, che è un faro in un mare di confusioni secolari, di Amore che è l'intersezione degli orizzonti della comprensione umana, un Amore che avvolge il cuore così come tempesta e paralellamente come tranquillaarmonia di preghiera al Signore d'Amore, che conduce infallibilmente uomo indietro nel suo regno,di Amore, che, pur mille volte umiliata e violentata, aumenta di nuovo per la bellezza e la gloriaEternità.
One more comment from gattolino
gattolino
Úchvatná píseň o Lásce přesahující lidské chápání, o Lásce pramenící z vroucího božího srdce. o Lásce, jež je majákem v moři světských zmatků, o Lásce, jež je průsečíkem obzorů lidského chápání, o Lásce, která zachvátí srdce jako bouře i jako klid tichého souznění modlitby k Pánu, o Lásce, která neomylně vede člověka zpět do Jeho království, o Lásce, která, ač tisíckrát ponížená a zhanobená, …More
Úchvatná píseň o Lásce přesahující lidské chápání, o Lásce pramenící z vroucího božího srdce. o Lásce, jež je majákem v moři světských zmatků, o Lásce, jež je průsečíkem obzorů lidského chápání, o Lásce, která zachvátí srdce jako bouře i jako klid tichého souznění modlitby k Pánu, o Lásce, která neomylně vede člověka zpět do Jeho království, o Lásce, která, ač tisíckrát ponížená a zhanobená, znovu povstává do krásy a slávy Věčnosti.