Aaron-Jozef
Ik ben het met de inhoud van de brief van harte eens. Laten wij bidden voor de echte paus, paus Benedictus.