csk.news
163.2K

Miestny biskup: Garabandal? Niet

Španielsky biskup Manuel Sánchez Monge zo Santanderu opätovne odmietol údajné mariánske zjavenia v Garabandale (1961-1965), informuje AciPrensa.com (19. októbra).

Jeho postoj "je rovnaký ako postoj mojich predchodcov, že hodnotenie Ríma zostáva v platnosti: "Neexistujú žiadne dôkazy o nadprirodzenosti".

V pozadí vyhlásenia boli Garabanadalovi priaznivci, ktorí plánovali podujatie v Centre univerzitných štúdií San Pablo (CEU). "Z dôvodov, ktoré organizátori nemohli ovplyvniť", sa však konalo v reštaurácii športového klubu neďaleko Madridu.

Sánchez údajne zavolal madridskému kardinálovi Carlosovi Osorovi, aby vyvinul tlak na CEU, ale Osoro poprel akúkoľvek účasť na tomto prípade. Sánchez naopak priznal, že CEU povedal, že sa mu "nepáči", že sa s ním pred povolením zhromaždenia nekonzultovalo.

Obrázok: Garabandal © Lourdes Cardenal, CC BY-SA, #newsSpjnexkcev
Učeník Pánov
Udalosti v Garabandale neboli Cirkvou uznané. A smrťou vizionárov sa “záhada” predpovedaných udalostí definitívne vyrieši.
Peter(skala)
La Salete tiež nebolo Cirkvou uznané, dokonca tomu neveril ani sv.Ján Vianey a to prave kvôli osobnému stretnutiu s vizionarom a čo povieme?
..že ej to automaticky od Zleho?
.ako vieme, tak časom sa ukázala Pravda o skutočných zjaveniach Panny Márie v La Salette a o MYLNEJ predstave veriacich AKO a KDE sa zjavuje Panna Mária.
Dnes to isté... nejakí klerici sa vyjadria PROTI a hned sa toho chytaju …More
La Salete tiež nebolo Cirkvou uznané, dokonca tomu neveril ani sv.Ján Vianey a to prave kvôli osobnému stretnutiu s vizionarom a čo povieme?
..že ej to automaticky od Zleho?
.ako vieme, tak časom sa ukázala Pravda o skutočných zjaveniach Panny Márie v La Salette a o MYLNEJ predstave veriacich AKO a KDE sa zjavuje Panna Mária.

Dnes to isté... nejakí klerici sa vyjadria PROTI a hned sa toho chytaju niektorí veriaci s vyhlasením, že CIRKEV NESCHVALILA ako keby tých zopar klerikov, ktorých ani poriadne neuznávaju ale v tomto prípade sa im hodia, tak ich využiju v prospech svojej predstavy o zjaveniach v Garabandale a označia to ako keby oficiálne CIRKEV bola PROTI zjaveniam.

Pritom všetko su to len dočasné nazory jednotlivcov

Tiež je zaujímavé ako INE zjavenia a vizionarov títo ludia uznávaju HLAVNE preto, lebo trpeli počas TOTALITY pre vieru ale akonahle sa jedná o Garabandal, tak zrazu to nechcu vidieť.

By ma zaujimalo, kto z nich by vydržal mučenie, zvlašť v takom mladom veku a TU je predsa niekto väčší ako len osobné ego aj ked veriaceho ...
Učeník Pánov
@Peter(skala), všetko bolo inak. La Salettské zjavenie bolo veľmi rýchlo uznané. A to biskupom Grenoble Philipom de Bruillard, presne 5 rokov po tom, čo sa zjavenie udialo. A sv.Ján Vianney v neho veril, ibaže ho zaskočil samotný Maximin, unavený nekonečným vypočúvaním, ktorý na jeho otázku, či si to nevymyslel, ľahkomyseľne odsekol: “tak som si to vymyslel”. Sv. farár zmietaný pochybnosťami …More
@Peter(skala), všetko bolo inak. La Salettské zjavenie bolo veľmi rýchlo uznané. A to biskupom Grenoble Philipom de Bruillard, presne 5 rokov po tom, čo sa zjavenie udialo. A sv.Ján Vianney v neho veril, ibaže ho zaskočil samotný Maximin, unavený nekonečným vypočúvaním, ktorý na jeho otázku, či si to nevymyslel, ľahkomyseľne odsekol: “tak som si to vymyslel”. Sv. farár zmietaný pochybnosťami žiadal o znamenie “z hora” a dostal ho. Potom až do konca života bol zapáleným šíriteľom posolstva Krásnej Pani z La Salette. Pre upresnenie: Cirkev nikdy neschválila ani nešírila tajomstvo Melánie, ktoré šírili a šíria tzv. “melanisti”.
Udalosti v Garandabale nikdy neschválil ani miestny ordnár, ani Rím.

Next question?
Peter(skala)
Odkial máš, že Vianey veril zjaveniam od začiatku?
napíš nejaký zdroj, alebo si to len od niekoho počul?
Učeník Pánov
Čítal som knihu, ktorá sa udalosťami a súvislosťami na La Salette podrobne zaoberá. Žiaľ, nie je dostupná v slovenskom jazyku. Vianney veril v pravosť zjavenia ešte skôr ako bolo uznané, ale prežil aj hlbokú krízu, ako som písal vyššie.
Niečo som ale našiel aj tu: Online - zjavenia v La Sallete - časť 1 - Slovenský dohovor za rodinu
TerezaK
Peter(skala)
Trepifajksl
Ověření Aviso: PRAVDA je taková, že údajný dopis Padre Pia je jediný dopis, který nenese jeho podpis. Padre Pio své dopisy podepisoval.
Peter(skala)
tiež som nevedel, že Pio podpisoval VŠETKY svoje dopisy a hlavne ten, čo napísal o zjaveniach v Garabandale. To kde sa píše?
Trepifajksl
Garabandal je podvod. Vůbec nic avízovaného se nestalo. Osobní život vizionářů také zvláštní.
Peter(skala)
ešte len sa stane Varovanie-každý uvidí svoje hriechy, dokonca aj nasledky svojich hriechov - malý Sud
TerezaK
Buďte svatí! Opravdu kráčejte k nebi.
Nejsvětější Marie říká:
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Všechny vás přijímám k sobě, mé děti, a žehnám vám!
Buďte svatí! Opravdu se vydejte směrem k nebi, nehleďte už na věci tohoto světa. Vydejte se celým srdcem vstříc novému ráji, který Ježíš otevře na této zemi.
Dnes opravdu žehnám vašim srdcím, děti moje, děkuji vám, protože jste …More
Buďte svatí! Opravdu kráčejte k nebi.

Nejsvětější Marie říká:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Všechny vás přijímám k sobě, mé děti, a žehnám vám!

Buďte svatí! Opravdu se vydejte směrem k nebi, nehleďte už na věci tohoto světa. Vydejte se celým srdcem vstříc novému ráji, který Ježíš otevře na této zemi.

Dnes opravdu žehnám vašim srdcím, děti moje, děkuji vám, protože jste tu stále přítomny s velkou touhou poznat pravdu a následovat Ježíše v celé jeho pravdě.

Přijali jste tuto výzvu a brzy se vám otevřou oči do nové dimenze.

Až se kříž v nebi projeví, bude to okamžik velké volby, ...Pán vám řekne: ... "se mnou, nebo proti mně!".
Budete před ním muset pokleknout, budete se mu muset poklonit, žehnat mu a děkovat mu za všechno, co pro vás udělal: za to, že dal svůj vlastní život za vaši spásu.

Děti moje, v tom okamžiku se vám před očima promítne celý váš život na zemi, uvidíte své dobré i špatné skutky: dobré skutky, které jste neudělali, protože jste se v tu chvíli stali kořistí světské situace.

Ježíš vás bude zkoušet, bude vás žádat, abyste se prověřili, a bude vás soudit.

Dnes na tomto místě sestupují milosti pro všechny, kdo sem vkročí, kdo pokleknou u tohoto svatého oltáře a skutečně se vydají k nebi.

V nebi už zvoní zvony, Ježíš s radostí vítá své děti; brzy budou všechny v jeho náručí: jeho děti se budou těšit z jeho nekonečné lásky, vstoupí do jeho náruče a budou žít v jeho nekonečném Božství.

Děti moje, čiňte pokání, změňte svůj postoj, vážně poklekněte před touto výzvou, ... to není vtip, děti moje, to není vtip!!!! Je to volání, které pálí! Je to únavná výzva, výzva, která vás skutečně prověří.

Ježíš vás vyzývá, abyste byli jeho "totus tuus". Není to snadné, věci tohoto světa vás bohužel stále přitahují, stále se díváte pozemskýma očima, a ne nebeskýma. Mnozí z vás, děti moje, stále ještě nerozumí Božímu slovu, stále ještě nerozumí Boží výzvě k pokání, k opravdovému obrácení v Kristu, a tak se stále ještě zdržujete ve věcech tohoto světa, ve věcech, které nepatří Bohu.

Neztrácejte čas volbou pozemských věcí, ale každou minutu věnujte nebeským věcem.
Očistěte se, děti moje, očistěte se! Vraťte se ke svému Bohu s velkou láskou, s velkým výbuchem lásky, aby tato láska byla nekonečná a věčná.

Ve světě hřmí Boží hlas, již se objevují první znamení příchodu Ježíše Krista; vše se připravuje na velké hřmění, na velké zjevení, kdy Bůh vysloví svou spravedlnost!

Nyní, děti moje, opravdově se zkoumejte ve svých srdcích, zpytujte svědomí, buďte v rozlišování. Nikdo na této Zemi není dokonalý a všichni jste povoláni k tomu, abyste byli Obrazem a Podobou Boží a abyste změnili své bytí, proměnili je v Božském Světle, abyste byli božští v Božském.

Dnes přijímám všechny vaše prosby, mé děti, a všechny vás objímám ve svém Srdci.

S velkou intenzitou se chopte tohoto růžence a každý den ho vkládejte do rukou Nejsvětější Matky; ona přijde, aby spojila své ruce s vašimi a přijala vaše úmysly a předložila je svému Synu Ježíši.

Mariino Srdce je v tuto chvíli smutné z toho, co se děje ve světě, ... z velkého soužení, které se chystá vstoupit do tohoto světa! Maria vidí, že toto lidstvo je nepřipravené a vzdálené od Boha, že je kořistí satana!
Maria pláče, pláče nad tím, co přijde na toto lidstvo, ale volba je ve svobodné vůli každého člověka!

Nikdo nemůže nikoho nutit, nikdo nemůže nutit volbu srdce: každý si může svobodně zvolit cestu, kterou chce, ale Matka vždy trpí ztrátou svých dětí a Otec truchlí a je zarmoucen touto pozemskou situací. Nic se nedá dělat, všechna proroctví se nyní naplní, ... vše se uskuteční podle plánů Boha Otce.

Mé děti, ó vy, které jste se ode Mne odvrátily, propásly jste příležitost k novému životu, k životu v nebeských blahoslavenstvích.
Abyste mohli pochopit Boží lásku, abyste mohli činit pokání, budete muset projít velkým zármutkem, který nyní přijde na zem kvůli vašemu hříchu: hříchu, který přetrvává ve vašich každodenních rozhodnutích a s radostí ho přijímáte a dáváte mu přednost před čistotou.

Pospěšte si, děti moje, a vraťte se k Bohu Otci všemohoucímu, k Tomu, který je vaším Stvořitelem, nedovolte, aby vaše láska k Bohu ještě více trpěla! Ve vašem Bohu Stvořiteli není sebemenší místo nedotčené bolestí.
Dal ti svůj vlastní život skrze svého Syna, aby tě zachránil, ale tvá pýcha je větší než tato bolest, stále hledáš světské věci, věci, které patří tomuto světu, který brzy přestane existovat. Přijdeš o všechno!... Pokud budeš takto pokračovat, přijdeš i o život.

Přišla hodina, děti moje, čiňte pokání, čiňte pokání, děti moje!
Čiňte pokání! Čas je uzavřen!

Celé nebe vám žehná ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
2 more comments from TerezaK
TerezaK
TerezaK
.."Plán JHWH se naplňuje, ale člověk se nesmí unavit sledováním a čekáním. Mezi tématem temnoty a tématem zničení pýchy, na níž je založena moc, existuje úzká souvislost." ..