CÓRKA MARYI
11K

OSOBISTY AKT INTRONIZACYJNY JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

OSOBISTY AKT INTRONIZACYJNY
JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI


O Panie, Boże nasz, Tyś Najświętszym Królem i Władcą wszystkich narodów. Jesteś i Królem Polski. Ciebie, Jezu Chryste, nasz Naród ogłosił już nieświadomie Królem Polski w 1656 roku przez Akt Ślubów lwowskich, kiedy to przez usta Króla Jana Kazimierza nasi ojcowie obrali Matkę Bożą za Królową Polski.

Ja (my, rodzina) ..................................., obecny tu dzisiaj, klęczący przed tym obrazem, uznaję Cię Królem Wszechświata i Królem Polski. Cokolwiek bowiem istnieje, zostało stworzone dla Ciebie. Wykonuj nade mną, nad moją rodziną i nad Polską wszystkie Twe prawa. Zobowiązuję się użyć wszystkich moich sił, aby, mój Królu i Królu Polski, zatriumfowały na tej ziemi i w mojej rodzinie Twoje Boskie prawa i prawa Twojego Kościoła.

Królu nasz, zasługujący na oddanie najgłębszej czci, składam pokłon przed Tobą i proszę, aby Twoje Królestwo zostało uznane na całej kuli ziemskiej i w naszej Ojczyźnie, i aby w ten sposób na całym świecie utrwaliło się panowanie Twego pokoju. Amen. Tak mi dopomóż Bóg.

_____________________________________________
CÓRKA MARYI
Amen. Tak mi dopomóż Bóg.