Clicks1.1K
Coburg
19

Gabriele Kuby, známa bojovníčka proti agende LGBTI a genderu, ktorá prednášala aj na Slovensku, sa vyjadruje ku koronavírusu

Gabriele Kuby: Koronavírus nás volá k obráteniu!

Biskupi boli prvými, ktorí v rámci chvatnej poslušnosti zrušili bohoslužby bez akejkoľvek náhrady. Prečo iba nevyužili rozumné bezpečnostné opatrenia, ktoré by zväčšili rozostupy medzi návštevníkmi bohoslužieb?

Zdroj: commons.wikimedia.org

Tyč menom koronavírus sa zasekla do výpletu a zastavila šialene sa krútiace koleso svetovej hyperaktivity a položila verejný život na kolená. Doprava, hospodárstvo, šport, školy, univerzity, škôlky, verejné podujatia, ba dokonca bohoslužby sú teraz štátom zakázané. Hranice otvorenej spoločnosti sa zatvorili, v jednej krajine za druhou sa obyvateľstvo dostáva do domáceho väzenia.

Nehorázne zásahy vlády do života občanov sú akceptované bez odporu, a čo viac, zdá sa, že čím sú opatrenia prísnejšie, tým zodpovednejšie vláda koná. V Šanghaji funguje verejný život už len pomocou čiarového kódu, ktorý musí každý občan nosiť na zápästí. Môžu ho kedykoľvek oskenovať a dostane pokyny ako a kde sa môže pohybovať, či má ísť do práce alebo karantény.

V Nemecku zase Telekom poskytuje Inštitútu Roberta Kocha dáta o pohybe užívateľov mobilných telefónov. Robíme všetko čo nám kážu. Zdržiavame sa doma, pri každom potenciálnom dotyku s neviditeľným nepriateľom si umývame ruky, komunikujeme takmer už len virtuálne, bez akéhokoľvek fyzického kontaktu. Je to cesta, ktorou sme sa už beztak vydali. Ako dlho ešte potrvá táto nútená prestávka? To nevie nikto. Dokonca nie je jasné ani to, či bude ľudský imunitný systém odolný voči už prekonanému vírusu.

Momentálne je celosvetovým cieľom zabrániť kolapsu zdravotníckeho systému, pričom sa však ráta s pravdepodobným kolapsom globálnej ekonomiky. Vo vzduchu visí napäté a strachom naplnené očakávanie. Každý už vie, že náš globálny dom je postavený na piesku. Obstojí však, keď udrie búrka? Globálne obchodné reťazce neumožňujú žiadnu odstávku. Tá totiž znamená kolaps a ten stratu pracovného miesta, bývania, a nedostatok základných prostriedkov potrebných pre život.

Kúzlia teraz vlády miliardy z klobúka, aby zabránili kolapsu, alebo ho len oddialili? Bude vedieť predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uvoľniť ešte tisíc miliárd na Európsku zelenú dohodu? Globálne otepľovanie zrazu už nikoho nezaujíma. Jeden úradník EÚ sa 18. marca vyjadril, že globálne otepľovanie už nie je témou dňa. V tejto chvíli ide len o „rekonštrukciu ekonomiky.“ Budú štáty EÚ, predovšetkým Nemecko, aj naďalej môcť a chcieť prijímať milióny migrantov, keď je ohrozená ich vlastná existencia?

Dokonca aj zelení a ľavičiari budú hľadieť v prvom rade na vlastné záujmy. Celý svet sa nachádza v situácii ako niekto, komu bola práve diagnostikovaná rakovina. Karty sú nanovo zamiešané, jedna z nich čierna, s vyškierajúcou sa smrtkou. Nič nie je isté. Vedeli sme, že raz zomrieť musíme, ideálne vtedy, keď sa sami rozhodneme, že už je náš čas. Spolkový ústavný súd na Popolcovú stredu 2020 odpratal z cesty novému obchodnému odvetviu, asistovanej samovražde, všetky právnické prekážky. No musieť zomrieť, keď sme sa pre smrť ešte nerozhodli?

To je pre väčšinu tých, ktorým sa smrťou všetko končí, akurát pohľad do priepasti. Čo spraví človek, ktorému bola diagnostikovaná rakovina? Vďaka zdravotnému poisteniu ide práca a stres bokom a vynoria sa hlbšie otázky. Ako som žil? Ako sú na tom moje vzťahy založené na láske, v ktorých však už žiadna neprúdi? Vzťahy k najbližším, k Bohu? Čo ak naozaj zomriem? Čo potom? Podobným podnetom na uvažovanie je dnes pre celý svet globálna snaha vlád premôcť víťazné ťaženie koronavírusu totálnym vypnutím krajín. Predbežne nám to získa čas, avšak len krátky, nakoľko máme obmedzené prostriedky. A tak nastáva čas pre rodinu.

Malé deti sú zrazu tam, kam patria, so svojimi matkami. Otcovia sú doma. Manželia majú čas sa spolu rozprávať. Rodiny sa stretajú spoločne pri stole, dokonca sa deťom dostane aj raňajok. Celé rodinné osadenstvo praktizuje domácu výučbu. Namiesto celodennej školy ministerky Franzisky Giffeyovej funguje len tak, zo dňa na deň, celodenná rodina! Ale vedia rodiča vôbec, čo si doma počať s deťmi, keď je zakázaný ešte aj vstup na ihriská? Celých desať rokov im bolo vtĺkané do hláv, že malé deti potrebujú vzdelanie, ktoré im dokáže poskytnúť len vyškolený personál, nie rodičia prepojení so svojimi deťmi putom lásky. V mnohých rodinách je vraj táto starostlivosť nahradená obrazovkou. No je tu veľká šanca nájsť k sebe ako rodina cestu späť.

Keď máme v rukách osudnú čiernu kartu, otázky sa odrazu začnú spontánne vynárať. Ozve sa naše svedomie. Otázka Boha, ktorú prekryl nános blahobytu, už nie je možné len tak ignorovať. Prejaví sa vnútorné nutkanie, dať si do poriadku vzťahy, predovšetkým ten s Bohom, nielen ako jedinec, ale ako celá spoločnosť.

Biblia nám hovorí o neustále sa opakujúcom kolobehu. Volanie Boha, radostné áno národa, rozkvet spoločenstva, víťazstvá nad nepriateľmi, blahobyt, pokušenie, pád, katastrofa, zničenie a opäť prorocké volanie, obrátenie, rozkvet, víťazstvá, blahobyt, pád… ako čítame vo veľkej kajúcnej modlitbe v knihe Nehemiášovej (9,26-29). Tento kolobeh prechádza z generácie na generáciu, z kultúry na kultúru. V našom historickom okamihu sa nachádzame vo fáze pádu a divíme sa, že nás zrazu, úplne nečakane prepadol nepriateľ. A tým nepriateľom je vírus. Koronavírus nám poskytuje priestor na uvažovanie.

To nové na našej situácii v rámci histórie ľudstva je, že máme globalizovanú ekonomiku, globálny koronavírus a čas na uvažovanie taktiež. Niet žiadneho východiska, neexistuje nový svet, do ktorého by sme mohli ujsť. Avšak máme možnosť opätovne nadviazať vzťah s Bohom a pod jeho vedením prejsť púšťou dnešnej krízy. Nadišiel čas Cirkvi. To, čo teraz potrebujeme, sú Boží muži, svätí kňazi, rádoví bratia a sestry a laici, ktorí nás privedú k viere, nádeji a láske a ukážu nám ako užívať tento bohatý poklad duchovných prostriedkov, ktoré ako katolíci máme. Sviatosti eucharistie a spovede, pomazanie chorých, Božie slovo, svätenú vodu a kadidlo, vzývanie matky Božej a svätého Jozefa, modlitbu ruženca, krížovú cestu, hojnosť prisľúbení, spojenie s anjelmi, so svojím anjelom strážnym, svätými, mučeníkmi a úbohými dušami, uctievanie relikvií svätých, ktoré máme v každom kostole, svedectvá svätých, ktorí žili cnostný život, a v neposlednom rade, silu exorcizmu.

Ale Cirkev svojím prispôsobovaním sa duchu doby a ťažkými hriechmi kňazov a biskupov svoju autoritu a moc stratila. A môže ich získať naspäť jedine pokáním. Už desaťročia v kostoloch kňazi hlásajú zjemnené evanjelium, ktoré priťahuje čoraz menej veriacich. Katechézy o horúcich témach ako Boží plán pre muža a ženu, sexualita, rodina, posvätnosť života od počatia až po smrť? Nič. Úkon kajúcnosti? Zrušený. Existuje už len milosrdný Boh, nie spravodlivý. Vy, ktorí do vína evanjelia prilievate vodu, nevidíte snáď, že vaše slová nenachádzajú v srdciach veriacich svoju odozvu? Koho myslí Pán svojimi ostrými slovami adresovanými zákonníkom a farizejom (Mt 23,1-39)?

Pokiaľ je pre biskupa najdôležitejšou výzvou „ženská otázka“, tak ľuďom v núdzi nemá čo povedať. Prikázaním dňa sa stáva obrátenie! Biskup vyznávajúci nedostatok odvahy odporovať duchu súčasnej doby a vziať na seba spolu s Ježišom ťažké bremeno, sa stretne s vďačnosťou a úctou a stane sa vodcom skutočnej obnovy. Denne sa v čítaniach pôstneho obdobia stretávame s jasným návodom na obrátenie.

Svätá Hildegarda z Bingenu hovorí o „sile ľútosti a obrátenia, ktoré obnovujú svet“. Možno budú teraz aj média vo svojom boji proti kresťanstvu o niečo zdržanlivejšie. Cirkevní „reformátori“ hlásajúci prispôsobenie sa namiesto obrátenia si zrejme mysleli, že sa systematické ničenie Božieho poriadku bude aj naďalej vyvíjať ako doposiaľ. Vraždením miliónov nenarodených detí, rebéliou proti identite muža a ženy, rozbíjaním rodiny, morálnou uvoľnenosťou v sexualite, neduhom menom pornografia, právnou legalizáciou homosexuálnych manželstiev, kolektívnym zanedbávaním detí a mládeže, „vylepšovaním“ človeka pomocou transhumanizmu.

Reakcia Cirkvi bola na všetky tieto otázky slabá a veriaci od svojich pastierov nedostali žiadne jasné nasmerovanie ako sa obrniť voči násilnej manipulácii kolektívneho vedomia. A tak sa mala Cirkev prispôsobiť duchu doby, aby nestratila svojich veriacich. Húfne roztratenie sa oviec neprinieslo potrebnú sebareflexiu, nakoľko príjmy zostali nedotknuté. No koronavírus pozastavil toto smerovanie na neurčito. Je to predohra. Overtúra.

Verí niekto tomu, že sa potom vrátime naspäť do starých koľají? A kedy bude to potom? Znamením je zatvorený chrám svätého Petra, srdce celej Cirkvi. Biskupi boli prvými, ktorí v rámci chvatnej poslušnosti zrušili bohoslužby bez akejkoľvek náhrady. Prečo iba nevyužili rozumné bezpečnostné opatrenia, ktoré by zväčšili rozostupy medzi návštevníkmi bohoslužieb (ako to urobil nemecký biskup Oster a poľskí biskupi), požiadali rizikové skupiny o zotrvanie vo svojich príbytkoch, a práve teraz vyzvali všetky vekové kategórie do 60 rokov k prijímaniu sviatosti spovede a eucharistie?

Predstavme si, že by pápež neputoval sám, ale s nekonečne dlhým zástupom ľudí v príslušných odstupoch, k siedmim kostolom v Ríme, tak ako kedysi svätý Filip Neri. Cirkev teraz už inú možnosť nemá. Nemecká vláda 16. marca 2020 zakázala všetky zhromaždenia v kostoloch, mešitách, synagógach a ostatných náboženských obciach. Netreba nám vzývať nebesia? Tak ďaleko sme sa očividne zatiaľ nedostali, ešte sme nepadli na kolená. Veríme, že máme všetko pevne v rukách, keď sa vyhneme každému ľudskému kontaktu. O čo by sme mali prosiť? Aby zmizol koronavírus a všetko bolo ako po starom? Nie je oveľa potrebnejšie žiadať o nápravu, aby nám bol sňatý závoj spred očí, a my by sme rozoznali a priznali si, v čom sme sa Bohu a jeho dielu ako jednotlivec a spoločnosť vzopreli?

Nezaoberajme sa tým, či je koronavírus Božím trestom. Ak Boh existuje a miluje svoje stvorenia, tak nedopustí pošliapavanie desiatich prikázaní ani zničenie samotného človeka. Tie prikázania nám dal, aby sme si zvolili život a nie smrť (Dt 30,19). Koronavírus vypukol v období pôstu. V čítaniach a evanjeliách sme každý deň opätovne vyzývaní k obráteniu. Boh nás varuje pred následkami neposlúchnutia tohto volania. Počujeme ho? Obrátenie znamená, že človek zostúpi z Božieho trónu, na ktorý sa sám posadil, uzná sa ako Božie stvorenie a svojho stvoriteľa bude žiadať o silu hľadať jeho vôľu.

Vo svetle mizérie sa nám naša arogancia chcieť rozhodovať o začiatku a konci života, určovať vlastné pohlavie, zabiť nechcené dieťa alebo si vytvoriť to chcené, krížiť človeka so zvieraťom alebo strojom, odhalí ako zločin. Nie sme vládcami nad životom a smrťou. Nie sme dokonca ani vládcami nad jedným malým vírusom. Predstavme si, že by sa politici, ktorí musia učiniť tie najťažšie rozhodnutia, spojili v spoločnej modlitbe na vyprosenie si múdrosti.

Ako by len odľahlo nám všetkým, ktorí sa cítime bezmocní. Besnenie koronavírusu sa nám pomocou radikálnych opatrení izolácie istotne podarí poraziť. Ale môže sa stať, že globálny ekonomický kolaps bude omnoho horší ako možný kolaps zdravotníckeho systému. Potrebujeme Ducha svätého, aby sme v blízkej budúcnosti učinili tie správne rozhodnutia. Človek, ktorý sa odvrátil od Boha a považuje sa za sebestačného, stratil pokoru. Budeme sa jej musieť opäť priučiť. No už teraz vidieť záblesky nádeje a požehnania. Uvedomujeme si, že sme všetci na jednej lodi. Komunikujeme spolu srdečnejšie, zostúpili sme z piedestálu „dokážem všetko“.

Kňazi riskujú svoje životy, aby boli chorým nablízku. V talianskom Bergame ich za jeden týždeň zomrelo šesť. Lekári a ošetrujúci personál podávajú heroické výkony. Obyvatelia si spevom z balkóna na balkón prejavujú ľudskú blízkosť. Potrebujeme sa navzájom. Na internete sa rozhoreli tisícky svetiel veriacich pastierov, kňazov a laikov. My veriaci tak môžeme nájsť toľko hľadanú soľ a pokrm. Na sviatok svätého Jozefa vyzýva pápež celý svet k modlitbe ruženca svetla. V nedeľu nás zvolávajú kostolné zvony, ktorých hlas však nasledovať nemôžeme. Virtuálne sa spojme v modlitbe a na svätej omši a prijímajme duchovné sväté prijímanie. Boh nás neopustil. Sme pokrstení, v našich srdciach prebýva Ježiš Kristus a tam ho aj nájdeme, lebo „kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť“ (Rim 5,20).

Článok vyšiel v časopise VATICAN, 4. vydanie, apríl 2020, preložené do slovenčiny so súhlasom autorky

www.christianitas.sk/gabriele-kuby-k…
Dana22
katholischpur.xobor.de/t2066f102-Mason…

katholisches.info/…/masonleaks-das-…

Masonleaks – das Datenleck der Großloge von Frankreich
Masonleaks - únik údajov z Grand Lodge vo Francúzsku

(Paríž) Správy sú senzačné, a napriek tomu si ich masmédiá len ťažko všimnú. Tentokrát neovplyvnil únik údajov štátne ministerstvo USA (Wikileaks) a nie Vatikán (Vatileaks), ale slobodomurárstvo. Hovoríme o …More
katholischpur.xobor.de/t2066f102-Mason…

katholisches.info/…/masonleaks-das-…

Masonleaks – das Datenleck der Großloge von Frankreich
Masonleaks - únik údajov z Grand Lodge vo Francúzsku

(Paríž) Správy sú senzačné, a napriek tomu si ich masmédiá len ťažko všimnú. Tentokrát neovplyvnil únik údajov štátne ministerstvo USA (Wikileaks) a nie Vatikán (Vatileaks), ale slobodomurárstvo. Hovoríme o Masonovom úniku. Vyhodnotenie tisícov tajných dokumentov bude pravdepodobne trvať mesiace.

Grand Lodge vo Francúzsku podal sťažnosť na parížskeho prokurátora proti neznámym. Hackeri prelomili server hlavnej chaty a získali prístup k zoznamom členov a interným dokumentom. Na internete už bolo zverejnených niekoľko tisíc dôverných dokumentov. Únik údajov zverejnil týždenník L'Express.

Dokumentácia s dôvernými dokumentmi bola prvýkrát uverejnená na webovej stránke Stop Mensonges 10. apríla. Stránka napísala:

„Zjavenia o tajnej vláde, ktorá určuje nový svetový poriadok.“

Je to objem údajov šiestich gigabajtov tajných dokumentov. Ide o desaťročia tajných rituálov, zoznamov, projektov, programov, osád, interných publikácií, žiadostí o prijatie, tisícok podrobných životopisov novofytov, ktorí požiadali o začatie konania alebo dostali povolenie. Boli tiež nájdené stovky výpisov z registra trestov, o ktorých sa predpokladá, že nepatria iba medzi adeptov, ale mohli sa tiež použiť na získanie informácií alebo na vyvíjanie nátlaku. K dispozícii sú tiež kópie identifikačných kariet, interná korešpondencia a karty s inými veľkými chaty po celom svete. Denný Le Monde mal prístup k údajom.

Stop Mensonges - na ochranu tých, ktorých sa to týka, žiadne informácie o pôvode príspevkov

V súčasnosti nie je známe, ako by k technickému úniku údajov mohlo dôjsť. Veľký lodný server nahlásil prienik do cloudu lodge 2. apríla. Niektoré z napadnutých dokumentov sú datované do apríla 2016. Dôkaz o tom, že operácia je posledná.

Prevádzkovateľ webovej stránky Stop Mensonges žije už niekoľko rokov vo vile v Las Vegas. Doteraz jeho jediné vysvetlenie bolo, že „na ochranu zúčastnených“ nemôže vysvetliť, ako dostal dokumenty. Odmietol rozhovor časopisu Spoločnosť pre strach z represálií.

Zdá sa, že vo Veľkej lóži Francúzska sa predpokladá krtko, lodný brat, ktorý ukradol dokumenty. Grand Lodge nechce verejne komentovať incident. Zdá sa, že internetovým pirátom sa nepodarilo získať úplný zoznam 34 000 členov Grand Lodge. V popraskaných dokumentoch sa však objavujú mená mnohých spolubratov.

OCLCTIC začala vyšetrovanie

Hneď ako bola reklama prijatá, aktivoval sa OCLCTIC. Za nevysloviteľnou skratkou sa nachádza ústredný policajný útvar úradu pre informačné technológie a komunikáciu, špeciálne policajné oddelenie, ktoré sa špecializuje na počítačovú kriminalitu.

Grand Lodge vo Francúzsku je iba jedným z ôsmich slobodomurárskych poslucháčov, ktorí sú momentálne vo Francúzsku aktívni. Po Veľkej orientácii Francúzska je však druhým najväčším. Podľa správ z médií došlo po zistení úniku údajov k hektickým kontaktom medzi Grand Lodge a ministerstvom vnútra a medzi Grand Lodge a ostatnými poslucháčmi. Zrejme sa obávajú podobných útokov a zvýšili bezpečnostné mechanizmy.

Skutočne senzačný aspekt úniku údajov, celá výbušnosť zverejnených tajných dokumentov sa zatiaľ nedá odhadnúť. Na tento účel je potrebné dokumenty najskôr prezrieť a analyzovať. Práca, ktorá trvá mesiace, ak nie roky. „Pravdepodobne máme vysoko výbušné informácie, predtým neznáme kontakty a súvislosti s ďalekosiahlymi politickými, ekonomickými a sociálno-politickými dôsledkami na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. Zatiaľ však nevieme, kde by sa malo vyhľadávanie začať, “hovorí zamestnanec Médias-Presse.

Veľmajster Veľkej Orientu ocenil Simone Veil - „Potrat je pilierom našej spoločnosti“

Útoční bratia sa však nedovolili odradiť od svojich súčasných sociálno-politických stavieb: potratov a rodovej ideológie.

Grand Orient vo Francúzsku ocenil cenu Marianne Jacques France za 88-ročného Simone Veila 8. apríla, štyri dni po oznámení úniku údajov v kancelárii brata. Zdôraznil sa význam, ktorý sa vo veľkej miere pripisuje potratovej praxi. Za vlády Simone Veilovej ako ministerky zdravotníctva bola Francúzka založená v roku 1975
Dana22
ľubica
to je staré ten súboj, mali sme to tu tiež....., ale pekne že si to vyhrabala, p. Gabrielle je unikat, bola na Slovensku, mudra a pokorna pani Gabriele Kuby v Nitre 8.10.2013
One more comment from Dana22
Dana22
Kto podporuje genderizmus a prečo

www.forumzivota.sk/od-korenov-gend…
Od koreňov genderizmu až dodnes
Dana22
Bojovníčka za neexistujúce práva žien na potrat -Nicholsonová.

Istý diskutujúci uverejnil :

uploads.disquscdn.com/images/9be916d37a021fb…

www.hlavnespravy.sk/…/2170496

Nicholsonová: Otvorený listZáborskej,Vašečkovi,

dennikn.sk/…/otvoreny-list-k…

Otvorený list kolegom z Kresťanskej únie
Lucia Ďuriš Nicholsonová
Dana22
Zdá sa,že strane nevadí jej minulosť.
Dana22
Satanisti tvrdia,že potraty potrebujú.
Slobodomurári tvrdia,že potraty sú ich pilierom.
Potratárski aktivisti a lokaji Sorosa ručia ako šelmy.
Je to náhoda,že prezidentka nesplnila to,čím ju poverila NR SR?
Patakyová nechce odstúpiť

www.hlavnespravy.sk/…/2170496

Nicholsonová: Otvorený listZáborskej,Vašečkovi,

dennikn.sk/…/otvoreny-list-k…

Otvorený list kolegom z Kresťanskej únie

Lucia Ďuri…More
Satanisti tvrdia,že potraty potrebujú.
Slobodomurári tvrdia,že potraty sú ich pilierom.
Potratárski aktivisti a lokaji Sorosa ručia ako šelmy.
Je to náhoda,že prezidentka nesplnila to,čím ju poverila NR SR?
Patakyová nechce odstúpiť

www.hlavnespravy.sk/…/2170496

Nicholsonová: Otvorený listZáborskej,Vašečkovi,

dennikn.sk/…/otvoreny-list-k…

Otvorený list kolegom z Kresťanskej únie

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Vážená pani poslankyňa Záborská,
píšem Vám ako kolegyni, ktorá v Európskom parlamente strávila 4 volebné obdobia, a preto verím, že chápe rozmer medzinárodných dokumentov a záväzkov z nich vyplývajúcich pre Slovensko. Rovnako verím, že pri diskusii o interrupciách zvažujete aj práva žien, keďže ste viedli Výbor EP pre práva žien a rodovú rovnosť.
Vážený pán poslanec Vašečka,
píšem Vám ako predsedovi Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a zároveň ako bývalému kolegovi z NRSR, s ktorým sme mali mnohé spoločne témy, od boja proti korupcii až po boj proti vulgárnym spôsobom bývalého predsedu NRSR, pána Andreja Danka, preto verím, že si môj list prečítate až do konca.
Každý človek má právo na súkromie, rodinný život, telesnú integritu a tiež právo na zdravie zakotvené v mnohých medzinárodných dohovoroch, ktoré sme aj my ako člen Európskej Únie, Rady Európy či Organizácie spojených národov ratifikovali. Podstatnou súčasťou práva na zdravie je aj právo žien na sexuálne a reprodukčné zdravie a s ním súvisiace právo rozhodnúť sa bez nátlaku a diskriminácie. Napriek tomu, že Rada Európy vyslovene spomína potrebu reformovať zákony, politiky a postupy, ktoré obmedzujú alebo odmietajú ženám prístup k zdravotnej starostlivosti alebo iným spôsobom prekážajú ženám pri výkone práva na sexuálne a reprodukčné zdravie, sa Vy chcete vybrať opačným smerom. Smerom k obmedzeniu práva ženy slobodne a zodpovedne sa rozhodnúť, kedy sa stane matkou.
Je dokázané na príkladoch z iných krajín, že reštrikciou neznamená, že sa potraty zázračne prestanú vykonávať. Naopak, zákaz interrupcií povedie k vzniku nelegálneho trhu a stanú sa nebezpečným zákrokom ohrozujúcim život a zdravie žien. Celkovo v krajinách s reštriktívnou legislatívou zomrie každoročne približne 70 000 žien práve kvôli nebezpečným potratom vykonávaným neodborne, prípadne sú ohrozené dlhodobými zdravotnými komplikáciami.
Poľsko má jeden z najprísnejších interrupčných zákonov. Od jeho zavedenia sa v krajine rozmohol čierny trh a potratová turistika. Oficiálne čísla síce uvádzajú menej ako 1 000 potratov ročne, avšak najstaršia poľská organizácia bojujúca za reprodukčné práva Federa hovorí až o 150 000 interrupciách ročne, čo znamená, že približne každá štvrtá žena podstúpi potrat, väčšinou nelegálne. Odhaduje sa, že 10-15% potratov je vykonaných v zahraničí. Poľskú legislatívu a nedostatočné štatistiky kritizujú mnohé ľudskoprávne organizácie, Rada Európy a pravidelne aj Európsky parlament vo svojich uzneseniach.
Dáta Národného centra zdravotníckych informácií jasne ukazujú, že miera interrupcií na Slovensku každým rokom klesá. Oproti roku 2008, kedy bolo vykonaných 10 869 potratov, to v roku 2019 bolo výrazne menej, 5 824 umelo prerušených tehotenstiev, čo predstavuje 1,7 násobný pokles. V porovnaní s rokom 1997 poklesli potraty až 3,6 násobne. Príklad z Poľska nám jasne ukazuje, že zákazom nedosiahneme nulovú potratovosť, stratíme však prístup k dôležitým dátam, na základe ktorých môžeme robiť zodpovednú politiku.
Súčasná právna úprava je v súlade s medzinárodnými dohovormi a jej sprísňovanie by znamenalo nielen obmedzovanie slobody žien, ale aj porušovanie ústavy. Slovenská republika sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo, zákon ovplyvnený náboženskou vierou by teda porušoval ďalšie práva, ktoré zaručuje Ústava SR, a to slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery. Potvrdzuje to aj nález Ústavného súdu SR (PL. ÚS 12/01-297), podľa ktorého zákaz ženy slobodne sa rozhodnúť znamená povinnosť plod vynosiť a takáto povinnosť nemá v Ústave SR oporu a zasahuje do osobnej slobody ženy a jej práva na súkromie.
Svetová zdravotnícka organizácia už v roku 1967 označila nelegálne potraty za vážny problém verejného zdravia. Obrovské množstvo medzinárodných deklarácií a vyhlásení naznačuje široký konsenzus, že nebezpečný potrat je významnou príčinou smrti matiek, ktorej sa dá predchádzať prostredníctvom sexuálnej výchovy, plánovania rodiny, bezpečných potratových služieb, starostlivosti po potrate, i prístupom k modernej antikoncepcii. Reštriktívne zákony vytvárajú pocit izolácie, strachu, ponižovania a stigmatizácie, čo má vážne následky na zdravie a pohodu žien, predovšetkým u žien zo sociálne vylúčených komunít, adolescentiek či obetí domáceho násilia. Ak teda chcete chrániť život a zdravie, predchádzanie nebezpečným potratom je tá cesta, ktorou by sme sa mali vybrať, nie cesta zákazov, ktoré nič neriešia, naopak, bránia rozumnému riešeniu.
Súčasný zákon nenúti veriacu ženu konať proti svojej viere, dáva len možnosť každému slobodne sa rozhodnúť. Rovnako tak lekárom, ktorí majú právo využiť výhradu svedomia. Podľa Európskeho súdu pre ľudské práva však jednotlivec nemôže využívať svoje náboženské presvedčenie na blokovanie prístupu ostatných k službám, na ktoré majú nárok zo zákona. Mrzí ma, že Kresťanská únia to nerešpektuje, a práve na základe svojho náboženského presvedčenia chce presadiť legislatívu, ktorá obmedzuje práva občanov, ktorí toto presvedčenie nezdieľajú.
Z mojej pozície urobím všetko pre to, aby sa debata o interrupciách na európskej úrovni odvíjala v prvom rade od dát a nie od ideológii a od rešpektovania práv žien a ich možnosti slobodne sa rozhodnúť. Budem hľadať všetky možné cesty, aby sa v členských štátoch EÚ, vrátane Slovenska, spustila seriózna diskusia, ako čo najefektívnejšie sprístupniť všetky služby reprodukčného zdravia – vrátane antikoncepcie a tabletky na vyvolanie potratu pre všetky sociálne vrstvy obyvateľstva.
Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, som presvedčená, že poslanci NR SR by sa v čase obrovskej krízy mali namiesto prípravy zákona, ktorý obmedzuje slobodu a ohrozuje zdravie žien, namiesto rozdeľovania spoločnosti vášnivými ideologickými debatami, venovať predovšetkým hľadaniu riešení súčasnej krízy spôsobenej globálnou pandémiou a jej dôsledkom a nie hľadaniu ideologických rozbušiek v spoločnosti. Tie totiž neslúžia občanom, sú len nástrojom na politické zviditeľňovanie sa jednotlivcov, ktorí sa neštítia obmedzovať základné práva ľudí, v tomto prípade žien.
S úctou,
Lucia Ďuriš Nicholsonová

www.hlavnespravy.sk/…/2170496
Nicholsonová v otvorenom liste Vašečkovi a Záborskej obhajuje potraty ešte ráznejšie ako v poslednom videu, žiada antikoncepciu a potratové tabletky pre všetky sociálne vrstvy
Bratislava 22. mája 2020

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) zverejnila otvorený list, ktorý adresovala poslankyni Anne Záborskej a poslancovi Richardovi Vašečkovi (obaja z KÚ, do parlamentu sa dostali na kandidátke OĽaNO). Rozhodla sa tak urobiť potom, ako sa začalo opäť diskutovať o sprísnení potratového zákona. V svojom liste obhajuje potraty a tvrdí, že znemožnením prístupu žien k interrupciám sú porušované ich práva
Na snímke Lucia Ďuriš Nicholsonová

Nicholsonová v liste uvádza, že podstatnou súčasťou práva na zdravie je podľa nej aj právo žien na sexuálne a reprodukčné zdravie (prístup k potratom a antikoncepcii – pozn. red.) a s ním súvisiace právo rozhodnúť sa bez nátlaku a diskriminácie.
„Napriek tomu, že Rada Európy vyslovene spomína potrebu reformovať zákony, politiky a postupy, ktoré obmedzujú alebo odmietajú ženám prístup k zdravotnej starostlivosti alebo iným spôsobom prekážajú ženám pri výkone práva na sexuálne a reprodukčné zdravie, sa Vy chcete vybrať opačným smerom. Smerom k obmedzeniu práva ženy slobodne a zodpovedne sa rozhodnúť, kedy sa stane matkou,“ píše v liste, ktorým reaguje na Vašečku a Záborskú, ktorí hovoria o potrebe sprísnenie súčasného potratového zákona.
Zákaz interrupcií podľa nej povedie k vzniku nelegálneho trhu a stanú sa tak nebezpečným zákrokom ohrozujúcim život a zdravie žien.
Súčasná právna úprava je podľa jej slov v súlade s medzinárodnými dohovormi. Tvrdí, že jej sprísňovanie by znamenalo nielen obmedzovanie slobody žien, ale aj porušovanie ústavy.
„Slovenská republika sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo, zákon ovplyvnený náboženskou vierou by teda porušoval ďalšie práva, ktoré zaručuje Ústava SR, a to slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery. Potvrdzuje to aj nález Ústavného súdu SR (PL. ÚS 12/01-297), podľa ktorého zákaz ženy slobodne sa rozhodnúť znamená povinnosť plod vynosiť a takáto povinnosť nemá v Ústave SR oporu a zasahuje do osobnej slobody ženy a jej práva na súkromie.“
Dodáva, že reštriktívne zákony vytvárajú pocit izolácie, strachu, ponižovania a stigmatizácie. „Ak teda chcete chrániť život a zdravie, predchádzanie nebezpečným potratom je tá cesta, ktorou by sme sa mali vybrať, nie cesta zákazov, ktoré nič neriešia, naopak, bránia rozumnému riešeniu,“ uvádza ďalej v liste.
Nichoslonová v liste poukazuje aj na to, že súčasný zákon nenúti veriacu ženu konať proti svojej viere, rovnako aj na to, že lekári majú právo využiť výhradu svedomia.
„Podľa Európskeho súdu pre ľudské práva však jednotlivec nemôže využívať svoje náboženské presvedčenie na blokovanie prístupu ostatných k službám, na ktoré majú nárok zo zákona. Mrzí ma, že Kresťanská únia to nerešpektuje, a práve na základe svojho náboženského presvedčenia chce presadiť legislatívu, ktorá obmedzuje práva občanov, ktorí toto presvedčenie nezdieľajú.“
V závere uviedla, že urobí všetko pre to, aby sa debata o interrupciách na európskej úrovni odvíjala od dát a od rešpektovania práv žien a nie od ideológii.
„Budem hľadať všetky možné cesty, aby sa v členských štátoch EÚ, vrátane Slovenska, spustila seriózna diskusia, ako čo najefektívnejšie sprístupniť všetky služby reprodukčného zdravia – vrátane antikoncepcie a tabletky na vyvolanie potratu pre všetky sociálne vrstvy obyvateľstva,“ dodáva s tým, že Záborskej a Vašečkovi odkázala, aby sa namiesto prípravy zákona, ktorý podľa nej obmedzuje slobodu a ohrozuje zdravie žien, venovali predovšetkým hľadaniu riešení súčasnej krízy spôsobenej globálnou pandémiou.
Aj keď sa Nicholsonová obáva, že by sprísnením interrupčného zákona boli ženám odobraté ich práva a ich sloboda, ani v liste a ani vo videu, v ktorom sa tejto téme venovala (viac v článku), už ale nehovorí o práve nenarodených detí na život či právach ich otcov.

Beblavý: Venovať sa práve v súčasnosti interrupciám je prejavom neodpustiteľnej posadnutosti
Svoje liberálne zmýšľanie prejavil aktuálne aj neúspešný líder strany Spolu Miroslav Beblavý.
Bývalý poslanec a bývalý predseda strany Spolu Miroslav Beblavý uviedol, že presadzovať svoje ideologické predstavy je v politike normálne, ale venovať sa práve v súčasnosti interrupciám, boju s rodovou rovnosťou či zatváraniu obchodov v nedeľu, je podľa neho prejavom „neodpustiteľnej posadnutosti“.
„Ak minister práce nevie za dva mesiace vytvoriť reálny program pomoci zamestnávateľom, ale nájde si čas sťahovať spätne Pietruchovej pripomienky k nejakému genderovému dokumentu, tak je to prejavom neodpustiteľnej posadnutosti. Ak predseda vlády rieši nedeľný predaj namiesto toho, aby riešil, za čo si ľudia budú o pár mesiacov kupovať potraviny, tak je to prejavom neodpustiteľnej posadnutosti,“ uviedol v svojom statuse a dodal:
„Ak si minister zdravotníctva nájde čas nenápadne aspoň dočasne zakázať interrupcie namiesto toho, aby riešil rozpadávajúce sa zdravotníctvo uprostred pandémie, tak je to prejavom neodpustiteľnej posadnutosti.“

Taraba: Rozbehli to naplno
Poslanec Tomáš Taraba z KDŽP si všimol, že novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová z denníka SME to v poslednom období „rozbehla naplno“ a pozvala si do relácie niekoľko hostí presadzujúcich liberálne názory a hodnoty.
„Dnes (21.5. – pozn. red.) spovedá v rozhovore Moniku Beňovú, prečo je potrebné zabíjať počaté deti, včera za potraty kopala ministerka Kolníková, predvčerom nenávistný a trestne stíhaný publicista Michal Havran. Taká kadencia len dokazuje, ako sa nás boja, že popresadzujeme zákony, ktoré budú pomáhať ženám, deťom a rodinám. Keby povedal Rudolf Vasky, že je za potraty, asi by išli aj za nim urobiť rozhovor. Stal by sa prijateľným zo dňa na deň,“ uviedol Taraba vo štvrtok na sociálnej sieti.
Tatiana Stará
Dana22
Prosím,podpíšte túto petíciu.

www.citizengo.org/…/179515-wypowied…
F.L.Věk
Dana22. Vždyť to celému Slovensku roky doslova tlučou do hlavy Lichtner nebo Huďo, ač se považují za skutečné liberály, tak oni slyší hlas Pravdy. Kolik se jen už nahučeli do "biorobotov" na Slovensku, aby začali používat to, co mají na krku a nevolili feťáky a fašouny. ( Tím nemám na mysli Kotlebu nebo Mazureka, ale Žaludi a teď nově Komatoviče). Od nějaké římské církve nic nečekej, jsou to …More
Dana22. Vždyť to celému Slovensku roky doslova tlučou do hlavy Lichtner nebo Huďo, ač se považují za skutečné liberály, tak oni slyší hlas Pravdy. Kolik se jen už nahučeli do "biorobotov" na Slovensku, aby začali používat to, co mají na krku a nevolili feťáky a fašouny. ( Tím nemám na mysli Kotlebu nebo Mazureka, ale Žaludi a teď nově Komatoviče). Od nějaké římské církve nic nečekej, jsou to téměř všichni podělaní slouhové pozemského systému zla, protože jsou to zbabělci. Těm chceš věřit a následovat je? Podívej jak je Kuffa napadán a válcován, jenom proto, že téměř jediný nemlčí. Co čekáš od své padlé církve z Vatikánu? Na co si teď stěžuješ, když jim sloužíš a obhajuješ je? Jim je jedno, že se vraždí nenarozené děti. Tobě to jedno není..proč sloužíš tak zoufalému náboženství?
Dana22
Ja neslúžim náboženstvu.Ja slúžim BOHU,nakoľko viem a vládzem.
Nepoznáš ma.
V ťažkých dňoch života som zažila,KTO je BOH.
Kallistratos
Ale no tak Věku, jsi trochu teatrální a zoufalé není náboženství, ale lidé co hystericky pobíhají a věří jen lidem potažmo politikům... Věřme především Bohu a dobré věci se budou dít. 😉 A prosím slušně bez absolutistických výlevů. Děkuji. A milá Dano, sebevětší osobní zkušenost Tě neopravňuje dělat agitku prostou Kristova ducha....
F.L.Věk
Volíte Hliny a Jurečky, pak se divíte:)))))))))
F.L.Věk
Kallistratos.- Nevím o čem točíš. Pokud něco nemůžeš strávit, negeneralizuj, je to plytké a levné. Navazuj na myšlenky, jestli chceš.
One more comment from F.L.Věk
F.L.Věk
Dana22 - Kvapem mně vždy odkazuješ na katechizmus řkc. Čemu že to sloužíš??.))))))
Kallistratos
Milý Věku, snažil bych se, ale když mi tepeš do mé církve slovy - zoufalé náboženství, nějaká římská církev, podělaní slouhové (matrice?¨) :), zbabělci.... padlá církev z Vatikánu... Nevím nevím věkovitý Věku kdo generalizuje.... Zachovej aspoň dekorum. Děkuji. 😉
F.L.Věk
Kallistratos - :))) Pokud se skutečně s nadhledem a nezaujatě podíváš jen třeba na činnost současné hlavy Vatikánu a budeš ho dál obhajovat a cítit se dotčený, že nelze nalézat libozvučná slova směrem k systému papežství, pak skutečně nelze nijak diskutovat:)) A to předkládám jen malou částečku toho, za čím velké množství jde jako uhranuté - právě za šelmou, která se vydává za Boha.
apredsasatoci
Dokedy? Dovtedy dokedy sa klamat dajú.
Dana22
Dokedy budú ľavičiari a neomarxisti zneužívať klamaním občanov Slovenska?
Roky kŕmia občanov zvrátenými názormi o tom,že žena má právo ísť na potrat,lebo ona môže rozhodovať o svojom tele ako chce.
Toto donekonečna opakujú aj politici,ktorí sa chcú zapáčiť potratárom a ich aktivistom.

Pri potrate žena nerozhoduje o svojom tele,ale o živote inej osoby.

Ak sa žene narodí chlapček,je to jej telo?
More
Dokedy budú ľavičiari a neomarxisti zneužívať klamaním občanov Slovenska?
Roky kŕmia občanov zvrátenými názormi o tom,že žena má právo ísť na potrat,lebo ona môže rozhodovať o svojom tele ako chce.
Toto donekonečna opakujú aj politici,ktorí sa chcú zapáčiť potratárom a ich aktivistom.

Pri potrate žena nerozhoduje o svojom tele,ale o živote inej osoby.

Ak sa žene narodí chlapček,je to jej telo?
Ak má narodené dieťa inú krvnú skupinu ako matka,je to jej telo?
Ak nastane situácia,že dieťa je pohrobok,teda otec zomrie a žena s ním ešte pred smrťou počala dieťa,tak dieťa bude dedičom.Je tento dedič jej telom?
A nakoniec výrok Európskeho súdu pre ľudské práva z roku 2015 jasne znie:
EMBRYO je OSOBA.
Osoba má všetky ľudské práva.Aj právo na život.

cs.wikipedia.org/wiki/Nasciturus

Nasciturus je dosud nenarozené dítě (zpravidla od početí do porodu), které je způsobilé nabývat, za podmínky, že se narodí živé, subjektivní práva.
V Deklaraci práv dítěte, která byla podepsána roku 1924 Společností národů, je poprvé řečeno, že dítě má právo na ochranu již před narozením. V roce 1945 byla Společnost národů nahrazena Organizací spojených národů, která 20. listopadu 1959 vyhlásila Chartu práv dítěte, jež se stala předchůdcem Úmluvy o právech dítěte, přijaté 20. listopadu 1989 Valným shromážděním OSN. V České republice začala platit k 1. lednu 1993. Tato úmluva stanovuje občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva dítěte a její dodržování kontroluje Výbor pro práva dítěte OSN. Úmluva definuje dítě jako lidskou bytost mladší 18 let.[1]
Podle českého práva je nenarozené dítě hodno ochrany, konkrétně jde o čl. 6 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle nějž má každý právo na život a lidský život je hoden ochrany již před narozením. To znamená, že se blíží povaze ústavně garantované hodnoty (ústavodárce se zavázal ho chránit právě tím, že ho označil za hodnotu). Na úrovni trestní je plod chráněn podle skutkových podstat několika trestných činů proti těhotenství ženy (§ 159–163 TrZ), trestného činu nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem (§ 167 TrZ) a také jako speciální případ trestného činu ublížení na zdraví spočívající ve vyvolání potratu nebo usmrcení plodu [§ 122 odst. 2 písm. g) TrZ].
Plod je dále chráněn soukromým právem. § 25 občanského zákoníku stanoví: „Na počaté dítě se hledí jako na již narozené, pokud to vyhovuje jeho zájmům. Má se za to, že se dítě narodilo živé. Nenarodí-li se však živé, hledí se na ně, jako by nikdy nebylo.“ Ohled na zájmy dítěte odpovídá dávné zásadě nasciturus iam pro nato habetur quotiens de commodo eius agitur (ten, kdo se má narodit, pokládá se již za narozeného, kdykoli se jedná o jeho prospěch). V případě pochybností se pak stanoví vyvratitelná právní domněnka, že se narodilo živé.[2] Význam nascitura je především v dědickém právu, neboť zemře-li zůstavitel před narozením svého dítěte, může se stát toto dítě jeho dědicem. Zemře-li dítě až po porodu, stává se samo zůstavitelem a jeho dědický podíl připadne jeho vlastním dědicům, kdežto narodí-li se mrtvé, má se za to, že se nikdy dědicem nestalo a na jeho místo nastupují ostatní dědicové.[3]

Dědic je ten, komu náleží dědické právo, tedy osoba mající právo na pozůstalost (dědictví) po zůstaviteli (nebožtíkovi), nebo alespoň na její díl
Za dědice (i odkazovníka) lze povolat i právnickou osobu, která má teprve vzniknout. Musí vzniknout nejpozději do jednoho roku od smrti zůstavitele. Dědicem může být i nasciturus, tedy ještě nenarozené dítě. Pouze ale v případě, že se následně narodí živé. Svá práva k dědictví nabude (v plném rozsahu) až svým narozením.

www.tkkbs.sk/view.php

Veda a Život: Rozhodnutie súdu potvrdilo, že embryo je osoba
P:3, 28. 08. 2015 14:57, ZAH

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu dňa 27. augusta 2015 rozhodol nasledovne:" Embryo je osoba" !

Asociácia Veda a život: „Vyjadrujeme veľké uspokojenie nad dnešným rozhodnutím Štrasburského súdu, ktorý potvrdzuje, že ľudské bytosti, v akejkoľvek fáze ich života, nikdy nie sú vecami, ale sú to osoby",.

Rím 28. augusta (RV) Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu dňa 27. augusta rozhodol, že Taliansko neporušilo Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, keď nepripustilo darcovstvo ľudských embryí získaných oplodnením in vitro pre využitie na vedecké účely. Išlo o prípad talianskej občianky Adeliny Parillo ktorá v roku 2002 absolvovala takúto metódu spolu so svojím partnerom. Z takto získaných piatich embryí žiadne nebolo následne implantované z dôvodu smrti partnera v roku 2003. Spomenutá žena chcela embryá „darovať“ na vedecké účely.

Rozhodnutie štrasburského tribunálu privítala talianska asociácia Veda a život: „Vyjadrujeme veľké uspokojenie nad dnešným rozhodnutím Štrasburského súdu, ktorý potvrdzuje, že ľudské bytosti, v akejkoľvek fáze ich života, nikdy nie sú vecami, ale sú to osoby, a ako také ich urobiť výskumnými objektmi je nemysliteľné“ – uvádza v stanovisku národná predsedkyňa Asociácie Veda a život Paola Ricci Sindoni. Okrem iného pripomína, že „v rámci ľudských vzťahov nemôžu existovať ľudské bytosti, na ktorých by sa mohlo uplatňovať vlastníctvo: v tomto bezpochyby veľká európska kampaň «Jeden z nás» prispela k sformovaniu obnovenej pozornosti voči týmto témam.“

Asociácia Veda a život sa v rámci Talianska „angažuje za ochranu práva na život každej ľudskej bytosti od počatia po prirodzenú smrť ako základu všetkých ľudských práv, a tým aj demokracie, a v širšom zmysle vytvára diskusiu k témam vedeckého výskumu, ktoré majú dopad na život človeka a spoločnosti.“

Kanadská neziskovka voľba42 (Choice for Two) v sobotu uverejnila video, v ktorom zakladateľka a režisérka skupiny Laura Klassen dáva ružovú parochňu a satiricky vysvetľuje, ako "magický pôrodný kanál" poskytuje ľudskému právu dieťa po narodení ,

"Pred narodením dieťaťa alebo plodu nie je to ľudská bytosť. Jasne, "vysvetľuje. "Ale keď prechádza cez pôrodný kanál, stane sa niečo úžasné, ktoré ho premení na osobu s ľudskými právami."

www.facebook.com/…/2143321705883391

www.hlavnespravy.sk/…/1425042

www.youtube.com/watch

vedanadosah.cvtisr.sk/dieta-v-materni…
Dieťa v maternici žije svojím životom
Slovenská veda v oblasti starostlivosti o ešte nenarodený plod dokázala svoj svetový úspech. Vďaka slovenskej vede pokročila nielen Európa, ale celý svet výrazne vpred. Za týmto krokom, ktorý znamenal prelom v materno-fetálnej medicíne, stojí slovenská lekárska kapacita.

www.youtube.com/watch