Clicks38
tr.news

Francis İddia Etti: Aziz Pavlus Pagan İnançlarla "Köprüler İnşa Etti"

Francis, 6 Kasım'daki genel vaazında Aziz Pavlus'un "İncil ile pagan dünyası arasında bir yol" açtığını ve "kültür yoluyla diyalog köprüsü kurduğunu" iddia etti.

Gerçekte ise Pavlus, putperestleri kiliseye kazandırdı ve onlara, arkalarında bıraktıkları köprüleri yakmalarını söyledi.

Aziz Pavlus'a muhalif olarak Francis, "kültür yoluyla, inanmayanlarla veya bizden farklı bir inanca sahip olanlarla köprüler inşa etmek" konusunda ısrar ediyor.

İddiaları, Abu Dabi belgesinde açıkça dile getirdiği üzere Yeni Ahit yönelik dini kayıtsızlığı yansıtması için açık bir girişimdi.

#newsIqacopxhsq