Dobré je urobiť to, čo záleží na mne a dobré je znášať to, čo na mne nezáleží - v tom je celá dokonalosť. sv. Maximilian Maria KolbeMore
Dobré je urobiť to, čo záleží na mne a dobré je znášať to, čo na mne nezáleží - v tom je celá dokonalosť.
sv. Maximilian Maria Kolbe