Christmas Campaign: Financial Insights
Zedad
Menšiny tu vytvářejí totalitu, to si netroufli ani nacisté, jsme v nejhlubší krizi.
Zedad
Evropa se dostala do situace totálního chaosu.
Tomislav
Modleme se a přinášejme oběti za to, aby celý náš biskupský sbor a Boží lid opustil pohodlnost, lenost, zbabělost a všechny lidské ohledy a pevně se semknul kolem našeho Otce kardinála Dominika Duky.