Clicks232

Premena Vedie k Dokonalosti

Premena Vedie k Dokonalosti - 12. septembra 2021 - Slová Pána Ježiša k nám

Premena Vedie k Dokonalosti. Premieňam Moje Milované deti postupne viac a viac Na Moju Podobu v týchto Dňoch. Budete sa Stávať Reflexiou, Zrkadlovým Obrazom Mňa a to všetko pre Moju Slávu (Glóriu). Budete Napodobňovať Mňa a Nie satana, ako ste boli navyknutí, pretože Nebudete už rovnakým mužom alebo ženou, akými ste zvykli byť. Budete Zmenení, Premenení Na Moju Podobu postupne viac a viac a to všetko pre Moju Slávu. Budem Oslavovaný Ja a Nie satan.

Premieňam Len ochotných. Nikoho Nenútim. Je to voľba. Buďte Rozumní a Nie pochabí. Musíte Spolupracovať a Nebyť tvrdohlaví a neochotní, pretože Premena Vedie k Dokonalosti. Ja Som Svätý a tiež vy musíte byť Svätí, pretože bez Svätosti Ma Nikto Neuvidí, iba Čistí v srdci. Nikoho Neuprednostňujem ani Nediskriminujem.

Nepohŕdajte Mojou Výchovou a tým, keď vás Naprávam. Vytváram vo vás Dokonalosť. Premena Vedie k Dokonalosti. Buďte Ochotní byť Premenení, aby ste sa Stávali Dokonalými. Svätosť Vedie k Dokonalosti. Ja Som Dokonalý. Som váš Dokonalý Príklad vo všetkom.

Moja Nevesta, Moja Cirkev, bude Slávna, Nepoškvrnená, bez akejkoľvek Škvrnky či Vrásky. Ja Nežijem v ľuďmi postavených budovách z kameňa a malty, ale v srdciach Mojich Milovaných. Musím Nájsť Moju Nevestu Hodnú v Ten Deň, keď Nevesta Odíde. Nebuďte Oklamaní. Mnohí budú Sklamaní v Ten Deň. Vezmite si to do pozornosti, pretože jedine Premena Vedie k Dokonalosti a Hodnosti a Ten Deň to oznámi.

Nie každý, kto Mi Vraví "Pane, Pane", Ma Uvidí. Poviem mnohým v Ten Deň: Choďte Preč, Ja som vás Nikdy Nepoznal, vás ktorí činíte neprávosť. Buďte Rozumní a Nie pochabí. Svätosť Vedie k Dokonalosti. Musíte byť Ochotní Meniť sa, byť Premenení, pretože Premena Vedie k Dokonalosti a Večnému Životu na Konci a Koniec to oznámi.

Nebuďte Oklamaní a Nedajte sa nikým Klamať so satanovými lžami, mnohými úkladmi a prázdnymi sľubmi. Používajte Rozlišovanie. Mnohí sú oklamaní a premieňajú sa stále viac a viac na podobu, obraz satana, aj v týchto dňoch, sú jeho napodobňovateľmi. Buďte Rozumní a Prebudení a Nie spiaci a pochabí, pretože dni sú zlé a Koniec to oznámi.

youtube.com/watch?v=HXdrK9_sfTA
Public domain