Jałmużna za zmarłych pomocą dla ich dusz.
Ewelina Anna

Owocność jałmużny za zmarłych.

„Należy też obchodzić rocznicę śmierci dla wspomnienia zmarłego. Z majątku zmarłego należy udzielić jałmużny ubogim dla pamięci o zmarłym. Mówimy tu …