Tento článok odhaľuje a vyvracia totálne absurdné, heretické, schizmatické a rozporuplné postoje Kňazského bratstva sv. Pia X. FSSPX napríklad popiera pápežskú neomylnosť, odmieta neomylnosť kanonizácii, heretikov považuje za katolíkov, popiera dogmu mimo Cirkvi niet spásy, mnohí z jej kňazov sú heretikmi, čo nanucujú svoje heretické postoje iným, a FSSPX je v schizme s antipápežmi II. …More
Tento článok odhaľuje a vyvracia totálne absurdné, heretické, schizmatické a rozporuplné postoje Kňazského bratstva sv. Pia X. FSSPX napríklad popiera pápežskú neomylnosť, odmieta neomylnosť kanonizácii, heretikov považuje za katolíkov, popiera dogmu mimo Cirkvi niet spásy, mnohí z jej kňazov sú heretikmi, čo nanucujú svoje heretické postoje iným, a FSSPX je v schizme s antipápežmi II. vatikánskeho koncilu, pôsobí nezávisle, ale predovšetkým nie je v spoločenstve s pravou Katolíckou Cirkvou (nie sektou II. vatikánskeho koncilu v Ríme), pretože vyznáva heretické postoje a popiera katolícke dogmy. FSSPX popiera jednotu Katolíckej Cirkvi a považuje tých najhorších kacírov v dejinách Cirkvi za pápežov, t. j. hlavy Cirkvi.
Tento článok obsahuje mnohé pre mnohých šokujúce vyjadrenia arcibiskupa Marcela Lefebvra, ktoré dokazujú, že bol na pokraji zaujatia sedevakantistického postoja; mnohokrát sa vyjadril, že "pápeži" II. vatikánskeho koncilu v skutočnosti vôbec nemusia byť pápežmi.
Arcibiskup Lefebvre, 4. august 1976: „Koncil [II. vatikánsky koncil] sa Tradícii otočil chrbtom a rozišiel sa s Cirkvou minulosti. Je to schizmatický koncil... Ak sme si istí, že viera, ktorú Cirkev učila dvadsať storočí, nemôže obsahovať blud, oveľa menej sme si istí, že pápež je skutočne pápežom. Heréza, schizma, ipso facto exkomunikácia či neplatná voľba sú všetko príčiny, ktoré môžu znamenať, že pápež nikdy pápežom nebol alebo už ním viac nie je... Pretože koniec koncov od začiatku pontifikátu Pavla VI. čelí svedomie a viera všetkých katolíkov vážnemu problému. Ako je možné, že pápež, pravý nástupca Petrov, ktorý má zaistenú pomoc Ducha Svätého, môže úradovať zničeniu Cirkvi – najradikálnejšiemu, najrýchlejšiemu a najrozšírenejšiemu v jej dejinách – niečomu, čo sa ešte nepodarilo dosiahnuť žiadnemu hereziarchovi?“
Arcibiskup Lefebvre, Kázeň, 28. október 1986: „Ján Pavol II. povzbudil prívržencov falošných náboženstiev, aby sa modlili k svojim falošným bohom: ide o bezprecedentné a netolerovateľné potupenie tých, čo zostávajú katolíkmi...“
Arcibiskup Lefebvre, Stretnutie s „kardinálom“ Ratzingerom, 14. júl 1987: „Rím stratil vieru. Rím je v apostáze.“

Kňazské bratstvo svätého Pia X. (FSSPX) – Prečo je heretické?

Článok nižšie obsahuje podrobné vysvetlenie postojov FSSPX a ukazuje, prečo v rôznych oblastiach nie sú v súlade s katolíckym učením. Obsahuje …