14:10
Rocky Balboa
6843
Kwadransik ze słowem Dowód na zmartwychwstanie 1 Kor 15 1-11More
Kwadransik ze słowem
Dowód na zmartwychwstanie 1 Kor 15 1-11
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Komentarz z YT:
"Pytanie do księży "opiekujących" się tym chłopakiem - w tym do miejscowego biskupa: jakim cudem osoba, która mówi rzeczy niezgodne z nauką Kościoła Katolickiego jest dopuszczona do wystąpień publicznych i to przed tak dużą rzeszą wiernych? Chłopak mówił przez 23 minuty i w tym czasie wygłosił co najmniej 2 totalne herezje i kilka niepokojących sformułowań. Zacznijmy od …More
Komentarz z YT:
"Pytanie do księży "opiekujących" się tym chłopakiem - w tym do miejscowego biskupa: jakim cudem osoba, która mówi rzeczy niezgodne z nauką Kościoła Katolickiego jest dopuszczona do wystąpień publicznych i to przed tak dużą rzeszą wiernych? Chłopak mówił przez 23 minuty i w tym czasie wygłosił co najmniej 2 totalne herezje i kilka niepokojących sformułowań. Zacznijmy od najważniejszych:

1. (czas 13:48) "w człowieku mieszka Duch Święty, który wskrzesił swoją mocą Chrystusa". Katastrofalna herezja, jak wiemy Pan Jezus ZMARTWYCHWSTAŁ a nie został wskrzeszony. To co ten chłopak powiedział to pochodna herezji ariańskiej (IV w n.e.), która twierdziła, że Jezus Chrystus został stworzony przez Boga Ojca oraz przez niego wskrzeszony.

2. (czas 21:03) "jesteśmy na mocy chrztu włączeni w powszechne kapłaństwo". Jeden z głównych postulatów M. Lutra, znanego wszystkim twórcy protestantyzmu. W Kościele Katolickim istnieje głęboko zaznaczona odrębność osób świeckich od osób konsekrowanych czyli duchownych. Nie jesteśmy kapłanami i nawet jeśli chłopak użył tego jako przenośni to jest to dowód na to że MYŚLI po protestancku a nie po katolicku.

Dalej: 9:30 "Maryja, która jest w ciąży z Jezusem jest proroczym obrazem tego jak wygląda każdy chrześcijanin, który jest wypełniony Duchem (...) Jeśli jesteś wypełniony Duchem Świętym - chodzisz W CIĄŻY Z BOGIEM". Ludzie, nie wiem co trzeba mieć w głowie, żeby wypowiedzieć takie stwierdzenie. Początek tekstu o Maryi nadaje do głębszej analizy teologicznej, ale samo hasło bycia "w ciąży z Bogiem" jest dla mnie po prostu bluźnierstwem. Jaki jest poziom uszanowania SACRUM przez tego człowieka? Mnie jako katolikowi w życiu by przez gardło nie przeszło takie sformułowanie. Drodzy internauci, którzy oglądacie ten materiał proszę was, zastanawiajcie się nad tym co słyszycie z ust tzw. świeckich ewangelizatorów. To że ktoś występuje przed dużą "publicznością" nie znaczy że mówi prawdę. Nie bez powodu przez wieki naukę Kościoła przekazywały osoby duchowne - z odpowiednim przygotowaniem teologicznym i odpowiednio uformowane. Dziś jest moda na ewangelizację nie ważne jaką, nie ważne przez kogo głoszoną i nie ważne czy zgodną z nauką Kościoła. Mnożą się "fałszywi prorocy", razem z nimi mnożą się błędy a chaos i zamieszanie w Kościele jest coraz większe. Proszę Was sprawdzajcie czy dany ewangelizator nie głosi nauki sprzecznej z nauką Kościoła. Pamiętajcie, że mały błąd potrafi przeinaczyć całkiem naukę, zwłaszcza naukę Kościoła. Dbajcie o Wasze dusze bo "Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. (1 P 5, 8)"."

moje filmy
mariusz wyka
1 dowód ew. Jana J 19,38-42 - wBiblii.pl Józef z Arymatei i Nikodem niosą do grobu Pana 100 funtów mirry i aloesu ponad 30kg. ,to maści lecznicze.po co to zmarłemu .On nie umarł na krzyżu oni go ratowali przed śmiercią."Jezus ofiarą spisku".Piłat,Longinius ,Nikodem,Józef z Arymatei i sekta eseńczyków do których należał kuzyn Jezusa.Oni ukartowali plan ratowania Go.Ew. Jana daje na to dowody.kto …More
1 dowód ew. Jana J 19,38-42 - wBiblii.pl Józef z Arymatei i Nikodem niosą do grobu Pana 100 funtów mirry i aloesu ponad 30kg. ,to maści lecznicze.po co to zmarłemu .On nie umarł na krzyżu oni go ratowali przed śmiercią."Jezus ofiarą spisku".Piłat,Longinius ,Nikodem,Józef z Arymatei i sekta eseńczyków do których należał kuzyn Jezusa.Oni ukartowali plan ratowania Go.Ew. Jana daje na to dowody.kto chce wiedzieć więcej pytać.
Andre Ob
Po co nam katolikom jakieś treści protestanckie tego pseudo haryzmatyka, ewangelizatora dla ludzi niezorientowanych w wierze katolickiej bazującego tylko na efektach specjalnych rodem z Ameryki
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
A od kiedy to absolwent AWF, może nauczać teologii i ,,uzdrawiać''? Niech się zajmie tym w czym jest szkolony! Uzdrawianie i wskrzeszanie otrzymali tylko Kapłani od Jezusa , a nie świeccy. Jeśli świecki zajmuje się takimi rzeczami, to znaczy, że ten ,, dar''otrzymał od szatana!
Katolicy nie dajcie się zwodzić heretykowi protestantowi!!! Księża ostrzegają przed tym typem udającego uzdrowiciela. …More
A od kiedy to absolwent AWF, może nauczać teologii i ,,uzdrawiać''? Niech się zajmie tym w czym jest szkolony! Uzdrawianie i wskrzeszanie otrzymali tylko Kapłani od Jezusa , a nie świeccy. Jeśli świecki zajmuje się takimi rzeczami, to znaczy, że ten ,, dar''otrzymał od szatana!

Katolicy nie dajcie się zwodzić heretykowi protestantowi!!! Księża ostrzegają przed tym typem udającego uzdrowiciela. Nie wolno chodzić na jego seanse, gdyż ma powiązania z satanizmem.
Uważajcie kogo słuchacie i komu wierzycie , aby wam się coś złego nie przytrafiło i coś złego nie przeczepiło, łącznie z opętaniem. Nie dajcie sobie nakładać rąk na głowę nikomu, nawet Księdzu jeśli go nie znacie.
Tak nam chcą zniszczyć wiarę!!!
Rocky Balboa
Jak się narodzisz na nowo też będziesz mógł...