Clicks55
vi.news

Hai lý do tại sao Francis bãi nhiệm Hồng y Filoni

Hồng y Fernando Filoni, 73 tuổi, đã bị hất cẳng khỏi tư cách là Trưởng của Cộng đoàng Truyền giáo cho các Dân tộc đầy quan trọng, mặc dù nhiệm kỳ năm năm thứ hai của ông đã được xác nhận cho đến tháng Năm 2021 và ông là một quản trị viên giỏi.

MarcoTosatti.com (ngày 11 tháng 12) nhớ lại rằng Filoni đã không rời khỏi vị trí của mình khi làm Khâm sứ ở Iraq (2001 tới 2006) trong cuộc xâm lược của Hoa Kỳ năm 2003, khi hầu hết các đại sứ đã bỏ chạy.

Filoni cũng đối đầu với Giám mục chống Công giáo Erwin Kräutler tại Thượng Hội đồng Amazon. Vai trò mới của ông là Đại trưởng lão của Hội cưỡi ngựa của Lăng Thánh Jerusalem, một giải thưởng làm màu.

Tosatti thấy hai lý do cho sự bãi nhiệm của Filoni. Ông là một người có tính cách dám đối đầu với Francis. Theo Tosatti, Francis thường có tâm trạng tồi tệ sau buổi yết kiến với Filoni. Đây sẽ là một lý do đủ để loại bỏ Filoni, nếu xem xét "tính cách chuyên chế" của Francis (Tosatti).

Lý do thứ hai, Francis muốn quảng bá cho người kế vị của Filoni, Hồng y khóc lóc ủng hộ đồng tính Tagle là kẻ thua cuộc ở Manila và sẽ là kẻ thua cuộc ở Rome.

Hình ảnh: Fernando Filoni, © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsAwlsnzgrcr