Clicks249

4 Argumenty kosmologiczne

Czwarty wykład z serii ogólnouczelnianych wykładów akademickich na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie w semestrze letnim 2019/2020, zatytułowanej "Czy można udowodnić istnienie Boga?".
Nieprzejednany Wstecznik
W tym trudnym czasie prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.