Clicks19
vi.news

Viganò: Fratelli Tutti đã bày tỏ niềm tin Tam Điểm của Francis

Đọc lướt qua Fratelli tutti cho thấy rằng nó được viết bởi một Thành viên Tam Điểm, không phải bởi [cựu] "Đại diện của Chúa Christ,” Tổng Giám mục Viganò viết trên AldoMariaValli.it (ngày 4 tháng 10).

Đối với Viganò, thông điệp được lấy cảm hứng từ một "chủ nghĩa thần thánh và lòng từ thiện mơ hồ" mà "không có tí gì là Công giáo."

Ông chỉ ra tuyên bố của Francis rằng Thánh Francis (+1226) trong cuộc gặp gỡ với Quốc vương đã tránh được một “cuộc chiến biện chứng bằng cách áp đặt các học thuyết”. Viganò gọi cáo buộc này là một sự xuyên tạc lịch sử vì vị Thánh đã cố gắng cải đạo Sultan. Francis đối với Viganò là một “kẻ ngụy tạo của thực tại”, kẻ “nói dối với sự tức thời mà không ai sánh bằng.”

Vị Tổng Giám mục nhận thấy có sự hiểu sai nghiêm trọng về khái niệm "tình anh em" khi Francis tuyên bố rằng "tình anh em" chỉ tồn tại vì nó thuộc về nhân loại. Tuy nhiên, tình anh em thực sự chỉ có thể có được khi mọi người nhận Đức Chúa Trời là Cha thông qua sự kết hợp với Đấng Christ.

Phần không thể tránh khỏi của Fratelli tutti về coronavirus khẳng định cho Viganò sự nô dịch của Francis đối với nghị trình của chủ nghĩa toàn cầu.

Ông tóm tắt rằng thông điệp tạo thành "tuyên ngôn về ý thức hệ," của Bergoglio, là "Tuyên ngôn về đức tin Tam Điểm" của ông, là sự ứng cử của ông cho chức "tổng thống của Tôn giáo Thế giới," và hiện diện của ông như là "nữ tỳ của Trật Tự Thế Giới Mới.”

#newsRiiiiwpnwa