Clicks276
hr.news

Nadbiskup Paglia "držao bi za ruku " kandidata za eutanaziju

Pro-gej nadbiskup kurije Vincenzo Paglia, koji je srušio oboje, Papinsku akademiju za život i Rimski institut Ivana Pavla II., "držao bi za ruku" nekoga koji umire od potpomognutog samoubojstva.

Tijekom razgovora na Akademiji za život, 10. prosinca, Paglia je zavarao svoju publiku tvrdeći da smatra da je potpomognuto samoubojstvo pogrešno, ali da relativizira ovu izjavu rekavši da Crkva "nikoga ne napušta":

"Pratiti, držati ruku nekoga tko umire [tj. počini samoubojstvo], nešto je što svi vjernici moraju promicati kao što moraju promicati kulturu koja se protivi potpomognutom samoubojstvu".

Paglia je kasnije novinarima cruxnow.com rekao da je "hereza" reći da je Juda Iškariotski, koji je izdao Isusa prije nego se ubio, u paklu.

Krist je o Judi rekao da bi "bilo bolje za tog čovjeka da se nije rodio" (Mt 26, 24), izjava koja ne bi imala smisla da je Juda sada na nebu.

Slika: Vincenzo Paglia, © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsCgzhriwdaz