Evanjelizacia
31.6K
Peter(skala)
Ďakujem za prianie a požehnanie od od.Stančeka

V modlitbe myslim na neho, nech mu žehná Pán a daruje svoj Pokoj