Nieprzejednany Wstecznik

Czerń, prostota i dzień gniewu – kilka słów o specyfice dawnej liturgii żałobnej - Adeste

W listopadzie wielu z nas odwiedzi groby swoich bliskich i będzie uczestniczyć w mszach za zmarłych. W tym czasie warto zastanowić się, jak Kościół …
Nieprzejednany Wstecznik
Prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.