Clicks9
lv.news

Bīskaps Šneiders mēģina mācīt Franciskam katoļu reliģiju

Franciska lūgšanā Ābrahāmam, kas tika izteikta viņa Irākas vizītē martā, ir "daudz neskaidrību", bīskaps Atanāzijs Šneiders sacīja Francijas Brālībai Fatimas Dievmātes baznīcā 16. aprīlī (video zemāk),

"Kristieši, ebreji un musulmaņi nav vieni un tie paši Ābrahāma bērni," viņš uzsver. Ebreji uzskata, ka viņi ir Ābrahāma "bioloģiskie pēcteči", kā arī daži arābi: "bet kristieši, baznīca, ticībā ir patiesie Ābrahāma bērni."

Šneiders atkārto patiesību, ka saskaņā ar Evaņģēliju tikai tie ir īstie Ābrahāma bērni, kuri tic Kristum.

Tāpēc viņš to sauc par “evaņģēlija nodevību”, sakot, ka mūsdienu ebrejiem un musulmaņiem ir tāda pati ticība kā kristiešiem un Abrahamā ir viens un tas pats tēvs: “Mēs nevaram mainīt evaņģēliju, lai tas būtu politkorekts.”

Šneiders mēģina likt Franciskam saprast, ka Kristus no visas cilvēces prasa ticēt, ka viņš ir Dieva dēls, jo “tas, kurš atsakās ticēt dēlam, neredzēs dzīvi, bet Dieva dusmas”. (Jāņa 3,36).

#newsCkvlklvgdm