Athos Monach
42.4K
Athos Monach
Písmo je nepochopiteľné len tým, ktorí nemajú Božieho Ducha. Je nepochopiteľné pre ateistov, ale aj falošných kresťanov, ktorí zo svojej sily veria, boja sa povedzme pekla, posledného súdu, robia tak pre seba, kresťanstvo je pre nich len poisťovňa - keby niečo, alebo aby boli zaujímaví pre okolie, ale nie sú kresťanmi preto, aby samých seba umenšovali a Krista vyvyšovali. Ich kresťanstvo má …More
Písmo je nepochopiteľné len tým, ktorí nemajú Božieho Ducha. Je nepochopiteľné pre ateistov, ale aj falošných kresťanov, ktorí zo svojej sily veria, boja sa povedzme pekla, posledného súdu, robia tak pre seba, kresťanstvo je pre nich len poisťovňa - keby niečo, alebo aby boli zaujímaví pre okolie, ale nie sú kresťanmi preto, aby samých seba umenšovali a Krista vyvyšovali. Ich kresťanstvo má zlý úmysel, zameraný na seba. Preto nerozumejú písmam a preto ich nečítajú. Ale Pavol hovorí, že písmo je mečom Ducha, ktorým sa má kresťan oháňať a má ho poznať. Bez tohto meča kresťan vlastne nie je kresťanom. Kam sme sa to dostali, že "kresťania" nečítajú slovo Boha, ktoré je ich prvotným nástrojom sekania a ničenia podvodného sveta. Potom počúvajú filtrované slovo skrze človeka (kňazov, teológov, mudrlantov). Sám Ježiš nič nové neučil len sa bránil - JE NAPÍSANÉ!!! A kresťania nevedia čo je napísané. Potom sú ako pavučina, ktorou každý vánok zalomcuje. Len písma človeka privádzajú ku spaseniu, lebo to nie je ľudské slovo, ale slovo Boha:

Pavol Timoteovi - a že od detinstva znáš sväté písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie skrze vieru v Kristu Ježišovi. 2Tim 3:15

Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. Hebr 4:12

A vezmite aj prilbu spasenia i meč Ducha, ktorým je slovo Božie, Ef 6:17
Athos Monach
Presne tak. Ježiš hovoril v podobenstvách kvôli naše padlej prirodzenosti, aby sme porozumeli pravde. On sám podobenstvá nepotreboval, ale my áno. A napriek tomu že hovoril v podobenstvách, ľudia i tak nechápali - počúvali, ale nerozumeli, pozerali, ale nevideli. Dnes je čas démonov, kedy skrze obrazy a predstavivosť, dokáže satan ľudí oklamať. Vezmime si NASA (SATAN). Skrze falošné obrazy …More
Presne tak. Ježiš hovoril v podobenstvách kvôli naše padlej prirodzenosti, aby sme porozumeli pravde. On sám podobenstvá nepotreboval, ale my áno. A napriek tomu že hovoril v podobenstvách, ľudia i tak nechápali - počúvali, ale nerozumeli, pozerali, ale nevideli. Dnes je čas démonov, kedy skrze obrazy a predstavivosť, dokáže satan ľudí oklamať. Vezmime si NASA (SATAN). Skrze falošné obrazy dnes ľudia veria a fantazírujú o veľkom vesmíre, mimozemšťanoch, osídlovaní planét a ďalšie nezmysly. Kresťania majúci Slovo Boha nepočúvajú toto Slovo, ktoré je jediné pravdou, ale veria obrazom a slovám satana skrze médiá. Alebo politika. Jeden upadne na stranu Zelenského, druhý na stranu Putina - nepočúvajú Božie slovo ktoré hovorí len o jednej vláde - Krista nad celou zemou. Jedni fandia Slovanu a druhí Košiciam. Len slovo Boha je podstatné a hlavné poznať, denne ho čítať a študovať. A to ono hovorí - nenádejajte sa ani na kňazov (duchovných), lebo v nich nie je spasenie, len prachom sú. Ale Kristus! Kristus je všetko a jednota.
Sv.Prokop
A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích: „S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. ... (Mt 22:1-2)
Metod
Svĕtlano, opĕt splétaš hovadiny, dĕvenko...