olek19801
31K

Światowe Dni Młodzieży – Lizbona 2023

Żądamy dostępu do aborcji!! Wymagamy antykoncepcji!! Ani jednego słowa o Panu Bogu, o Jezusie Chrystusie, o Trójcy Świętej, o modlitwie, o wierze. …
Krystian N.
Żądamy zniesienia 5 i 6 przykazania! Takie są postulaty tych satanistów.
A Franio to poprze - bo jakby miałby się zachować antychryst?
olek19801
Owoce modernizmu... a Pospieszalski zdziwiony i oburzony.