Dana22
www.lumendelumine.cz/index.php

Prosebný hymnus k Panně Marii v době moru

Hvězda nebes,
která kojila Pána,
zničila mor smrti
který přivodili na svět prarodiče.
Kéž tato Hnězda usmíří nebe,
které se hněvá na zemi
a ničí národy hriznou ranou smrti.
Milostivá Hvězdi mořská, zachraň nás od moru,
buď milostivá k našim prosbám.
Neboť tvlj Syn, který ti nic neodepře
a ctí tě.
Ježíši, zachraň ty,
More
www.lumendelumine.cz/index.php

Prosebný hymnus k Panně Marii v době moru

Hvězda nebes,
která kojila Pána,
zničila mor smrti
který přivodili na svět prarodiče.
Kéž tato Hnězda usmíří nebe,
které se hněvá na zemi
a ničí národy hriznou ranou smrti.
Milostivá Hvězdi mořská, zachraň nás od moru,
buď milostivá k našim prosbám.
Neboť tvlj Syn, který ti nic neodepře
a ctí tě.
Ježíši, zachraň ty,
za které tě prosí Panna a Matka

Oroduj za nás svatá Boží Rodičko
Abych byli hodni Kristových zaslíbení

Modleme se. Milosrdný Bože, Bože slitovnosti, Bože odpuštění, který ses smiloval nad zármutkem svého lidu a řekl jsi Andělovi, který ho trestá: vzdal svou ruku pro lásku k oné slavné Hvězdě, jejíž drahocenná ňadra tě kojila proti jwedu našich hříchů a kterých jsi sladce požíval: dopřej pomoc své milosti, ať jsme bezpečně vysvobozeni od všeho moru a náhlé smrti i od věčné záhuby.
Skrze tebe, Ježíši Kriste, Králi Slávy a Spasiteli Světa. Jen žiješ a kraluješ po všechny věky
(viz)
apredsasatoci
ten JPII. co synkretizoval krestanstvo?!
Tymián
Odkedy svätí synkretizuju. Zato schizmatici a heretici áno.
apredsasatoci
ved to. synkretizuje a je svaty. 🙏 🤬 Boh to vidi.
olinka
Viete priatelia,čo je skryté v tejto koruny
čo má na hlave Panna Mária Fatimská?
Je tam guľka zo zbrane,
ktorou bol postrelený
bl.pápež Ján Pavol II