Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks1.9K
mk2017
2

Jasna Góra, dar odpustu '' in perpetuo''.

Jasna Góra otrzymała przywilej odpustu zupełnego "in perpetuo"
czwartek, 27 lutego 2020, 08:39:24
KAI/ opr. idziemy.pl

Jest to dar od papieża Franciszka dla Sanktuarium - przywilej odpustu zupełnego „in perpetuo”, czyli na „wieczystą moc” dla wszystkich wiernych nawiedzających to święte miejsce.

fot. Andrzej Otrębski/Wikimedia Commons /licencja CC BY-SA 4.0

To odpowiedź Stolicy Apostolskiej na prośbę Paulinów dla pobożności wiernych i ze względu na dobro duchowe milionów pielgrzymów przybywających do częstochowskiego klasztoru.
Uzyskiwanie różnych odpustów w sanktuariach to przywilej wielu miejsc na świecie, jednak otrzymanie go na zawsze czyli bez konieczności ponawiania w różnych okolicznościach np. z racji jubileuszy, to już wyróżnienie szczególne.
Jak podkreślił przełożony generalny Zakonu Paulinów, o. Arnold Chrapkowski, powodem prośby do Penitencjarii Apostolskiej „była troska o ducha każdego pielgrzyma, który przybywa do Matki Bożej, aby mógł korzystać z wielkiego bogactwa Kościoła, jakim jest łaska odpustu”.
Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami czyli będąc w stanie łaski uświęcającej, przyjęciu komunii i modlitwie za papieża. Do warunków odpustu jasnogórskiego należy dołączyć: nawiedzenie Jasnej Góry w formie pielgrzymki, modlitwę o wierność Polski jej chrześcijańskiemu powołaniu, wypraszanie nowych powołań kapłańskich i zakonnych oraz prośbę o obronę instytucji rodziny.
Generał paulinów podkreśla, że te intencje są niezwykle ważne, bo jest to zarówno przypomnienie roli jaką pełni Jasna Góra dla naszego narodu, jak i tego co dziś „jest wielką troską wszystkich czyli prośby o nowe powołania, by nie zabrakło kapłanów czyli tych, którzy sprawować będą sakramenty oraz za rodzinę, która przeżywa dziś wielki kryzys”.
Z daru odpustu w wyjątkowych sytuacjach np. choroby, podeszłego wieku lub z innych ważnych powodów, skorzystać mogą także osoby pozostające w domach, które nie są w stanie przybyć do Sanktuarium, ale które wyrażą takie pragnienie i modlić się będą przed jakimkolwiek obrazem Matki Bożej.
O. Chrapkowski podkreśla, że jest to wielki dar papieża Franciszka za pośrednictwem Penitencjarii Apostolskiej.
Idea zrodziła się już dawno temu, ale droga nie była łatwa. Konieczne było zebranie wielu dokumentów, także historycznych, potwierdzających przywileje tego miejsca w ciągu wieków oraz odpowiednie umotywowanie prośby wystosowanej przez Zakon
- mówi Generał paulinów.
W sposób formalny dokument został podpisany 22 lutego, w święto Katedry św. Piotra.
To pokazuje nasz związek z Ojcem Świętym, ze Stolicą Apostolską, jest dowodem szczególnej łączności jasnogórskiego sanktuarium z Watykanem
- podkreśla o. Chrapkowski i przypomina, że „na Jasnej Górze każdego dnia trwa modlitwa za papieża, codziennie jest odprawiana Msza św. w jego intencji, tu przybywają biskupi Rzymu, był Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek”.
Z zawitą siadła głową,
Jest matką, nie królową,
To dziecię - syn, nie król...
Za cały ród niewieści
Piastunką jest boleści,
Piastuje własny ból.

Anioły, co jej służą,
Nie zowią jej dziś różą,
Ni złotą lilią nieb...
Kłos ona w polu czarnem,
Nabrany gorzkim ziarnem
Na gorzki życia chleb.

W blask siny rozgwieżdżona,
Tknąć nie śmie jej korona,
Anielskich kwiecie pól...
Na czole bo jej leży
Ów styg…More
Z zawitą siadła głową,
Jest matką, nie królową,
To dziecię - syn, nie król...
Za cały ród niewieści
Piastunką jest boleści,
Piastuje własny ból.

Anioły, co jej służą,
Nie zowią jej dziś różą,
Ni złotą lilią nieb...
Kłos ona w polu czarnem,
Nabrany gorzkim ziarnem
Na gorzki życia chleb.

W blask siny rozgwieżdżona,
Tknąć nie śmie jej korona,
Anielskich kwiecie pól...
Na czole bo jej leży
Ów stygmat pramacierzy,
Ów stary życia ból.

Wraziły się w jej lice
Żywota tajemnice
I jego z śmiercią mir,
I dziwny lęk ją bierze
Na stare to przymierze,
Co w słońca rzuca kir.

Ogrójec gdzieś szeleści
Oliwnych drzew powieści,
Drżą liście pełne ros...
Z głębokich praotchłani
Dolata słuchu Pani
Bolesnej Ewy głos.

O, męka to nad męki
Rozmnażać świata jęki
O jeden jeszcze jęk,
O jeden ten jedyny,
Co szarpie duch matczyny
Najsroższą z wszystkich męk!

... O, przyjdą te godziny,
Gdy wstanie ból matczyny,
Naprzeciw życia win,
Jak ziemia zrodzeń syta,
I sądnym głosem spyta:
- Gdzie owoc mój? Gdzie syn?...

Maria Konopnicka Botticelli
mk2017
Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami czyli będąc w stanie łaski uświęcającej, przyjęciu komunii i modlitwie za papieża. Do warunków odpustu jasnogórskiego należy dołączyć: nawiedzenie Jasnej Góry w formie pielgrzymki, modlitwę o wierność Polski jej chrześcijańskiemu powołaniu, wypraszanie nowych powołań kapłańskich i zakonnych oraz prośbę o obronę instytucji rodziny.