pl.news
52K
predex
Prawowity papież,(o korzeniach polskich-to był I Polak na tronie papieskim) św. Pius X, naucza w Katechizmie:
„Kto znajduje się poza prawdziwym Kościołem?
Poza prawdziwym Kościołem znajdują się niewierni, żydzi, heretycy, apostaci, schizmatycy i ekskomunikowani”.
predex
"Czy można większą zniewagę wyrządzić Chrystusowi, jak stawiając świętą wiarę chrześcijańską na równi:

z przewrotnością żydowską,

z bezeceństwem muzułmańskim,

z zabobonem pogańskim

i bezbożną próżnością naturalizmu?

Podobny amalgamat jest największą potwornością.

Przyjmowanie obojętne wszelakiego rodzaju błędów potwornych dowodzi nędznej głupoty, nad którą nigdy dość ubolewać.

Prze…More
"Czy można większą zniewagę wyrządzić Chrystusowi, jak stawiając świętą wiarę chrześcijańską na równi:

z przewrotnością żydowską,

z bezeceństwem muzułmańskim,

z zabobonem pogańskim

i bezbożną próżnością naturalizmu?

Podobny amalgamat jest największą potwornością.

Przyjmowanie obojętne wszelakiego rodzaju błędów potwornych dowodzi nędznej głupoty, nad którą nigdy dość ubolewać.

Przez sam fakt niesprzeciwiania się żadnemu błędowi człowiek staje się winien popierania błędów wszystkich."

Papież Pius VI, Bulla Debito Apostolatus Nostri.
danutadubiel
W poniższym linku, sporo zdrowej, katolickiej nauki: Przede wszystkim przedsoborowe encykliki, PRAWDZIWY, katolicki Katechizm, sobory KK i wiele , wiele innych artykułów i wykładów.
POZNAJ PRAWDZIWE NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO!!!
Quas Primas
Chrześcijanie JUŻ są "nawróceni" na ekumenizm, a katolicy muszą powrócić do Mszy Wszechczasów i Tradycji.
Tymoteusz
„Według doktryny katolickiej, jedność chrześcijan oznacza nawrócenie wszystkich chrześcijan na wiarę Kościoła Katolickiego.”

Prosto, w Prawdzie, zwięźle i na temat, a wszystko inne od diabła pochodzi...