Varovanie
21K

NIKDY NEJSTE BEZ OCHRANY

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 6. prosince 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

NIKDY NEJSTE BEZ OCHRANY

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
PŘIJMĚTE POŽEHNÁNÍ, KTERÉ VYLÉVÁM VE JMÉNU BOŽÍ VŮLE NA KAŽDÉHO A KTERÉ PŘINESE OVOCE TĚM, KDO JSOU NÁLEŽITĚ PŘIPRAVENI V DUCHU.
Děti našeho Krále, některé z vás vidím ve velkém zmatku, některé vidím tak sebejisté, jiné se vysmívají tomu, před čím vás varuje Otcův dům.
Dosud jste nepochopily, že je pro vás nutné, abyste si udržely trvalý stav pokoje. Ďábel jako řvoucí lev se na vás vrhá, lidé Boží [1Petr 5, 8].
Připravte se, nezapomeňte na to, připravte se!
Milovaná země Naší Paní Guadalupské bude silně otřesena. Pokud se její lid bude vroucně modlit s láskou a vírou, bude vyslyšen a zkáza bude minimalizována. Modlitby musí být řízeny vírou a náležitým stavem milosti každého, kdo se modlí.
Chtěl bych vás požádat, aby vzrostl počet bytostí, které se v lidstvu modlí.
Střední Amerika bude bičována, její půda bude otřesena. Těchto křesťanských zemí se zmocnil komunismus, jejich vládci je naservírovali na talíři těm, kteří se jako správci zla chystají nabídnout duše jako kořist antikristu.
Buďte pevní, lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, teď není čas být vlažný. Svědomitě se zkoumejte, takto se musíte připravit a opustit hadry, které nosíte a které vám nedovolují duchovní vzestup.
Zlo vás drží ve spárech světskosti, a proto je nezbytné, abyste se nenechali svést ďábelskou lstí.
Vydejte se nyní na cestu, ke které jste každý z vás povolán v rámci toho, co vám bylo svěřeno, a to bez ztráty času; času je málo.
TEMNOTA PŘICHÁZÍ!
Dávejte pozor, temnota přichází na Zem, aniž byste ji očekávali. Duchovní příprava je nutná, nahlédněte do svého nitra:
Jak se chováte?
Jaký je váš charakter?
Je vaše myšlení správné, nebo vás ovládají zlé úmysly vůči vašim bližním, které vedou k závisti a nedostatku lásky?
Musíte se naučit odpouštět sami sobě i svým bližním. Nesuďte, soudy nechejte Bohu.
Změňte svůj život, nepodléhejte touhám, které jsou nevhodné a které vás odvádějí od našeho Krále a Pána Ježíše Krista a naší Královny a Matky Posledních časů.
Jako kníže nebeských legií přicházím s Pravdou na rtech. Nepřicházím vás znepokojovat ani vám působit starosti či úzkost, nechci vás děsit, ale naopak, ptám se vás:
Proč se bojíte, když žijete a činíte dobro?
Jak je možné, že Boží děti, které pracují a jednají pro dobro, jsou znepokojeny zjevenou Pravdou?
Dětmi našeho Krále a Pána Ježíše Krista jsou ti, kteří žijí ve stínu svého Pána, nebojí se dne ani noci, protože jsou si jisti Boží ochranou.
Kdo by nechtěl znát pravdu o tom, co přijde, aby se na to připravil?
Strach je u člověka normální, ale sluší se, aby Boží děti jej vypudily, jedná-li se o záležitosti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, které jsou popsány v Knize Zjevení. Lidské stvoření je povoláno k tomu, aby více důvěřovalo Nejsvětější Trojici a naší Královně a Matce a méně sobě samotnému.
"Nuže, vzpomeň si, jak ochotně jsi to slovo přijal; zachovávej ho a změň se! Neprobudíš-li se však, přijdu jako zloděj a ty nebudeš mít tušení, kdy to na tebe přijdu." [Zj 3, 3].
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Indonésii, trpí a bude velmi trpět.

Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Balkán, na toto území vstoupí světové mocnosti.
Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Mexiko, které se bude silně třást.

Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, modlete se za Spojené státy.
Berou vás z místa na místo, od neúspěchu k neúspěchu pokud jde o vaše zdraví, a vy propadáte panice:
Kde je víra, kdo zůstává v "Věřím v Tebe, Pane"?
Kde je víra v ochranu naší Královny a Matky a v ochranu andělských sborů?
Kupředu, lidé Boží, kupředu!
NIKDY NEJSTE BEZ OCHRANY.
MÉ LEGIE VÁS KRYJÍ, NEBOJTE SE.


Svatý Michael Archanděl

poselstvi-zbytku.org/html1/1817.html
Varovanie
Děti našeho Krále, některé z vás vidím ve velkém zmatku, některé vidím tak sebejisté, jiné se vysmívají tomu, před čím vás varuje Otcův dům.
Dosud jste nepochopily, že je pro vás nutné, abyste si udržely trvalý stav pokoje. Ďábel jako řvoucí lev se na vás vrhá, lidé Boží [1Petr 5, 8].
Připravte se, nezapomeňte na to, připravte se!
Peter(skala)
TEMNOTA PRICHÁDZA
Dávajte pozor, temnota prichádza na Zem, bez toho, aby ste ju očakávali.

Duchovná príprava je nutná, nahliadnitee do svojho vnútra:
Ako sa chováte?
Aký je váš charakter?
Je vaše myslenie správne, alebo vás ovládajú zlé úmysly voči vašim bližnym, ktorí vedu k závisti a nedostatku lásky?
Musíte sa naučiť odpuštať sami sebe i svojim bližnym. Nesuďte, súdy nechajte Bohu.

Zmeňte…More
TEMNOTA PRICHÁDZA
Dávajte pozor, temnota prichádza na Zem, bez toho, aby ste ju očakávali.

Duchovná príprava je nutná, nahliadnitee do svojho vnútra:
Ako sa chováte?
Aký je váš charakter?
Je vaše myslenie správne, alebo vás ovládajú zlé úmysly voči vašim bližnym, ktorí vedu k závisti a nedostatku lásky?
Musíte sa naučiť odpuštať sami sebe i svojim bližnym. Nesuďte, súdy nechajte Bohu.

Zmeňte svoj život, nepodliehajte túžbam, ktoré sú nevhodné a ktoré vás odvádzajú od nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista a našej Kráľovnej a Matky Posledných čias.