przeciwherezjom
widzę ministranciku, że masz wielką "wiarę" w Boga... Boga, który uzdrawia, jest źródłem Życia duszy i ciała.