Clicks38
fil.news

Panggigipit ni Francis Hindi Gumana, Nanganib na Obispo Nagbitiw

Tinanggap ni Papa Francis noong Pebrero 19 ang pagbibitiw ni Obispo Peter Okpaleke, 54, ng Ahiara, sa timog Nigeria. Tinanggihan siya ng kanyang mga pari dahil sa etnikong kadahilanan simula nang siya ay itinalaga noong 2012.

Noong Hunyo 2017, nag-isyu si Francis ng isang malupit na ultimatum at sinabi sa mga pari na kung hindi sila susunod kay Okpaleke sila ay masususpendido. Ngunit hindi gumana ang banta.

Kinokonsidera ng Associated Press ang kaso bilang "pagsubok sa awtoridad ng papa".

picture: Peter Okpaleke © otnaija.blogspot.it, #newsZtfonartew