Clicks1.6K
pl.news
6

Franciszek zmienia prawo kanoniczne: stanowiska lektora i akolity dla kobiet

Franciszek zmienił prawo kanoniczne (kanon 230 §1), decydując, że świeccy mogą formalnie zostać lektorami i akolitami.

Za pomocą Motu Proprio Spiritus Domini z 11 stycznia instytucjonalizuje to, co już zostało zrobione. Kościół uważał lektora i akolitę za święcenia niższe, który może być przyznane tylko mężczyznom.

Paweł VI, znosząc święcenia niższe w 1971 roku, zarządził, że odpowiednie urzędy pozostają zastrzeżone dla mężczyzn. Jednak od 1992 r. kobiety i dziewczęta "mogą" być lektorami i akolitami.

Teraz czytamy w kanonie 230: "Osoby świeckie, które mają wiek i umiejętności określone w dekrecie Konferencji Episkopatu, mogą być na stałe przyjęte, poprzez ustanowiony obrzęd liturgiczny, do posługi lektorów i akolitów; jednak ten wkład nie daje im prawa do wsparcia ani do wynagrodzenia przez Kościół".

Wcześniej Prawo Kanoniczne mówiło, że "świeccy, którzy posiadają wiek i kwalifikacje ustalone dekretem konferencji biskupów, mogą być przyjęci na stałe, poprzez ustanowiony obrzęd liturgiczny, do posługi lektorów i akolitów".

W praktyce lektor i akolita są bezużytecznymi posługami, ponieważ prawie wszyscy lektorzy i akolici pełnią swoje funkcje bez formalnego ustanowienia.

Grafika: via Catholic Sat, #newsBevcvkadte

TomaszBiał
Nie tylko to ministrantki i szafarki Komunii Świętej
Augustyn z Hippony
To, że Aregntyńczyk jest ... głupi? a może służalczy wobec loży, mafii i służb, to jedno. Zadziwiający jest upadek moralny kobiet, które po takie "stanowiska" sięgają.
tekla
Dziewczyny, często w mini, stają w prezbiterium jako lektorki. Ksiądz jakby nie widział, a może widzi.
Weronika....S
,,Ludu mój wyjdźcie z niej (z Nierządnicy) byście nie mieli udziału jej grzechach,, Ap. (Nakaz ucieczki) 18/4.
Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy
......dziękuję Duchowi Świętemu , że mnie i moja rodzinę Oderwał od tej synagogi szatana i pozostawił w prawdziwym KK-ckim Tradycji ze Mszami Świętymi w rycie rzymskim w tle .