Clicks292

Poulain SJ: Rozdział XXII. Objawienia i wizje (28). § 2. Siedem rodzajów wiadomości, jakie zdobyć należy o osobie, która przypisuje sobie tego rodzaju łaski.

12.
3. Jakie są cnoty tej osoby? Jaki był pod względem doskonałości ogólny jej poziom, czy to przed objawieniami, czy potem?
Jeżeli przed objawieniami owa osoba była grzeszna, a szczególnie jeżeli prowadziła gorszące życie, nie jest prawdopodobne, żeby Bóg dawał jej taką łaskę – chyba żeby ją nawrócić. Z drugiej strony doświadczenie zdaje się wskazywać, że Bóg niekiedy posługiwał się osobami prostymi i o zwykłej cnocie, już to, żeby zapoczątkować jakieś pielgrzymki, już też, żeby obudzić myśl pożytecznego dzieła. Może więc się zdarzyć, że u początków pewnych specjalnych objawień mierna cnota wystarczy.
13. Ważną rzeczą jest wiedzieć, czy po objawieniach nastąpił znaczniejszy postęp w cnotach. Czy stany te nie stworzyły ogniska moralnej siły?

[...]

Czytaj dalej pod: wobronietradycjiiwiary.com/poulain-sj-rozd…