IV MIĘDZYNARODOWY (GLOBALNY) PROTEST PRZECIW PRZYMUSOWI SZCZEPIEŃ 12 maja 2020Admin IV Międzynarodowy Protest Przeciw Przymusowi Szczepień ma się odbyć 6 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 w …More
IV MIĘDZYNARODOWY (GLOBALNY) PROTEST PRZECIW PRZYMUSOWI SZCZEPIEŃ
12 maja 2020Admin
IV Międzynarodowy Protest Przeciw Przymusowi Szczepień ma się odbyć 6 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 w Warszawie, w całej Polsce oraz w innych państwach. Dołączenie do wydarzenia potwierdziła Bułgaria, Ukraina, Kanada i Irlandia. Czekamy na kolejne państwa! Niech ten protest stanie się wyrazem społecznego sprzeciwu w każdym zakątku Ziemi!
Naszym celem jest fundamentalna wolność, sprzeciw wobec planów globalnej kontroli i przymusu procedur medycznych, w tym szczepień wyrażony w globalnym apelu do wszystkich rządów i parlamentów świata www.vaccineappeal.com
stopnop.com.pl

IV Międzynarodowy (globalny) Protest Przeciw Przymusowi Szczepień – Ogólnopolskie Stowarzyszenie …

IV Międzynarodowy Protest Przeciw Przymusowi Szczepień ma się odbyć 6 czerwca 2020 r. o godz. 12:00 w Warszawie, w całej Polsce oraz w innych …