25:19
Coburg
31K
Veľký reštart a jeho pozadie
Coburg
Nezaškodí si to zopakovať, a je to aj pre nových návštevníkov Glorie. Ja sám mám niekedy problém nájsť staršie veci, v tom množstve príspevkov.
Metod
Už to nestačia urobiť.....
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Už ste to dávali aj iný. 😁
Veľký reštart - uväznenia ľudstva.