Clicks171
FATIMA SZÁZ
"Eljöttem az égből és megjelentem a földön mint a Szeplőtelen" Szűz Mária üzenetei - Stefano Gobbi atya szívébe adott szavak (részletek) Forrás: „A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz” c. könyv More
"Eljöttem az égből és megjelentem a földön mint a Szeplőtelen"

Szűz Mária üzenetei -
Stefano Gobbi atya szívébe adott szavak (részletek)

Forrás: „A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz” c. könyv

1975. december 8.

."..Enyém volt a győzelem, amikor „igenem” nyomán testté lett az Ige tiszta méhemben, és amikor Fiam, Jézus a Kálvárián feláldozta magát a kereszt oltárán.

Teljes győzelmem valósult meg Őbenne, aki mindegyikőtöket megváltott.

Ezt a küzdelmemet az Egyház földi vándorlásának hosszú évei alatt folytattam: legnagyobb győzelmeit különleges anyai segítségemnek köszönheti.

De, amikor az elmúlt században Ellenfelem oda akarta vetni elém a kihívás kesztyűjét, és küzdelmet akart indítani ellenem; az ateizmus tévedésén keresztül az egész emberiséget bűnre akarta csábítani és félrevezetni, eljöttem az égből és megjelentem a földön mint a Szeplőtelen, hogy megerősítselek benneteket, mivel elsősorban az a feladatom, hogy küzdjek a gonosz lélek ellen, és legyőzzem őt...."

1989. február 2.


"...Ellenfelem azért csábít benneteket bűnre, hogy eltávolítson Jézustól és tőlem.

Mindenki áldozatául eshet megtévesztésének.

Áldozatául esnek a papok és a püspökök is.

Áldozatául esnek a hívek és a felajánlottak is.

Áldozatául esnek az egyszerűek és a tanultak is.

Áldozatául esnek a tanítványok és a mesterek is.

De sohasem esnek áldozatául azok, akik kisgyermek- ként felajánlják magukat Szeplőtelen Szívemnek és engedik, hogy anyai karjaimban hordozzam őket...."