1
2
Clicks679
Okceinls
155
Odprosujeme Ťa Pane. Odprosujeme Ťa, Pane, za všetkých, ktorí rozvracajú pokoj. Otvor im oči, aby sa mohli dotknúť Tvojej lásky.More
Odprosujeme Ťa Pane.

Odprosujeme Ťa, Pane, za všetkých, ktorí rozvracajú pokoj. Otvor im oči, aby sa mohli dotknúť Tvojej lásky.
Okceinls
Prvý Jánov list − 1 Jn 2, 3-11

Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle

Milovaní, podľa toho vieme, že sme poznali Ježiša, ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí: „Poznám ho,“ a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy. Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. A podľa toho vieme, že sme v ňom. Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil …More
Prvý Jánov list − 1 Jn 2, 3-11

Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle

Milovaní, podľa toho vieme, že sme poznali Ježiša, ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí: „Poznám ho,“ a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy. Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. A podľa toho vieme, že sme v ňom. Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on.

Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré ste mali od začiatku: staré prikázanie je slovo, ktoré ste počuli. A predsa vám píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás, lebo tma odchádza a už svieti pravé svetlo.

Kto hovorí, že je vo svetle, a nenávidí svojho brata, je ešte stále vo tme. Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle a nie je preň pohoršením. Ale kto nenávidí svojho brata, je vo tme a chodí vo tme a nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči.
Okceinls
"Kto hovorí, že je vo svetle, a nenávidí svojho brata, je ešte stále vo tme."
18 more comments from Okceinls
Okceinls
Evanjelium podľa Marka − Mk 6, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja.Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať evanjelium chudobným.

Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti


Ježiš prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: „Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú …More
Evanjelium podľa Marka − Mk 6, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja.Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať evanjelium chudobným.

Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti


Ježiš prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: „Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom.

Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“ A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. A čudoval sa ich nevere.

Potom chodil po okolitých dedinách a učil.
Okceinls
Múd 1, 13-15; 2, 23-24

Smrť prišla na svet zo závisti diabla

Boh nestvoril smrť, ani sa nekochá v zániku žijúcich. Veď on všetko stvoril pre bytie; tvory sveta sú pre život, nie je v nich jed smrti; ani podsvetie nevládne na zemi, lebo spravodlivosť je nesmrteľná.

Lebo Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť; utvoril ho ako obraz svojej podstaty. Smrť prišla na svet zo závisti diabla: preto …
More
Múd 1, 13-15; 2, 23-24

Smrť prišla na svet zo závisti diabla

Boh nestvoril smrť, ani sa nekochá v zániku žijúcich. Veď on všetko stvoril pre bytie; tvory sveta sú pre život, nie je v nich jed smrti; ani podsvetie nevládne na zemi, lebo spravodlivosť je nesmrteľná.

Lebo Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť; utvoril ho ako obraz svojej podstaty. Smrť prišla na svet zo závisti diabla: preto ju okúsia všetci, čo mu patria. (lc.kbs.sk)
Okceinls
Ž 145, 8-9. 13c-14. 17-18

Refrén: Milostivý a milosrdný je Pán.

Milostivý a milosrdný je Pán, *
zhovievavý a veľmi láskavý.
Dobrý je Pán ku každému *
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. R.
Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý *
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
Pán podopiera všetkých, čo klesajú, *
a dvíha všetkých skľúčených. R.
Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestác…
More
Ž 145, 8-9. 13c-14. 17-18

Refrén: Milostivý a milosrdný je Pán.

Milostivý a milosrdný je Pán, *
zhovievavý a veľmi láskavý.
Dobrý je Pán ku každému *
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. R.
Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý *
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
Pán podopiera všetkých, čo klesajú, *
a dvíha všetkých skľúčených. R.
Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách *
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, *
všetkým, čo ho vzývajú úprimne. R.
Okceinls
Odprosujeme Ťa Pane, za všetkých, ktorí rozvracajú pokoj. Otvor im oči, aby sa mohli dotknúť Tvojej lásky.

Odpusť nám všetky krivé slová, zlé myšlienky, všetky súdy voči druhým, všetky vymyslené obvinenia, všetky ohovárania. Prosím, dotkni sa nášho srdca, nás všetkých, aby sme viac ako to zlé, vnímali Tvoju lásku.
Okceinls
Vypros nám silu v láske rásť,
v láske, čo vždy vie odpúšťať,
v láske, čo hádky nepozná,
v ktorej niet bludu ani zla.


(lh.kbs.sk/cgi-bin/l.cgi)
Okceinls
Odprosujeme Ťa, Pane, za všetky naše skutky, ktoré rozvracajú pokoj. Za nelásku, nepochopenie, neochotu zniesť ťažkosti, za sebectvo. Ďakujeme Ti, za každé dieťatko v kostole, za každú jednu maminu, za každého ocina, ktorý ho priniesol k Tebe do kostola, ďakujeme Ti za rodičov, ktorí tieto detičky priviedli na svet. Ďakujeme Ti za ich obetu. Za ich trpezlivosť pri výchove, a ich lásku, za …More
Odprosujeme Ťa, Pane, za všetky naše skutky, ktoré rozvracajú pokoj. Za nelásku, nepochopenie, neochotu zniesť ťažkosti, za sebectvo. Ďakujeme Ti, za každé dieťatko v kostole, za každú jednu maminu, za každého ocina, ktorý ho priniesol k Tebe do kostola, ďakujeme Ti za rodičov, ktorí tieto detičky priviedli na svet. Ďakujeme Ti za ich obetu. Za ich trpezlivosť pri výchove, a ich lásku, za prebdené noci, za všetko, čoho sa museli vzdať, aby mohli dieťatko priviesť na svet a priniesť k Tebe do chrámu. Za bolesť, za ťažkosti, za smútok, keď sa veci nedaria, za ochotu prísť s tými drobcami do kostola opäť, aj keď tam vidia karhavé pohľady ľudí. Odpusť prosím ľuďom, ktorí ich karhajú, zabudli, že aj oni boli malí. Myslia si, že sú svätí a že bolí svätí odjakživa, odpusť im toto zmýšľanie. Deti sú Božím darom. Ďakujeme Ti za ne. Aj za našich kňazov, ktorí s nimi majú trpezlivosť. Za to, že sa k ním dokážu na detských svätých omšiach skloniť, prihovoriť sa im, tak, že deti vnímajú, čo im chcú povedať. Ďakujem Ti za kostoly plné detí, sú našou nádejou, našou budúcnosťou. Ďakujem Ti, za tieto detičky, a ich rodičov a za našich kňazov. Ďakujem Ti Pane, za Tvoje dielo lásky, ktoré môžme takto spoločne budovať.
Okceinls
Milovaní, toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku: aby sme jeden druhého milovali. ...
Okceinls
Skúsme vytvorit rodinu, kde je každý prijatý, skôr duchovnú, ako virtuálnu, aj pre tých, ktorí rodinu nemajú, alebo s ňou nemôžu byť. Boh Vás žehnaj. :)
Okceinls
Požehnaný deň Vám prajem :)
Okceinls
Je tu niekto viac :) Svätá rodina Ježiša, Márie a Jozefa - dnes má sviatok. :)
Okceinls
"Iba Chuck Norris dokaze tak rychlo vstat ze sa este vidi ako spi ..." (MaxHq pred 7 hodinami) Možno iba Chuck Norris dokáže prebiť tie negatívne komentáre v komentároch v dnešný silvestrovský deň. :)
Okceinls
Odprosujeme Ťa, Pane, za všetkých, ktorí rozvracajú pokoj. Otvor im oči, aby sa mohli dotknúť Tvojej lásky.
Okceinls
Hľadajme Pána, kým ho možno nájsť; volajme ho, kým je na blízku.

Páči sa mi t
Okceinls
Včera bolo Mikuláša. Svätý Mikuláš, bol dobrý a láskavý. A čert, ako tu o ňom píšu - zlý a protivný. Čítala som príspevky za včerajší deň. To bola nádielka. Ale, asi si ju zaslúžime. Nečudujem sa, že Tí, čo nepoznajú Krista sa častokrát zľaknú. Takíto nechcú byť. Táto stránka, má v názve katolícka. Kto by už chcel byť takým katolíkom, ako tí, čo tu najviac kričia. Pane odpusť nám, odpusť prosím, …More
Včera bolo Mikuláša. Svätý Mikuláš, bol dobrý a láskavý. A čert, ako tu o ňom píšu - zlý a protivný. Čítala som príspevky za včerajší deň. To bola nádielka. Ale, asi si ju zaslúžime. Nečudujem sa, že Tí, čo nepoznajú Krista sa častokrát zľaknú. Takíto nechcú byť. Táto stránka, má v názve katolícka. Kto by už chcel byť takým katolíkom, ako tí, čo tu najviac kričia. Pane odpusť nám, odpusť prosím, že tento priestor vypĺňame zlom. Je to tu, ako v tej procesii čertov, čím horší príspevok, tým lepšie. Kde aké zlo objavíme, musíme ho zavesiť. Odpusť prosím, že ako by sme sa hanbili za lásku, tá vraj patrí slabým. My sa tvárime silno, lebo sme múdri. Tá naša múdrosť je však postavená na piesku. Pretože byť múdrym, žiť múdro je niečo iné. Žiť múdro znamená milovať a odpúšťať, prijať, aj keď nerozumiem, aj keď je človek iný. Žiť múdro znamená šíriť pokoj a Božiu lásku. Len keď je človek milovaný, chce sa zmeniť sám od seba, pre toho koho miluje. Aby ľudia, ktorí Krista nepoznajú, aby mohli v neho uveriť, musíme ich milovať. Ježiš miloval svojich učeníkov, preto mu uverili. Miloval ľudí až na smrť. Vieru nemožno prikázať, ona sa dáva osobne.
Okceinls
Aleluja, aleluja, aleluja.Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť; volajte ho, kým je na blízku.
Okceinls
Mt 7, 21

Kto plní vôľu Otca, vojde do nebeského kráľovstva
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
Okceinls
Odprosujeme Ťa Pane, za nás, za to, že nie vždy sa nám darí vidieť tých najchudobnejších..... "oni sú v srdci evanjelia, v nich stretávame Ježiša, ktorý k nám hovorí a kladie nám otázky skrze ich utrpenia a ich potreby“

(sk.radiovaticana.va/…/1349946)
Okceinls
Lk 17, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja.Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.

Keď sa sedem ráz vráti k tebe a povie: Ľutujem, odpusť mu

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú! Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých. …More
Lk 17, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja.Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.

Keď sa sedem ráz vráti k tebe a povie: Ľutujem, odpusť mu

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú! Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých. Dávajte si pozor!

Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusť mu! A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: ‚Ľutujem,‘ odpusť mu!“

Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“

Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: ‚Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,‘ poslúchla by vás.“