Stylita
5325
Naše Paní pomoci pronásledovaným křesťanům
U.S.C.A.E.
Dogma třistašedesátisedmi svatých otců sedmého všeobecného sněmu, nicejského, o uctívání ikon. .

Zachováváme, nikoliv jako něco nového, všechna církevní podání, ustanovená pro nás písemně či ústně. Jedním z nich jest vyobrazení ikon v souhlase s událostmi evangelia. Ikony napomáhají nám k utvoření pravé a nikoliv vymyšlené představy vtělení Boha Slova a k podobnému užitku. Ukazují-li se lidem, …More
Dogma třistašedesátisedmi svatých otců sedmého všeobecného sněmu, nicejského, o uctívání ikon. .

Zachováváme, nikoliv jako něco nového, všechna církevní podání, ustanovená pro nás písemně či ústně. Jedním z nich jest vyobrazení ikon v souhlase s událostmi evangelia. Ikony napomáhají nám k utvoření pravé a nikoliv vymyšlené představy vtělení Boha Slova a k podobnému užitku. Ukazují-li se lidem, nepochybně vysvětlují. Jako bychom takto šli královskou cestou a v souhlase s božským učením našich svatých otců a s podáním všeobecné církve (jelikož víme, že toto je od Ducha svatého, v ní přebývajícího) s veškerou hodnověrností a po pečlivém uvážení ustanovujeme: podobně jako vyobrazení svatého a oživujícího kříže umísťujeme ve svatých Božích chrámech, na bohoslužebných nádobách a rouchách, na zdech, deskách, v domech a při cestách čestné a svaté ikony, malované barvami a pořízené z drobných kamenů a jiného k tomu způsobilého materiálu, jako ikony Pána a Boha a Spasitele našeho, Ježíše Krista a neposkvrněné vládkyně naší svaté Bohorodice, jakož i svatých andělů a všech svatých a ctihodných mužů. Často se stává, že ti, kdož se dívají na ikony, připomínají si a milují ty, kteří jsou zobrazeni a uctívají je políbením a pokloněním nikoliv však úctou, jenž přísluší jedině Božské Bytosti; jde o čest, jaká se vzdává obrazu svatého oživujícího Kříže, svatého evangelia a jiným posvátným věcem okuřováním a stavěním svěc, podle zvyku dávných předků. Pocta, která se vzdává svatému obrazu přechází i na znázorněného a ten, který se klaní ikoně, velebí tím bytost na ní vyobrazenou. Takto se upevňuje učení svatých otců našich, čili podání všeobecné církve, která přijala evangelium ve všech končinách země.

Kanonická pravidla
Stylita
Petr Maria Lutka - Znám já zahrádku
Znám já zahrádku - Petr Maria Lutka - gloria.tv
Martina Bohumila Lutherová
Modlaří se vesele i nevesele. 😭
Jistěže tím nemyslím Nanebevzatou Marii,
ale všechno to malování a sochření ,kterým
jste se odtrhli od SZ církve ,a proto jste
jako římani bez bázně Boží předělali
Desatero a připojili jste se k démonských
náboženstvím s názvem římskokatolická
samospasitelná, jediná spasitelná- to
je výsměch Pánu Bohu a Jeho Zákonu.
Stylita
Je to obrázek, ikona od pravoslavných. To, že je tam anglický nápis, by tě nemělo klamat. Ukryj nás pod svůj plášť , Panno Maria , než se uklidní pekla zášť. Moc se mi líbí, jak u pravoslavných probíhá rozhřešení, hříšník se doslova ukryje pod plášť kněze.
bratr
Jak to tak sleduji, tak Martinka je jak porouchaný kolovrátek. Léta ve zničujícím a užírajícím se tempu. jediná otázka: Cui bono? 😉

Nu ale pokračujme něčím pěkným: Např. pro Martinku trochu té svěží prostoty a krásy mládí: Beloe Zlato - Ах, вы сени мои, сени // Ah you, inner porch, my inner porch

Pro milovníky trampingu fajn potlach: T.O. Měsíční údolí na Stvořidlech 2016, na "svém" potlachu…More
Jak to tak sleduji, tak Martinka je jak porouchaný kolovrátek. Léta ve zničujícím a užírajícím se tempu. jediná otázka: Cui bono? 😉

Nu ale pokračujme něčím pěkným: Např. pro Martinku trochu té svěží prostoty a krásy mládí: Beloe Zlato - Ах, вы сени мои, сени // Ah you, inner porch, my inner porch

Pro milovníky trampingu fajn potlach: T.O. Měsíční údolí na Stvořidlech 2016, na "svém" potlachu

Nu a zase trochu těch mladých: Take Me Home, Country Roads - The Petersens (LIVE)

A není krásně na světě Martinko? Když se dvě ženské perou, také to není ono: 日本女人刀法超強,以為無人能敵,哪料被中國姑娘三招打敗 ⚔️ 抗日😉