Clicks647
pl.news
1

Kardynał Zagrzebia musi opuścić swoją rezydencję

Po zagrzebskim trzęsieniu ziemi kardynał Josip Bozanić został przeniesiony do seminarium duchownego.

Jego rezydencja została zniszczona przez jedną z wież katedralnych, która spadła na dach.

Bozanić został cudownie uratowany, ponieważ gruzy spadły przed jego pokojem.

W październiku 2016 roku Bozanić uniemożliwił kardynałowi Burke'owi odprawienie prywatnej mszy świętej w Zagrzebiu.

#newsFpeblhbmtz

+

PASTERZE NIE ŚPIJCIE.. PAN BÓG PUKA..