Odwaga krytyki -Ks.Jacek Bałemba ( kapłani niezłomni Tradycji )

3 maja 2022 ·
Fundamentem polskiej racji stanu jest przywracanie ortodoksji katolickiej – w zakresie kultu, doktryny i moralności. To zakłada między innymi krytykę tego, co z katolickim depozytem wiary jest niespójne i sprzeczne.
Krytyka błędów, zniekształceń, herezji, nowych doktryn – niespójnych lub sprzecznych z nieomylnym katolickim depozytem wiary – nie jest grzechem!
Krytyka błędów, zniekształceń, herezji, nowych doktryn – niespójnych lub sprzecznych z nieomylnym katolickim depozytem wiary – jest obowiązkiem katolika!

Jeśli chodzi o przywracanie i obronę katolickiego depozytu wiary, trzeba nam odzyskać nieskorumpowaną odwagę krytyki. Odwaga krytyki!
Obronimy w ten sposób autorytet Pana Boga prawdomównego, który ani się mylić, ani w błąd wprowadzać nie może.
Treści katolickie czytajmy codziennie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.