Varovanie
576

VELKÉ ZKÁZY.

Poselství Ježíše ze dne 14. listopadu 2022.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com

BUDETE SVĚDKEM VELKÉ ZKÁZY

Moji milovaní lidé, žehnám vám svou Láskou.
Moje milované děti:
MÁ LÁSKA ZAHRNUJE CELÉ LIDSTVO…
Všechny mé děti jsou zahrnuty mou Láskou a z lásky umožňuji každému z vás, abyste měly přístup k mé Lásce, nebo abyste ji odmítly podle své svobodné vůle. Proto některá lidská stvoření přijímají mou Lásku a jiná ji nepřijímají; a přesto je všude hledám, aby se ke Mně obrátily.
Lidstvo se ode Mne vzdálí natolik, že se bude zdát, že Mne má církev nepoznává, a bude přijímat činy a skutky, které nepocházejí z mé vůle.
Lidstvo touží po bohu, který mu dovolí jednat a chovat se, jak se mu zlíbí, A TO NEJSEM JÁ. Musíte žít v mé vůli a být vojáky mé Boží Lásky.
Moji lidé, žijte v mém nekonečném milosrdenství jako stvoření plnící mou vůli a milující mou Nejsvětější Matku.
BILANCE MÉ SPRAVEDLNOSTI LEŽÍ PŘED KAŽDÝM ZVLÁŠŤ, JÁ JSEM SPRAVEDLIVÝ SOUDCE [Iz 11, 3-4; 1Kor 4, 5].
Moji milovaní lidé, tato generace bude svědkem velké zkázy, jakou jste dosud nezažili, a proto vás znovu a znovu volám k obrácení.
Mé děti nemohou zůstat těmi, kdo soudí své bratry [Jk 5, 9], ti stejní blázni, ti stejní hlupáci, kteří úmyslně zůstávají hluší, slepí a němí, kteří jednají a chovají se jako farizeové.
Modlete se, moji lidé, modlete se, společná modlitba je nezbytná. Žijte ve vnitřní modlitbě podle mého působení a jednání, udržujte svou mysl ve Mně a ve vašem vztahu ke Mně.

Modlete se, moji lidé, přijde velká temnota, válka přijde v okamžiku, aniž byste to čekali, jako blesk, a pak přijde velká temnota.
Modlete se, moji lidé, modlete se, na mé mystické Tělo se vylévá velký zmatek, udržujte se ve snaze žít svatě.
Modlete se, moji lidé, modlete se za Chile, Střední Ameriku a Mexiko, budou otřeseny.

Modlete se, moji lidé, modlete se za Japonsko, Čínu a Blízký východ, modlete se za Anglii a Spojené státy, válka zuří a nemoci opět přicházejí.
Moji milovaní lidé:
VY, KTEŘÍ SE SNAŽÍTE ZMĚNIT A CHCETE NYNÍ BÝT MÝMI NEJLEPŠÍMI DĚTMI, NEBUDETE ZKLAMÁNI A BUDETE MÍT SVOU ODMĚNU. DRAHÉ DĚTI NEZKLAMU VÁS – "JÁ JSEM VÁŠ BŮH" [Jan 8, 58] A ZŮSTANU S VÁMI.

Je čas, abyste se ztišili a zasvětili se tomu, abyste žili podle mé vůle.
Žehnám vám svou Láskou, žehnám vám svou vůlí.
Váš Ježíš