apredsasatoci
dalila
@henta aj vykúpenie bolo na objednávku?
acer
Sleduj SE SVATÝM JANEM PAVLEM KOLEM SVĚTA 06
SE SV.JANEM PAVLEM KOLEM SVĚTA 06-40
Peter(skala)
Uplynulo 40 rokov od zvolenia sv. Jána Pavla II. na Petrov stolec
www.vaticannews.va/…/papez-svaty-jan…
snakee
židů