lt.news
28

Romos Bazilikoje buvo švenčiamos koptų ir stačiatikių didžiosios mišios

Koptų ir stačiatikių patriarchas Tawadrosas II-asis iš Aleksandrijos, Egipto, liepos 8-ąją laikė keturių valandų Dieviškąją liturgiją vienoje iš keturių Romos Bazilikų - Šv. Pauliaus Bazilikoje Už Sienų.

Koptai formaliai yra laikomi schizmatikais ir eretikais, tačiau vis tiek laikosi monofizizmo - erezijos, kuri neigia dvi Kristaus prigimtis.

Praėjusiais metais Popiežius Pranciškus leido anglikonų mišparų pamaldoms („Evensong“) vykti Šv. Petro Bazilikoje.

Tokie renginiai rodo, jog krikščionims jau nebe svarbu ar tikėjimas yra katalikų, koptų, anglikonų ir t.t.

Vis dėlto, tai būtų neįtikėtina jei Popiežiškosios mišios pagal autentišką Romos ritualą būtų laikomos Romos Bazilikoje.

#newsFxfaectskw