Nieprzejednany Wstecznik

List otwarty 65 polskich lekarzy katolickich w sprawie zagrożeń związanych z przyjmowaniem Komunii …

Do Biskupów, Kapłanów oraz Sióstr i Braci w wierze Kościoła Katolickiego. Zaniepokojeni jesteśmy faktem, że w ostatnich miesiącach ze strony wielu …
Nieprzejednany Wstecznik
Prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.
ELOHIM.
Szczęść Boże księże Darku jak locdownow w Wiedniu?