Clicks33
vi.news

Iraq: Ảo giác? Francis nhìn thấy Thảm và Tranh khảm

Các giáo hội khác nhau ở Iraq giống như những "sợi chỉ màu riêng lẻ" tạo thành một tấm thảm đẹp khi được dệt lại với nhau, Francis đã tưởng tượng vào ngày 5 tháng 3 tại Nhà thờ Công giáo Syriac của Baghdad.

"Tấm thảm" của Francis hiển thị "tình huynh đệ của chúng ta" và chỉ về nguồn gốc của nó. Ông bị ám ảnh với ý tưởng thống nhất phép thú nhận và tôn giáo mà đối với ông là những cái vỏ rỗng vì dường như ông không hiểu nội dung chính xác của chúng.

Vào tháng 5 năm 2019, ông đã tuyên bố tại Bulgaria rằng những người theo đạo Thiên chúa, người Hồi giáo và người Do Thái đã tạo ra “một bức tranh khảm trong đó mỗi mảnh đều cần thiết cho sự độc đáo và vẻ đẹp của tổng thể.”

Trên thực tế, các tôn giáo này chưa bao giờ tạo ra một "bức tranh khảm", trái lại, chúng loại trừ lẫn nhau, trong khi Công giáo là tôn giáo do chính Thiên Chúa sáng lập và mong muốn.

#newsVcbyovdone