Arcibiskup Carlo Maria Viganò: Pastiersky list k voľbám (a nielen) v Taliansku

Arcibuskup Carlo Maria Viganò: Pastiersky list k voľbám (a nielen) v Taliansku

Taliansko, a s ním aj mnohé ďalšie krajiny, v ktorých získala moc medzinárodná rozvratná skupina Svetového ekonomického fóra, postihla veľmi vážna kríza.
V priebehu týchto rokov sme boli svedkami toho, ako sa z Mladých globálnych lídrov zajtrajška (Young Global Leaders for Tomorrow) vynorili dovtedy neznáme osoby, ktoré akoby zázrakom získali vládne pozície, alebo ako úradníci obchodných bánk dostali inštitucionálne poverenia bez akéhokoľvek hlasovania ľudu, ktorý je, ako sa hovorí, vraj suverénny.

Tento suverénny ľud však po dvoch rokoch zločineckých hlúpostí všetkých týchto vlád a parlamentov podriadených medzinárodnému finančníctvu, možno ešte nepochopil obrovský zločin, ktorý títo sprisahanci spáchali proti ľudskosti, ale uvedomil si, že „systémové strany“ hanebne zradili záväzky, ktoré dali voličom, a stali sa spolupáchateľmi tohto bieleho prevratu, ktorý sa uskutočnil najprv pod zámienkou pandemického ohrozenia, potom vojnového a nakoniec energetického.

Odliv hlasov z vládnych a opozičných strán bude potvrdením hlbokého rozkolu medzi politickou triedou a občanmi, ktorý zodpovedá rozkolu, ktorý oddeľuje hierarchiu od veriacich. Temný štát teraz zhodil svoju masku a odhalil svoju tvár tyranie, rovnako ako sa aj temná cirkev ukazuje v celej svojej heretickej a odpadlíckej podobe. Občania i veriaci s hrôzou sledujú, ako sa autorita, ktorá by mala byť pre nich sprievodcom a pomocou, rúti proti nim, aby ich zasiahla na tele a zabila na duši.

A čo je to, ak nie obscénne zjavenie – v etymologickom zmysle slova Apokalypsa – sveta, z ktorého bol vyhnaný Kristus Kráľ, Knieža pokoja? Z cirkvi, ktorá ho slovami popiera a svojím pohoršlivým správaním ukrižováva?

Arcibiskup Carlo Maria Viganò pre Dies irae

Táto zrada autorít nám ukazuje, aké je dôležité, aby si tí, ktorí zastávajú vedúce a vládne pozície – v štáte i v Cirkvi – uvedomili, že ich moc je zástupná moc Krista, ktorý je Kráľom národov a Hlavou mystického tela. Non est enim potestas nisi a Deo – Niet moci, ktorá by nebola je od Boha, hovorí svätý Pavol (Rim 13,1).

Tí, ktorí chcú zohrávať úlohu v občianskej spoločnosti, musia vedieť, že ich angažovanosť vo vláde a ich politická činnosť musia byť v súlade s cieľom, pre ktorý Boh ustanovil svetskú moc; každá ich činnosť musí byť zameraná na spoločné dobro, riadiť sa spravodlivosťou a zmierňovať ju milosrdenstvom, oživovať ju láskou a viesť vierou.

Je potrebné mať politickú triedu, ktorá by sa postavila do čela morálnej obrody krajiny, a ktorá bude svoju úlohu vnímať ako službu spoločnosti s vedomím, že sa zodpovedá Kristovi Kráľovi, ktorého zastupuje. Bez tohto transcendentného morálneho princípu sa Taliansko ani svet nezachráni, lebo práve na vyhodení náboženstva zo spoločnosti stojí revolúcia, ktorá už vyše dvoch storočí rozvracia štáty.

Arcibiskup Carlo Maria Viganò: Libera nos a malo. Diabolské pozadie nového svetového poriadku

Slová nášho Pána „Dajte teda cisárovi, čo je cisárovo“ (Mt 22, 21) sa netýkajú len povinnosti katolíka platiť spravodlivú daň občianskej autorite, ale aj angažovať sa ako občan, nositeľ aktívneho a pasívneho volebného práva, a spolupracovať tak na spoločnom dobre. Hlasovanie je preto povinnosťou, lebo katolík si tak môže vedome vybrať toho, kto najlepšie obhajuje princípy prirodzeného práva a náboženstva v jeho mene. Ak ale neexistuje strana, ktorá by sa týmito otázkami zaoberala, volič sa rozhodne, či má ísť voliť.
Súčasná politická situácia je mimoriadne zložitá, a to jednak pre zradu vôle voličov a porušovanie základných slobôd zo strany všetkých strán parlamentnej štruktúry i takzvanej opozície. Jednak preto, že nové strany a hnutia majú zrejme dosť všeobecný, ak nie úplne pochybný program v niektorých otázkach, ktoré katolíci právom považujú za podstatné a neodňateľné.

Video: Arcibiskup Carlo Maria Viganò: Zmluva medzi temným štátom a temnou cirkvou

Hlasovanie za kandidáta podporujúceho potraty je ťažkým hriechom, rovnako ako môže byť ťažkým hriechom hlasovanie za stranu podporujúcu eutanáziu, genetickú manipuláciu, indoktrináciu LGBTQ alebo genderovú teóriu. O strane, ktorá sa dôrazne nestavia proti legalizácii tzv. „homosexuálnych manželstiev“ alebo adopcii detí pármi rovnakého pohlavia, by katolík nemal ani uvažovať, a to ešte predtým, než zistí, aký je jej postoj k iným otázkam.

Viem si predstaviť, že tak robia aj Kristovi nepriatelia, ktorí si dávajú pozor, aby nedali svoje hlasy stranám alebo kandidátom, ktorí sú proti náhradnému materstvu alebo liberalizácii drog.

Arcibiskup Mons. Carlo Maria Viganò pri príležitosti návštevy Joea Bidena vo Vatikáne

Preto je potrebné, aby v zmätku, ktorý vládne v týchto morálne dôležitých otázkach, katolíci žiadali od kandidátov a strán, aby jasne vyjadrili svoj postoj, aby volič mohol zodpovedne dať im svoj hlas a aby mohol vidieť, čo sa kandidát alebo strana zaviazala urobiť po svojom zvolení a čo v parlamente aj uskutočnila.

Dovolím si poukázať na niekoľko otázok a verím, že strany sa jasne a oficiálne vyjadria (aj keď by len uviedli, že táto otázka nie je súčasťou ich programu). Som presvedčený, že katolíci, zmätení aj nepríjemným mlčaním hierarchie, dokážu pochopiť, aký dôležitý je súlad ich hlasovania so zásadami kresťanskej morálky: vedomé a zodpovedné hlasovanie je najlepším potvrdením toho, že dávame cisárovi, čo je cisárovo.

Video -Arcibiskup Carlo Maria Viganò: Hlas volajúceho na púšti. Keď sa autorita vzbúri proti národu a zneužije svoju moc proti občanom, občianska neposlušnosť a požiadavky svedomia sú nevyhnutnosťou

Pozývam všetkých veriacich, aby vzývali Ducha Svätého, aby na príhovor Presvätej Bohorodičky, Stolice múdrosti, osvietil voličov v ich voľbe, a kandidátov v službe Bohu a vlasti tým, že prispejú k spoločnému dobru a k duchovnej obrode Talianov.

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup
26. júla 2022

Úvaha arcibiskupa Carlo Maria Viganò k Vianociam. Svet, v ktorom horia kostoly, strhávajú kríže, padajú sochy Panny Márie: táto nenávisť, táto satanská zúrivosť proti Kristovi a Matke Božej je znakom Zlého a jeho služobníkov

Niektoré otázky, ktoré je potrebné si objasniť v čestnej volebnej kampani a pre zodpovedné katolícke hlasovanie
Posvätnosť a nedotknuteľnosť života a osoby

1. Obhajuje strana a (alebo) jej kandidát život od počatia po prirodzenú smrť?
2. Je rozhodne proti potratom a eutanázii? Je odhodlaná podporovať odstránenie ich legálnosti?
3. Je proti umelému oplodneniu, pokusom na embryách, genetickej manipulácii, náhradnému materstvu a proti doktrínam i praktikám transhumanizmu?
4. Bojuje – aspoň vo všeobecnosti – proti neomaltuziánstvu, teóriám o preľudnení planéty, testovaniu farmaceutických produktov na ľuďoch?
5. Má v úmysle postaviť sa proti používaniu potratených ľudských embryí na vedecký výskum alebo výrobu liekov či iných produktov?
6. Je kandidát a strana proti „terapiám“ zastavenia hormonálneho vývoja neplnoletých?

Carlo Maria Vigano: Stále existuje potreba tragického podriadenia sa Cirkvi štátu, ktorý sa snaží o to a robí všetko, čo je v jeho silách, aby zničil kresťanskú identitu nášho Talianska

Rodina a spoločenská morálka
Obhajuje strana prirodzenú rodinu, ktorú tvorí muž a žena?
Obhajuje formy pomoci pre rodiny a podporu pôrodnosti?
Je proti „homosexuálnym manželstvám“?
Je proti adopcii detí homosexuálnymi pármi?
Je proti ideológii LGBTQ a genderovj teórii?
Uznáva prirodzené právo rodičov na výchovu svojich detí? Je proti indoktrinácii detí a mládeže zo strany štátu?
7. Zakazuje strana výslovne členstvo svojich členov v tajných sektách, slobodomurárskych a paraslobodomurárskych lóžach?

Arcibiskup Viganò: Zmluva Svetovej zdravotníckej organizácie je útokom na štátne suverenity a je súčasťou „globálneho prevratu“

Suverenita štátu, prisťahovalectvo, pandémia

1. Usiluje sa strana jednoznačne o vystúpenie Talianska z Európskej únie? Aké konkrétne opatrenia plánuje prijať a v akom termíne?
2. Usiluje sa strana jednoznačne o vystúpenie Talianska zo Svetovej zdravotníckej organizácie i iných medzinárodných organizácií, ktoré podkopávajú jeho štátnu zvrchovanosť?
3. Zaväzuje sa strana konkrétnymi návrhmi na znovuzískanie menovej suverenity, predovšetkým vystúpením z eurozóny a zriadením reálnej verejnej centrálnej banky ktorá by podliehala politickej moci?
4. Ráta táto strana s vypustením rozpočtových obmedzení z ústavy?
5. Aké sú návrhy strany na ochranu národno-štátnych záujmov?

Aricbiskup Viganò: Otrávené ovocie čínsko-vatikánskej dohody sa naplno prejavilo

6. Akými opatreniami chce strana zakázať zasahovanie medzinárodných lobistických skupín do talianskej politiky?
7. Ako sa strana stavia k potrebe znárodnenia verejných služieb?
8. Aké kroky chce strana podniknúť na zastavenie nelegálneho prisťahovalectva? Má v úmysle nelegálnych prisťahovalcov repatriovať?
9. Je strana za zastavenie dodávok zbraní na Ukrajinu a ako sa angažuje na medzinárodnom fóre pre spravodlivé mierové rokovania?
10. Aký je (prípadne, aký bol doteraz) postoj strany k mimoriadnej situácii v súvislosti s pandémiou? Má strana nejaké konkrétne návrhy, ako zabrániť budúcemu porušovaniu základných práv a poškodeniu zdravia občanov?
11. Je strana odhodlaná podporiť zriadenie parlamentnej vyšetrovacej komisie pre zločiny spojené s tzv. pandémiou?
12. Je strana rozhodnutá zrušiť finančné prostriedky, ktoré sú v súčasnosti vyčlenené na vydavateľskú činnosť a ktoré sa ukázali ako forma kontroly informácií?

Arcibiskup Carlo Maria Viganó
Arcibiskup Carlo Maria Viganò: Pastiersky list k voľbám (a nielen) v Taliansku
Mária Jana Krištofovičová shares this
564