ľubica
ľubica
ano ano peniaze hýbu svetom! aj plandémiou a jej sluhami=diablami vo vládach globalistov, ktorí ju planovali x rokov dopredu