Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks304
Szukający PRAWDY
1
„KLUCZE DO WOLNOŚCI CZŁOWIEKA” (ks. Jarosław Hybza) Streszczenie KONFERENCJI - REKOLEKCJI ks. Jarosława Hybza I. WIARA, POZNANIE TRÓJJEDYNEGO BOGA (relacja z Bogiem, Miłość do Jezusa, Pokora) – …More
„KLUCZE DO WOLNOŚCI CZŁOWIEKA” (ks. Jarosław Hybza)

Streszczenie KONFERENCJI - REKOLEKCJI ks. Jarosława Hybza

I. WIARA, POZNANIE TRÓJJEDYNEGO BOGA (relacja z Bogiem, Miłość do Jezusa, Pokora) – najważniejsze narzędzie tutaj to CZYTANIE Pisma Świętego,

II. KOCHAĆ BLIŻNIEJGO JAK SIEBIE SAMEGO (ZERO NIENAWIŚCI, PRZEBACZENIE) - można się spierać z ludźmi, ale nie wolno nosić w sobie nienawiści,

III. WALKA ZE ZŁYM DUCHEM, WYRZECZENIE SIĘ GRZECHU słowami „W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się ducha... (wymieniamy rodzaj złego ducha)”,

Można wyróżnić 5 etapów poddania się złemu duchowi (w konsekwencji wpadamy w grzech) lub jego odrzucenia:
1) Pokusa - myśl,
2) Dialog z pokusą (szatanem) – należy odciąć się od pokusy, z szatanem się nie dialoguje,
3) Walka duchowa,
4) Decyzja: poddajemy się pokusie lub ją odrzucamy,
5) Powrót do Boga, albo trwanie w grzechu (jak zgrzeszyliśmy to SPOWIEDŹ).

IV. PÓJŚCIE POD KRZYŻ CHRYSTUSA (z pełną pokorą) ZŁAMAĆ ZŁEGO tj. nakazując mu słowami „W Imię Jezusa Chrystusa szatanie, duchu....(wymieniamy rodzaj złego ducha) idź pod Krzyż Chrystusa i nigdy nie wracaj”,

V. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OJCA (jest w filmie)
Szukający PRAWDY