27:24

„KLUCZE DO WOLNOŚCI CZŁOWIEKA” (ks. Jarosław Hybza)

Streszczenie KONFERENCJI - REKOLEKCJI ks. Jarosława Hybza I. WIARA, POZNANIE TRÓJJEDYNEGO BOGA (relacja z Bogiem, Miłość do Jezusa, Pokora) – najważniejsze narzędzie tutaj to CZYTANIE Pisma Świętego, …More
Streszczenie KONFERENCJI - REKOLEKCJI ks. Jarosława Hybza
I. WIARA, POZNANIE TRÓJJEDYNEGO BOGA (relacja z Bogiem, Miłość do Jezusa, Pokora) – najważniejsze narzędzie tutaj to CZYTANIE Pisma Świętego,
II. KOCHAĆ BLIŻNIEJGO JAK SIEBIE SAMEGO (ZERO NIENAWIŚCI, PRZEBACZENIE) - można się spierać z ludźmi, ale nie wolno nosić w sobie nienawiści,
III. WALKA ZE ZŁYM DUCHEM, WYRZECZENIE SIĘ GRZECHU słowami „W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się ducha... (wymieniamy rodzaj złego ducha)”,
Można wyróżnić 5 etapów poddania się złemu duchowi (w konsekwencji wpadamy w grzech) lub jego odrzucenia:
1) Pokusa - myśl,
2) Dialog z pokusą (szatanem) – należy odciąć się od pokusy, z szatanem się nie dialoguje,
3) Walka duchowa, 4) Decyzja: poddajemy się pokusie lub ją odrzucamy, 5) Powrót do Boga, albo trwanie w grzechu (jak zgrzeszyliśmy to SPOWIEDŹ). IV. PÓJŚCIE POD KRZYŻ CHRYSTUSA (z pełną pokorą) ZŁAMAĆ ZŁEGO tj. nakazując mu słowami „W Imię Jezusa Chrystusa szatanie, duchu....(wymieniamy rodzaj …More
Szukający PRAWDY