Maja 21
11949
Maja 21
Smugi chemiczne widoczne i u nas to sprawka ONZ. Zawierają m.in. metale ciężkie i inne świństwa. Co ciekawe tych samolotów nie ma na radarach.