Sv. Peter: Pelosiová sa chytá prijímania

Nancy Pelosiová - propagátorka potratov, ktorej sanfranciský arcibiskup Salvatore Cordileone zakázal prijímať sväté prijímanie - sa chytila prijímania počas Františkovej eucharistie 29. júna.

Pelosiová je v súčasnosti v Ríme v rámci rodinnej dovolenky a využila to ako príležitosť, aby si to s Cordileonem rozdala.

Prijímanie si vzala od jedného zo spolupredsedajúcich kňazov, uvádza portál CruxNow.com.

#newsJdqtmgbqip
Hanka Kraská
Feminizmus vytvorený ako depopulačný program
zemavek.sk/feminizmus-vytvoreny-ako-depopulacny-program/
Feminizmus je vynikajúcim príkladom toho, ako dokáže skrytá vrchnosť využiť svoju úžasnú silu masmédií (teda propagandy) a peňazí pre riadenie spoločnosti. Za obyčajných 40 rokov tak stratili ženy kontakt so svojimi prirodzeným inštinktom lásky, čoho dôsledkom je rozvrat rodiny, sexuálna …More
Feminizmus vytvorený ako depopulačný program

zemavek.sk/feminizmus-vytvoreny-ako-depopulacny-program/

Feminizmus je vynikajúcim príkladom toho, ako dokáže skrytá vrchnosť využiť svoju úžasnú silu masmédií (teda propagandy) a peňazí pre riadenie spoločnosti. Za obyčajných 40 rokov tak stratili ženy kontakt so svojimi prirodzeným inštinktom lásky, čoho dôsledkom je rozvrat rodiny, sexuálna skazenosť, hriech na dennom poriadku a klesajúca pôrodnosť.
Ako píše kanadský autor Henry Makow, „pre ženu je láska inštinktívnym aktom sebaobetovania, ktoré dáva manželovi a deťom, pričom ju napĺňa ich spokojnosť, opätovaná láska, úcta a vďačnosť. Žena by sa tak mala obetovať iba jednému mužovi, ktorý ju bude milovať a zabezpečí svoju rodinu. Manželstvo a rodina nemusí byť pre každého, ale je to najprirodzenejšia cesta.“
Feminizmus prekrútil myseľ mnohých žien, aby odmietli tento „staromódny a tiesnivý stereotyp“, hoci odráža ich prirodzenosť. Bývalý starosta Londýna Boris Johnson raz vo svojom blogu uviedol rozhovor dvoch mladých dám, kde prvá hovorí: „Dnes sú všetci muži nanič.“ Druhá odpovedá: „Áno. Problém je v tom, že nedospeli a nereagujú na výzvu feminizmu. Nechápu, že ich chceme viac mužskými. Namiesto toho zdrhli.“ Takže toto je ich logika? Ak ženy budú menej ženské, muži budú viac mužskí? Muži nie sú určení na boj so ženami. Potrebujú byť uisťovaní tichými ženami dôvery a viery. Ak ich ženy budú neustále napádať, muži jednoducho „zdrhnú“ od manželstva a rodiny.
Dnes je láska a manželstvo natoľko „zdiskreditované“, že mnohé nemajú nič, čo by vymenili za lásku. Len sex. A tak sú neprirodzene posadnuté vzhľadom a pateticky budujú svoje telo na úkor všetkého ostatného. Trvalá láska však nie je založená na ženskom sexepíle, osobnosti alebo úspechoch.
Širšia perspektíva a cesta k NWO
Ľudia si ešte stále neuvedomujú, že feminizmus nie je zamýšľaný a plánovaný ako boj za volebné právo, rovnoprávnosť a právo na vzdelanie. Nevedia identifikovať páchateľa, prostriedky, ani motív. Najznámejším prípadom človeka, ktorý sa k odpovedi dostáva najbližšie, je Aaron Russo. Do pochybnej organizácie CFR (Council on Foreign Relations) ho chcel zregrutovať Nicholas Rockefeller, jeden z agentov tých, ktorí hýbu svetom podľa svojho plánu. Rockefeller mu prezradil, že jeho „rodinná nadácia“ umelo vytvorila tzv. oslobodenie žien za použitia mediálnej kontroly a je súčasťou dlhodobého plánu na zotročenie ľudstva (vrátane očipovania každého). Zadajme do vyhľadávača „Rockefeller Foundation“ a „Women’s Studies“ a dostaneme státisíce citácií.
Skrytým cieľom feminizmu je zničiť rodinu a prekrucovať myslenie mládeže skrz kultúrny, mediálny a školský sektor. Medzi vedľajšie benefity patrí vyľudnenie a rozšírenie zdaniteľných položiek. Plán premiestňovania a odvádzania mužov (v úlohe toho, ktorý rodinu zabezpečuje) za prácou rovnako destabilizuje rodinu.
Modernú západnú kultúru tvaruje už stovky rokov ideológia talmudistov a kabalistov. Tí sú autormi väčšiny „osvieteneckých“ ideí novoveku, revolúcií, kapitalizmu i komunizmu, ktorý do Ruska priniesol agent Uljanov za financie jeho „pánov“. (Nie je náhoda, že všetko, čo americké feministky 60.-80.rokov urobili alebo povedali, malo svoju predohru v centrále Komunistickej strany USA – CPUSA). Títo tvorcovia zvrátených ideí a znalci mysle už dávno vedia, že ľudia sú nesmelé a tvárne bytosti, ktoré dávajú prednosť tomu, čo sa im povie, než by dôverovali vlastnému vnímaniu. Tak napríklad médiá úspešne; presadzujú homosexuálne „hodnoty“, ktoré sú v rozpore s našou prirodzenosťou.

Mantra „silnej a nezávislej“ hrá na pýchu
Každý aspekt hromadných oznamovacích prostriedkov (film, televízia, tlač, hudba, reklamy, správy) je použitý pre vštepenie postoja a sociálnu kontrolu so známym konečným cieľom. „Médiá predali ženám kariéru s podobne šťastným úsmevom ako telešoping predáva svoje produkty dôchodcom“, ak máme parafrázovať Myrnu Blythovú, spisovateľku a šéfredaktorku Ladies Home Journal v rokoch 1981-2002.
Prirodzené ženské a láskyplné inštinkty boli narušené pomocou nasledujúcich mantier:
1. Mužom už nemožno dôverovať, pretože sú neverní, suroví, násilní, nepoctiví atď. Ženy si naopak idú tvrdo za svojim cieľom napriek snahe „neandertálcov“, ktorí chcú, aby zostali na svojom mieste.
2. Ženy sú obeťami na základe svojho pohlavia. Blythová uvádza, že médiá vyslali „túto správu jasne a zreteľne. Pretože sme ženy, sme obeťami v našich súkromných životoch, v práci a v spoločnosti ako celku.“ Preto bolo v ženách potrebné vypestovať pocit krivdy, nároku a vzbury. Rovnaká taktika bola použitá pre manipuláciu verejnosti ohľadne určitých rás, skupín alebo orientácie, ktoré dnes máme vnímať ako nevinné, marginalizované a utláčané.
3. Ženy majú byť sebecké. „Oslobodenie a narcizmus sa spojili,“ hovorí Blythová. Voľný čas dnes znamená „čas pre seba, strávený osamote, možno s kamarátkou, ale rozhodne bez manžela a detí. Nové feministické evanjelium hovorí o oddychu len v súvislosti so samotou a o čase s rodinou ako o niečom frustrujúcom, unavujúcom a nepríjemnom. Preto zároveň vnára ženy do dnešnej prehnanej starostlivosti o seba, do kultu zdravia a stálej krásy/mladosti.
4. Sex nie je rezervovaný pre lásku a manželstvo. Zahraničné časopisy ako Cosmopolitan a Glamour (a na Slovensku ich klony/napodobeniny) naliehajú na mladé dievčatá, aby si „vyšli na svoje prvé rande“, zvádzali mužov túžobným pohľadom a boli v posteli vrcholnými atlétkami a gymnastkami. Prakticky neexistuje diskusia o manželstve a rodine.
5. Sebarealizácia (sebanaplnenie) spočíva v kariérnom úspechu, nie v milujúcom manželovi či rodine. Veľa žien sa tak dostáva do schizofrenickej pozície, pri snahe zladiť svoje prirodzené inštinkty so sústavným navádzaním k pravému opaku. Trosky – rozbité rodiny a dysfunkčné vzťahy – sú roztrúsené všade naokolo. Zároveň magazíny ako Playboy a ďalšie majú rovnaký cieľ u mužov: „Nemusíte sa ženiť, ak chcete sex. Manželstvo a deti sú nuda.“

Genocídny program pre „naše blaho“
Feminizmus pasuje presne do depopulačnej agendy našich vládcov a ich plánu. Od roku 1963, kedy aškenázska priekopníčka feminizmu Betty Friedanová zverejnila svoju knihu The Feminine Mystique, rodina zažila bezprecedentný rozvrat. Viac ako polovica detí je narodená mimo manželstva, počet domácností s jedným rodičom je trojnásobný. Ako trefne dodáva americký autor William Bennett: „Väčšina našich sociálno-patologických javov, zločinov, uväznených, sociálneho zabezpečenia, nedostatočného vzdelania, užívania alkoholu a drog, samovrážd, depresií, sexuálne prenosných ochorení je (priamym či nepriamym) prejavom rozvratu rodiny“.
Rozmnožovanie vyžaduje tú najjemnejšiu starostlivosť. V prípade ľudských bytostí musí byť žena na materstvo pripravená a za svoj prínos pre spoločnosť ocenená. Muž musí preukázať, že štandardom mužnosti je poskytnúť vedenie a obživu pre ženu a dieťa. Obaja rodičia, matka aj otec, musia byť schopní svojich potomkov intelektuálne i duchovne viesť.
Namiesto toho sú na školách a univerzitách láskavé výhonky ženskej sexuality drvené vysokou feministickou topánkou. Mladé ženy sú vyučované, že heterosexuálny sex, manželstvo a rodina sú zo svojej podstaty despotické. Homosexualita je na druhej strane aktom rebélie, „fajn“ a „normálna“. Feministická snaha „o rovnosť práv“ je maskou agendy tých istých, ktorí stvorili komunizmus a ktorých nástrojmi bol vždy podvod, infiltrácia a sabotáž pomocou „prevratných a moderných“ konštruktov o sociálnej spravodlivosti. Ich cieľom je zredukovaná svetová populácia. Ak bude oveľa menšia ako dnes, bude ľahšie ovládateľná.
Hanka Kraská
Feminizmus-diktatúra? :: Katolícke stránky
Radical feminism - Wikipedia
Feministky sú predvojom sexuálnej revolúcie, ktorá má za následok stovky tisíc, ak nie milióny úmrtí.
Požadujú právo zabiť nenarodené deti.
Požadujú vládne prostriedky na zabíjanie týchto detí.
Požadujú trest pre vlády, ktoré nejdú spolu s zabíjanie nenarodených detí,
Požadujú umlčanie prekurzorov lifers, kto majú námietky.
More
Feminizmus-diktatúra? :: Katolícke stránky

Radical feminism - Wikipedia

Feministky sú predvojom sexuálnej revolúcie, ktorá má za následok stovky tisíc, ak nie milióny úmrtí.

Požadujú právo zabiť nenarodené deti.
Požadujú vládne prostriedky na zabíjanie týchto detí.
Požadujú trest pre vlády, ktoré nejdú spolu s zabíjanie nenarodených detí,
Požadujú umlčanie prekurzorov lifers, kto majú námietky.

Ale to nie je všetko, čo požadujú.

Požadujú redefinície prirodzené rodiny.
Požadujú krajiny prijať radikálne homosexuálne agendy.
Požadujú, že deti budú nútení učiť o homosexualite v základnej škole.
Požadujú sa deti učia všelijaké pornografických nápadov začína vo veku 10 rokov.

Títo radikáli sa zbiehajú v sídle OSN v New Yorku na niečo, čo sa nazýva Komisia pre postavenie žien. Jedná sa o "gender agenda" na steroidoch. Je takmer čistý jed pre nenarodeného dieťaťa a rodiny.

Samozrejme, že vieme, čo to bude asi; potrat, potraty, interrupcie, radikálny feminizmus.
Frankfurtská škola. Feminizmus a LGBT-hnutie v širšom kontexte
Radikálny feminizmus v boji proti tradičnej rodine

parlamentnilisty.cz/…esmrtelnost-boj-o-duse-a-velikonocni-tajemstvi.htm

hlavnespravy.sk/…sovi-ludia-maju-manipulovat-aj-na-slovensku/820985
parlamentnilisty.cz/…ecnost-temer-vsude-ctete-co-vsechno-zaridili-.aspx

Vůdkyně švédských „feministek“ říká, že znásilňující cizinci se nesmí deportovat | AC24.cz

zemavek.sk/…/view/feminizmus-vytvoreny-ako-depopulacny-program

Feminizmus ako tretie zlo | CEZ OKNO

Dokázané: Homo-aktivisti sú v skutočnosti liberálni KOMUNISTI!

Feminizmus ako tretie zlo | CEZ OKNO

Feminizmus ako tretie zlo
Predchádzajúci
Náhodný
Nasledujúci
Rasizmus a fašizmus rozdeľovali ľudí podľa rasovej a etnickej príslušnosti. Komunizmus podľa sociálnych tried a majetku. Feminizmus rozdeľuje ľudstvo na princípe pohlavia. Prvé nenávistné ideológie dosiahli nebývalú schopnosť rozoštvať a priviesť k vzájomnému vraždeniu milióny ľudí. A predsa bolo ich pôsobenie obmedzené a netýkalo sa každého. Feminizmus má ambície dirigovať život každého z nás.

Čo je feminizmus
Prvým dôležitým prvkom feminizmu je vedomá lož. Tou vedomou lžou je mýtus, že feminizmus bráni práva žien. Nie je to pravda. Feminizmus saturuje potreby úzkej vrstvy intelektuálok (a v rámci módnej vlny aj zopár intelektuálov), ktorých obyčajní ľudia, a teda ani ženy, nikdy nezaujímali. Hŕstke militantných feministiek sú ženy ako celok ukradnuté. Nikdy sa o ich skutočný, každodenný život a potreby nezaujímali. Naopak – pohŕdajú nimi. Tak ako komunistickí revolucionári z povolania mali plné ústa proletariátu, ale nikdy ako proletári nežili, tak aj feministky si urobili živnosť s témy žien, ale nežijú ich problémami a túžbami. Pre feministky sú ženy len nástrojom, prostriedkom, kanonen-futrom pre ich vlastné, obmedzené, sebecké záujmy.

Feministická revolúcia už zožrala svoje dieťa
Moderný feminizmus vznikol v USA. To je veľmi dôležitý faktor, ktorý formoval a formuje toto extrémistické hnutie. Vznik feminizmu v Spojených štátoch má celkom logický, akceptovateľný pôvod. Spoločnosť dobyvateľov cudzích území zvykne uprednostňovať mužskú silu a zabúdať na nevyhnutnú obetavosť žien. Ich vytlačenie do úlohy rodiť a variť bolo ospravedlňované permanentným vojnovým stavom Divokého Západu a neskôr stavom núdze, keď sa ”nový svet” na severoamerickom kontinente len budoval. Ale len čo sa dobudoval, a ženy konečne mali dostať svoje práva i dôstojné postavenie v spoločnosti, prišla ”playboy-ská” ideológia o ich úlohe pekných bábik v rukách ”hravých chlapcov”. Vzbúriť sa proti takejto tuposti je viac ako akceptovateľné. A Betty Friedanová ako zakladateľka prvej vlny feminizmu prichádzala aj s celkom vecnými a akceptovateľnými požiadavkami typu materskej dovolenky. V tomto smere síce ”objavovala Ameriku”, keďže v Európe už mnohé jej požiadavky boli samozrejmosťou, ale aspoň mala naozaj záujem pomôcť všetkým ženám. Tento romantický začiatok feministického hnutia v USA však rýchlo skončil, keď niekoľko intelektuálok zistilo, že akcie Friedanovej majú na verejnosti čoraz väčší úspech. Zaujalo ich to. Nie téma a problémy, ale – tá publicita! A tak Friedanovú na prvú veľkú feministickú demonštráciu vo Washingtone proste nepozvali! Vraj by ich popri nej nebolo vidno. A show sa začala.

Feminizmus v praxi – diskriminácia mužov
Ak sa chcete dopúšťať činov, ktoré sú evidentne nespravodlivé, prekračujú hranice morálky a sú v podstate zlo-činmi, a nemať z toho zlé svedomie, či výčitky, musíte vyhliadnutú obeť vylúčiť z okruhu bytostí, na ktoré sa spravodlivosť a morálka vzťahuje a voči ktorým sú zločiny trestné. Musíte namaľovať ”obraz nepriateľa”. Obraz mužov ako nepriateľov (bez ohľadu na to ktorý je aký, lebo podľa feministky Marilyn French ”všetci muži sú znásilňovači a to je všetko, čo sú”) maľovali feministky usilovne pol storočia. Dosť času na to, aby akýkoľvek zlovoľný akt voči mužom bol vo feministických očiach vopred ospravedlnený. Zajatci sa neberú. Podľa Ti-Grace Atkinsonovej (v knihe Odysea Amazóniek) ”akýkoľvek kontakt s mužmi – aj tými, ktorí prejavujú solidaritu so ženským hnutím – musí byť považovaný za kolaboráciu”. Muži sú nepriatelia – tento výraz je feminizmom považovaný za samozrejmosť, za fakt. A okradnúť nepriateľa predsa nie je žiadny hriech. Je to vojnová korisť. Teraz už je ľahko pochopiteľné prečo hlavná feministická centrála ”National Organization of Women” vyhlásila ”Vojnu pohlaví”. Útlocitnejšie predstaviteľky feminizmu hovoria radšej o ”občianskej vojne myšlienok”. Výsledok je rovnaký.

Pod tlakom feministiek sa v tichosti, mimo pozornosti verejnosti, presadzujú zákony, kde je doživotný parazitizmus legálny. Ak muž vstúpi do manželstva, zároveň dostáva doživotný trest manželku živiť a to najmä po rozvode (snahy presadiť, aby existovala vzájomná vyživovacia povinnosť sú vytláčané na perifériu pozornosti verejnosti). Zneužiť sa dá všetko a tak sme svedkami bizarnej situácie, kedy bývalá manželka sústavne prenasleduje ”nepriateľa” absurdnými finančnými požiadavkami, ktoré prakticky nemajú hranice. Drastické zákony ožobračujúce mužov sú ospravedlňované tým, že sa nájdu takí, ktorí si vyživovaciu povinnosť neplnia. No ale veď aj komunisti si vždy našli ukážkového kapitalistu-zlosyna, aby potom mohli všetkých okradnúť. Desivým nástrojom v rukách žien (ktoré prijali tézu o tom, že muži sú nepriatelia a preto je ospravedlniteľné ich existenčné ”zničenie” akýmikoľvek prostriedkami) sú deti ako nedobrovoľní rukojemníci. Krádeže a únosy detí z dosahu ich otcov sú považované za legálne a ospravedlniteľné. Existujú dokonca ”charitatívne” organizácie, ktoré ukrývajú ženy s deťmi dokonca aj pred možnosťou, aby sa otec s deťmi mohol stretnúť aspoň prostredníctvom súdu. Pod zámienkou, že po rozvode môže byť žena traumatizovaná mužom, ktorý ostáva v spoločnej domácnosti, lebo nemá kam ísť (také prípady sa môžu vyskytnúť, ale v drvivej väčšine muži dobrovoľne odchádzajú prakticky len s kufrom v ruke, zanechávajúc za sebou celý majetok, na ktorý roky pracovali) sa v Nemecku pripravuje zákon, ktorý umožní žene, ktorá prehlási, že ju mužova prítomnosť obťažuje, aby svojho ex-manžela dala do 24 hodín vyhodiť na ulicu. Muži sú takto fakticky postavení mimo zákon. Obraz nepriateľa prináša svoje ovocie.

Obraz nepriateľa – detaily zlosyna
Aby sme si vedeli urobiť predstavu na aký veľký terč feministky mieria, odcitujme niektoré zvlášť vydarené ťahy na obraze nepriateľa. Andrea Dworkinová: ”Násilie je synonymom súlože… pohlavný styk je invazívny a násilný, ako taký je príčinou degradácie, útlaku a násilia, ktoré tvoria bázu ženskej skúsenosti…” To je obžaloba ako šitá pre rozsudok, ktorým Marilyn French a s ňou mnohé iné feministky odsúdili mužov ako znásilňovačov. Celkom im pritom ušlo, že penetráciu vagíny mužským údom si pochopiteľne nevymysleli muži na degradáciu žien, ale že ide o štandardný prírodný rozmnožovací akt. Navyše podľa už spomínanej Atkinsonovej sú muži ”väznitelia” a ”manželstvo je otrokárstvo”. A neexistujú výnimky: ”Vstúpiť do vzťahu s mužom, ktorý sa úplne a verejne vzdal svojej mužskej role, môže byť stále riskantné. Ale vzťah s mužom, ktorý prejavil čokoľvek menej, je samovražda”.

Feministky zásadne negujú možnosť lásky medzi mužom a ženou, ale (na ich žiaľ) nemôžu tento masový jav poprieť. Tak sa ho (ako ”metafyzický kanibalizmus”) snaží Atkinsonová aspoň sfeminizovať, keď lásku definuje ako ”špeciálny psycho-patologický stav fantázie”.

Feministické spisy sú takou zbierkou schválností a úplných nelogizmov, že zdravo mysliaceho človeka nutne prepadá pocit úplnej márnosti, keď sa slová dajú znásilňovať tak ako to robia feministky. Skutočne šokujúce poznanie ale je, že v skutočnosti feministické spisy sú drvivou väčšinou žien takisto ignorované a nečítané! Drvivá väčšina ľudstva teda nevie, čomu vlastne čelí a čo nám všetkým hrozí, a domnieva sa, že feministické útoky ostanú len slovnými estrádami bez praktického dopadu. Z feministických zletov sa totiž dostávajú na verejnosť len sprostredkované, heslovité agitky. Tie sú už médiami ”predžuté” tak, aby vyzneli prijateľne a tak toto totalitné hnutie vyzerá pri povrchnom pohľade dokonca sympaticky rebelsky. Podobne aj sekta Óm šinrikjó (ktorá vypustila otravný plyn sarin v tokijskom metre s efektom takmer štyroch tisíc postihnutých a obetí) dávala veľký dôraz na to, aby na verejnosti zakrývala svoje skutočné úmysly a vystupovala sympaticky a atraktívne. Ak sa niekomu toto prirovnanie zdá byť príliš silné, uveďme konkrétny prípad SCUM Manifestu (Spoločnosti pre vymiškovanie mužov) z roku 1968, kde feministická aktivistka a zakladateľka SCUM Valerie Solanas vyzýva:

”…hŕstka oddaných SCUM-u dokáže ovládnuť krajinu za rok, ak bude systematicky sabotovať systém, výberovo ničiť majetok a vraždiť…”

Pre tieto závažné signály je žiaľ nutné brodiť sa bahnom feministických spisov a upozorňovať na to, čo feministky (tak ako Hitler v ”Mein Kampf”) otvorene hlásajú a prakticky nikto neverí, že to myslia naozaj aj vážne. Ale ony to vážne myslia!

Feminizmus proti rodine
Prvej, zakladateľskej, vlne feministiek ani vo sne nenapadlo, že by malo byť toto hnutie postavené proti rodine. Ale veď ani Kristus neveril, že by sa jeho zmierlivé učenie mohlo stať nástrojom hromadného vraždenia. Ale prišiel zo Šavla na vieru obrátený Pavol a z kresťanstva urobil paulinizmus. Ten sa neskôr stal z náboženstva mimo štátu ľahko zneužiteľnou štátnou ideológiou. Feminizmus, po prvých úspechoch, ovládli radikálne skupiny a to žiaľ až po negovanie rodiny.

Akú alternatívu ponúka feminizmus proti ”väzeniu manželstva”, kde sú muži žalárnikmi? Pre tie ženy, čo cítia svoju materskú úlohu ostáva len byť tzv. slobodnými matkami. Ich počet každoročne stúpa. V Čechách ešte v roku 1991 boli ženy vo 20-24 rokov na 65% vydaté. O jedenásť rokov na to ich už je naopak 80% slobodných. Podľa sčítania ľudu v Spojených štátoch stúpol počet slobodných matiek napríklad v oklahomskom meste Tulsa z 30% v roku 1990 na 39% v roku 1998, v Oklahoma City to bol za rovnaké obdobie nárast z 34% na 42%. Následky:

- 85% uväznených pochádza z rodiny, kde je jediným rodičom matka
- 78% tých, čo nezvládnu vysokoškolské štúdium má ako jediného rodiča matku
- 85% tehotných neplnoletých dievčat pochádza z rodiny, kde je jediným rodičom matka.

A to ani nerozoberáme fakt, že sexuálny pud sa na rozkaz feministiek nedá potlačiť a pokiaľ slobodná matka nejaví lesbické sklony (čo vo väčšine nejaví), potom je ako sexuálny objekt priamo či nepriamo poslúži syn. Nejde o ojedinelé prípady. Následky sú tragické.

Lesbicimus ako východisko?
Nech sa na feministické spisy a vyhlásenia pozrieme z ktorejkoľvek strany, nájdeme jednu dlhú červenú niť, ktorá vedie - do lesbickej náruče. Postup je jednoduchý, najskôr treba zahádzať blatom čokoľvek, čo by mohli mať ženy s mužmi. A predovšetkým len nepripustiť ich vzájomný sex! Slogany typu ”Nespite s tým, kto vás uráža” a ”Každá súlož s mužom je znásilnenie” sa obmieňajú v miliarde variant s jediným cieľom – zhnusiť čo i len predstavu heterosexuálneho sexu. Ale keďže hormóny sa búria a s mužmi ”to nesmie byť dobré”, ostáva jediná ”záchrana” – skok do lesbickej postele. Malá skupina intelektuálnych lesbičiek, ktoré dnes ovládajú feministické hnutie, môže potom zo zástupu ”zachránených” žien vyberať čo lepšie kúsky a kráčať s nimi ruka v ruke do feministického (teraz vlastne už otvorene lesbického) raja. A táto utópia je pre niektoré aktivistky nesmierne príťažlivá! Má však malý, ale podstatný zádrhel. Lesbicizmus síce môže praktikovať aj principiálne heterosexuálna bytosť, ale potreby heterosexuálneho sexu sa tým nezbaví. Lesbicizmus sa nedá naočkovať, tak ako sa nedá liečiť. Je to prírodná deviácia ako tisíce iných, ktoré sú v Prírode samozrejme prítomné. Je to výsledok zákonitého rozloženia javov v tzv. Gaussovej krivke, kde nutne musia byť aj okrajové varianty a tie tým, že sú okrajové sú takisto zákonite limitované v početnosti výskytu. Inými slovami utopická vízia ríše Amazoniek nie je realizovateľná ako ideológia sexu. Ona sa (žiaľ) naplní ako demografický jav bez toho, aby o tom lesbické feministky rozhodovali. Ale o tom budeme hovoriť v závere tejto úvahy.

Feministické autorky sú priam posadnuté sexom a so zvláštnou patologickou rozkošou rozbabrávajú všetko okolo manželských postelí, aby dosiahli ten istý efekt ako v prípade pokusu o tom čo je vlastne zajac – po pitve predmetného tvora síce odpoveď približne poznáme, ale dotyčný zajac už nebehá. Vagína je feministický chrám a keby feministky mohli, spali by tam ako v stane. Uholným kameňom feministických úvah je predstava o tom, že vstupom mužského údu do vagíny sa pácha neprípustné násilie. Hravo potom prejdú k myšlienke, že jedine lesbicizmus zaručuje žene ”dôstojný” sex. To, že si lesbičky strkajú umelé údy do pošvy (lebo ani hyper-lesbička nedokáže oddeliť pohlavný akt od jeho prírodnej podstaty, tak ako nie je možné zakázať vode, aby bola mokrá) pochopiteľne lesbické feministky prechádzajú mlčaním. Nejde predsa o žiadny dôstojný sex (čo je na dvoch lesbičkách, z ktorých sa jedna hrá na chlapa a priväzuje si kvôli tomu na panvu umelý úd, dôstojné? veď je to komédia farizejstva), ide o nábor nových sexuálnych objektov. Ale nechajme prehovoriť hlásateľky feministických posolstiev na Slovensku, teda časopis Aspekt:

”…niektoré lesby tvrdili, že lesbicizmus je feminizmus v akcii a hlásali, že jediné pravé feministky sú tie, ktoré úplne odmietli vzťahy s opačným pohlavím. Takéto obracanie na pravú vieru očividne zapôsobilo na množstvo feministiek, aby sa stali lesbami z vlastného rozhodnutia…”
Všimnime si výrazy ako ”lesba” (to keby použil muž, tak ho feministky verejne zlynčujú) alebo ”pravá viera” a neuveriteľné tvrdenie, že sa niekto môže stať lesbicky orientovanou osobou len tak, skrátka sa rozhodne. Článok, kde sa tieto radikálne lesbické názory hlásajú, v úvode pripomína, že nie všetky feministické aktivistky sú nástupom tejto radikálnej skupinky (tzv. Radicalesbians) nadšené a už Betty Friedan varovala pred ich rozkladným pôsobením na celé feministické hnutie. Ale citujem ďalej:

”Čo je lesba? Lesba je vášeň všetkých žien dovedená do explózie. Je to žena, ktorá často už od útleho veku koná v súlade so svojím vnútorným tlakom byť úplnejšou a slobodnejšou ľudskou bytosťou…”

Všimnite si absurdne použitý výraz o ”všetkých” ženách. Ale pozor, začína paľba ostrými (zdôrazňujem, že citujem bez úpravy; nasledovné vety skutočne vyšli vo verejne dostupnom časopise Aspekt):

”Lesba je nálepka, ktorú vynašiel Muž, aby ju mohol prilepiť na každú ženu, ktorá sa opováži byť mu rovnou, napadnúť jeho výsostné práva (vrátane toho, že všetky ženy sú súčasťou výmenných prostriedkov medzi mužmi), ktorá si dovolí trvať na priorite vlastných potrieb… Pretože v tejto sexistickej spoločnosti tá, ktorá je nezávislá, nemôže byť žena – musí byť kurva… Pritom v bežnom chápaní existuje len jeden podstatný rozdiel medzi lesbickými a ostatnými ženami: v sexuálnej orientácii – to znamená, že keď odstránime všetky pozlátka, dospejeme nakoniec k zisteniu, že byť ženou vlastne znamená byť pojebanou mužom…”

Ďalej snáď ani netreba pokračovať. Feministky, a ich radikálna lesbická časť, spísali už tony takýchto myšlienkových perál. Nedá sa povedať, že by práve preto čítanie feministických spiskov pôsobilo akékoľvek intelektuálne potešenie z poznania. Jedine ak z poznania, že hlúposť na papieri nemá hraníc. Ale prekonajme nechuť a zacitujme ešte aspoň logický záver takýchto schválností:

”Pokiaľ sa ženský oslobodzovací proces bude pokúšať oslobodiť ženu bez konfrontácie so základnou heterosexuálnou štruktúrou, ktorá nás zaväzuje – ako ženu s mužom – vo vzťahoch s našimi vlastnými utláčateľmi, bude sa naďalej plytvať obrovskými energiami na upravovanie každého jednotlivého vzťahu s mužom: Ako vylepšiť sex, ako dosiahnuť, aby otáčal hlavou na obe strany – na pokusy vytvoriť z neho ”nového muža” v ilúzii, že nám to dovolí byť ”novou ženou”. To pochopiteľne rozdelí naše sily a záväzky tak, že sa nebudeme môcť zapojiť do konštruovania nových vzorov, ktoré nás oslobodia.”

Nevyhnutné následky
Ak ešte Friedanová tvrdila, že ”žena je človek, ktorý rodí deti”, tak najnovšie utopické vízie feministiek už vidia túto ženskú výsadu celkom bez mužov. Ich cieľom je vo sfére ľudskej spoločnosti zrušiť dualizmus, na ktorom stojí náš svet. A hoci sa ešte budú striedať noc a deň, teplo a chlad ako aj iné pre život neodmysliteľné duality, v pohlaví budúcnosti by mali byť už len ženy a ženy. A to (paradoxne) ženy v úlohe žien a ženy v úlohe mužov. Ak Sibyla hrozila, že zánik sveta nastane, až začnú ženy nosiť nohavice, potom sme už len krôčik od zániku toho ”starého”, Prírodu rešpektujúceho, humánneho sveta.

Gustáv Murín
One more comment from Hanka Kraská
Hanka Kraská
Pomalé vraždenie ľudstva hladom?
KTO by sa odvážil súdiť globalistov?
Otvorene predstavujú svoje plány na vyvraždenie ľudstva...a médiá mlčia?
Zde je 96 příkladů vytváření umělého nedostatku potravin v uplynulých 12 měsících
Zde je 96 příkladů vytváření umělého nedostatku potravin v uplynulých 12 měsících
1.7.2022
Keely Compson
Slyšeli jste o všech farmách, distribučních centrech a potravinářs…More
Pomalé vraždenie ľudstva hladom?
KTO by sa odvážil súdiť globalistov?
Otvorene predstavujú svoje plány na vyvraždenie ľudstva...a médiá mlčia?

Zde je 96 příkladů vytváření umělého nedostatku potravin v uplynulých 12 měsících
Zde je 96 příkladů vytváření umělého nedostatku potravin v uplynulých 12 měsících
1.7.2022
Keely Compson
Slyšeli jste o všech farmách, distribučních centrech a potravinářských závodech, které byly záhadně vypáleny nebo zničeny?
Vláda nepředpovídá nedostatek potravin. Ona ho vytváří! Otevřete oči! V posledním roce došlo k příliš mnoha incidentům, než aby to byla náhoda.
Podívejte se na to:
30.4.21 Monmouth Smithfield Foods závod na zpracování vepřového masa
25.7.21 Memphis Kellogg plant
13.8.21 Závod na výrobu hovězího masa JBS
24.8.21 Patak Meat Company
30.7.21 Tyson River Valley ingredient plant
21.10.21 Závod Darigold
15.11.21 Potravinářský závod okresu Garrard
29.11.21 Maid-Rite Steak Company
13.12.21 San Antonio zpracování potravin, West side Foods
7.1.22 Zpracování drůbeže Hamilton Mountain
13.1.22 Cargill-Nutrene feed mill. Lacombe, La
31.1.22 Závod na výrobu hnojiv ve Winston-Salemu
3.2.22 Wisconsin River Meats
3.2.22 Mléčná farma Percy
5.2.22 Požár v Maustonu ve Wisconsinu zničil zpracovatelský závod Wisconsin River Meats.
15.2.22 Společnost Bonanza Meat Company v El Pasu v Texasu v plamenech.
15.2.22 V Hermistonu ve státě Oregon vybuchuje závod na zpracování potravin Shearer's Foods.
16.2.22 Indiana Louis-Dreyfus závod na zpracování sóji
18.2.22 Bess View Farms
19.2.22 Lincoln premiere poultry
22.2.22 Továrna na bramborové lupínky Shearer's Foods
22. 2. 22 Požár zničí masnu Deli Star ve městě Fayetteville ve státě Illinois.
28.2.22 Hoří zařízení na výrobu hnojiv AG Solutions
28.2.22 Farma Shadow Brook & Dutch girl Creamery hoří
4.3.22 294 800 kuřat zničeno na farmě ve Stoddardu, Missouri
4.3.22 644 000 kuřat zničeno na vaječné farmě v Cecilu, Maryland
8.3.22 243 900 kuřat zničeno na vaječné farmě v New Castle, Delaware
10.3.22 663 400 kuřat zničeno na vaječné farmě v Cecilu, Maryland
10.3.22 915 900 kuřat zničeno na vaječné farmě v Tayloru, Iowa
14.3.22 Mléčná farma Wayne Hoover, hoří stodola
14.3.22 2 750 700 kuřat zničeno na vaječné farmě v Jeffersonu, Wisconsin
16.3.22 Distribuční centrum Walmartu hoří 76 hodin v Plainfieldu, Ind.
16.3.22 Požár v továrně Nestlé na potraviny značně poškodil a zničil novou výrobu Jonesboro, Arkansas
17.3.22 5 347 500 kuřat zničeno na vaječné farmě v Buena Vista, Iowa
17.3.22 147 600 kuřat zničeno na farmě v Kentu, Delaware
18.3.22 315 400 kuřat zničeno na vaječné farmě v Cecilu, Maryland
19.3.22 Požár distribučního centra potravin Walmart v Plainfieldu, Indiana
22.3.22 172 000 krůt zničených na farmách v Jižní Dakotě
22.3.22 570 000 kuřat zničeno na farmě v Butleru, Nebraska
24.3.22 Velký požár v bramborárně McCrum v Belfastu ve státě Maine.
24.3.22 418 500 kuřat zničeno na farmě v Butleru, Nebraska
25.3.22 250 300 kuřat zničeno na vaječné farmě ve Franklinu, Iowa
26.3.22 V Minnesotě zničeno 311 000 krocanů
27.3.22 126 300 krocanů zničeno v Jižní Dakotě
28.3.22 1 460 000 kuřat zničeno na vaječné farmě v Guthrie, Iowa
29.3.22 Maricopa, Az. V Maricopě v Arizoně shoří potravinová spižírna, v níž bylo zničeno 50 000 liber potravin.
31.3.22 Továrna Rio Fresh Onion poškozena požárem v San Juanu v Texasu.
31.3.22 76 400 krocanů zničeno v Osceole, Iowa
31.3.22 5 011 700 kuřat zničeno na vaječné farmě v Osceole, Iowa
6.4.22 281 600 kuřat zničeno na farmě ve Wayne v Severní Karolíně.
9.4.22 76 400 krocanů zničeno v Minnesotě
9.4.22 V Minnesotě zničeno 208 900 krocanů
12.4.22 Na farmě ve Wayne v Severní Karolíně bylo zničeno 89 700 kuřat.
12.4.22 1 746 900 kuřat zničeno na vaječné farmě v Dixonu, Nebraska
12.4.22 259 000 kuřat zničeno na farmě v Minnesotě
13.4.22 Požár zničí trh s hovězím a vepřovým masem East Conway v Conway ve státě New Hampshire.
13.4.22 Letadlo narazilo do závodu na zpracování brambor a potravin Gem State Processing v Idahu.
13.4.22 V Minnesotě zničeno 77 000 krocanů
14.4.22 Hoří továrna na zpracování potravin Taylor Farms Salinas, Kalifornie.
14.4.22 Potravinářský závod Salinas
14.4.22 V Minnesotě zničeno 99 600 krocanů
15.4.22 1 380 500 kuřat zničeno na vaječné farmě v Lancasteru, Minnesota
19.4.22 Azure Standard, přední nezávislý distributor organických a zdravých potravin, byl zničen požárem v Dufuru ve státě Oregon.
19.4.22 V Minnesotě zničeno 339 000 krocanů
19.4.22 58 000 kuřat zničeno na farmě v Montrose, Colorado
20.4.22 2 000 000 kuřat zničeno na vaječné farmě v Minnesotě
21.4.22 Letadlo narazí do budovy společnosti General Mills a zničí ji
22.4.22 V Minnesotě zničeno 197 000 krocanů
23.4.22 V Minnesotě zničeno 200 000 krocanů
25.4.22 1 501 200 kuřat zničeno na vaječné farmě Cache, Utah
26.4.22 307 400 kuřat zničeno na farmě Lancaster Pennsylvania
27.4.22 2 118 000 kuřat zničeno na farmě Knox, Nebraska
28.4.22 Závod na výrobu vajec v Iowě zabil 5,3 milionu kuřat a propustil více než 200 zaměstnanců.
28.4.22 Allen Harim Foods, společnost na zpracování kuřat se sídlem v Delaware, zabila téměř 2 miliony kuřat.
28.4.22 110 700 zničených krocanů Barron Wisconsin
29.4.22 1 366 200 kuřat zničeno na farmě Weld Colorado
30.4.22 13 800 kuřat zničeno na farmě Sequoia Oklahoma
3.5.22 58 000 zničených krocanů Barron Wisconsin
3.5.22 118 900 zničených krocanů Beadle S Dakota
3.5.22 114 000 kachen zničeno na kachní farmě Berks Pennsylvania
3.5.22 118 900 krocanů zničeno Lyon Minnesota
7.5.22 20 100 zničených krocanů Barron Wisconsin
10.5.22 72 300 kuřat zničeno na farmě Lancaster Pennsylvania
10.5.22 61 000 kachen zničeno na kachní farmě Berks Pennsylvania
10.5.22 35 100 zničených krocanů Muskegon, Michigan
13.5.22 Zničeno 10 500 krocanů Barron Wisconsin
14.5.22 83 400 kachen zničeno na kachní farmě Berks Pennsylvania
17.5.22 79 00 kuřat zničeno na farmě Duck v Berks Pennsylvania
18.5.22 7 200 kachen zničeno na kachní farmě Berks Pennsylvania
19.5.22 Vykolejení nákladního vlaku Jensen Beach FL
21.5.22 Na farmě v Dakotě v Minnesotě bylo zničeno 57 000 krůt.
23.5.22 4 000 kachen zničeno na kachní farmě Berks Pennsylvania
29.5.22 200 000 kuřat zahynulo při požáru v Minnesotě
31.5.22 3 000 000 kuřat zničeno na Forsmanově vaječné farmě ve Stockholm Township v Minnesotě.
2.6.22 30 000 kachen zničeno na kachní farmě Berks Pennsylvania
Voda na zavlažování byla v Kalifornii (1. producent potravin v USA) zrušena a voda ze zásobníků se vyplavuje přímo do delty.
V žádném případě to nemůže být jen náhoda. Nenechte se mýlit, jdou si pro vás.
Coburg
Prvý Korinťanom 11:29
...lebo kto nehodne je a pije, odsúdenie si je a pije, lebo nerozoznáva telo [Pánovo].